Og贸lne

Szkolenia dla adwokat贸w – wiosna 2021

Harmonogram szkole艅 dla adwokat贸w w okresie wiosny 2021 roku.

W okresie pandemii szkolenia odbywaj膮 si臋 za pomoc膮 Zooma.

Do szkolenia b臋dzie konieczna rejestracja na Zoomie, podobna do tej, kt贸ra by艂a stosowana na Zgromadzeniu.

15.04.2021 godz. 16.00-17.30

dr Barbara Smoczy艅ska UMCS w Lublinie – Oswajanie stresu

Mechanizm stresu i wp艂yw na efektywno艣膰 dzia艂a艅 cz艂owieka. 殴r贸d艂a stresu. Reagowanie na poziomie cia艂a, my艣li, uczu膰 i zachowa艅 w sytuacjach trudnych. Style radzenia sobie ze stresem wg Endlera i Parkera. Poznawcze techniki radzenia sobie ze stresem. Techniki relaksacyjne. Higiena 偶ycia.

22.04.2021, godz. 16.00-18.00

dr hab. Pawe艂 Nowak prof. UMCS w Lublinie 鈥 Sztuka dyskusji i argumentacji

Warunki skutecznej dyskusji. Argumentacja z perspektywy retorycznej i erystycznej 鈥 rodzaje argument贸w, ich dzia艂anie kr贸tkofalowe i d艂ugofalowe. Metoda sokratyczna i inne sposoby oraz zasady argumentacji. Kompromisy jako rezultat dyskusji 鈥 z艂y i dobry kompromis 鈥 鈥瀞topa w drzwiach鈥 i 鈥瀌rzwiami w twarz鈥

29.04.2021, godz. 16.00-18.00

Piotr Jakubiec SSO w Lublinie 鈥 Kodeks post臋powania cywilnego po roku obowi膮zywania znowelizowanych przepis贸w

Ocena nowych regulacji z punktu widzenia s臋dziego. Rozprawa online i inne regulacje z zakresu prawa procesowego i materialnego obowi膮zuj膮ce w czasie pandemii鈥

06.05.2021, godz. 17.00-19.00

Dr Piotr Bednarczyk SSO w Warszawie 鈥 Kredyty Frankowe cz. I

Instytucja niedozwolonych postanowie艅 umownych (art. 385(1) kc) na przyk艂adzie umowy kredytu. Poj臋cie postanowienia niedozwolonego. Ocena postanowie艅 umowy na przyk艂adzie klauzul indeksacyjnych. Kontrola postanowie艅 umownych. Skutki uznania postanowienia za niedozwolone 鈥 mo偶liwo艣膰 upadku umowy

11.05.2021, godz. 16.00-17.30

Jerzy Koszel adwokat 鈥 Spotkanie z Rzecznikiem Dyscyplinarnym

Najcz臋艣ciej pojawiaj膮ce si臋 zarzuty wobec aktywno艣ci adwokat贸w. Google Adwords i inne formy reklamy. Propozycje nowego Zbioru Zasad Etyki i Godno艣ci Zawodu 鈥 stan 艣rodowiskowej dyskusji.

13.05.2021. godz. 16.00-18.00

dr hab. Pawe艂 Nowak prof. UMCS 鈥 Perswazja i manipulacja

Stereotypy i automatyzmy komunikacyjne a wywieranie wp艂ywu. Wywieranie wp艂ywu na ludzi. Maskowanie i czynniki wp艂ywaj膮ce na skuteczno艣膰 perswazji i manipulacji. Test rozpoznawania zachowa艅 ludzkich 鈥 badanie podatno艣ci i odporno艣ci na manipulacj臋.

20.05.2021 godz. 16.00-18.00

Piotr Jakubiec SSO w Lublinie 鈥 Zobowi膮zanie umowne a prawo do odst膮pienia, wypowiedzenia, rozwi膮zania umowy 鈥 zagadnienia praktyczne, regulacje szczeg贸lne w czasie pandemii COVID-19.

27.05.2021 godz. 17.00-19.00

Dr Piotr Bednarczyk SSO w Warszawie 鈥 Kredyty Frankowe cz. II

Kredyty powi膮zane z kursem walut w orzecznictwie SN i s膮d贸w powszechnych. Kredyty indeksowane i denominowane 鈥 wprowadzenie. Klauzule przeliczeniowe, jako niedozwolone postanowienia umowne. Zarzuty stawiane umowom kredytowym oraz ich ocena w orzecznictwie. Rozliczenia stron umowy kredytowej 鈥 偶膮dania kredytobiorc贸w i kredytodawc贸w oraz podnoszone przez nich zarzuty.

10.06.2021 godz. 16.00-18.00

Dorota Mazurek SSO w Lublinie 鈥 Konwencja Haska

Post臋powanie dotycz膮ce cywilnych aspekt贸w uprowadzenia dziecka za granic臋 w kontek艣cie Konwencji Haskiej oraz inne zagadnienia praktyczne.

Udost臋pnij:

S膮dy Apelacji Lubelskiej w okresie #COVID-19

Poni偶ej zamieszczamy wykaz S膮d贸w Apelacji Lubelskiej – okr臋g lubelski i zamojski, z informacjami o ich funkcjonowaniu w czasie epidemii #COVID19.

Wykaz b臋dzie aktualizowany na bie偶膮co na podstawie informacji przesy艂anych do Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz w oparciu o publikacje na stronach internetowych s膮d贸w.

Prosimy o przekazywanie dodatkowych informacji dotycz膮cych ograniczenia prac wydzia艂贸w na adres: [email protected]


殴r贸d艂o:
S膮d Apelacyjny w Lublinie:
https://lublin.sa.gov.pl//aktualnosci,m,mg,204
S膮d Okr臋gowy w Lublinie: https://lublin.so.gov.pl/aktualnosci,m,mg,337
S膮d Rejonowy Lublin-Zach贸d w Lublinie: https://lublin-zachod.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,236
S膮d Rejonowy Lublin – Wsch贸d w Lublinie z siedzib膮 w 艢widniku: http://lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/menu-glowne/aktualnosci
S膮d Rejonowy w Bia艂ej Podlaskiej: https://bialapodlaska.sr.gov.pl/srb/aktualnosci
S膮d Rejonowy w Che艂mie: http://chelm.sr.gov.pl/src/ogloszenia/aktualnosci
S膮d Rejonowy w Kra艣niku: https://krasnik.sr.gov.pl/sr-krasnik/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Rejonowy w Lubartowie: https://lubartow.sr.gov.pl/sr-lubartow/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Rejonowy w 艁ukowie: http://lukow.sr.gov.pl/srl/ogloszenia
S膮d Rejonowy w Opolu Lubelskim: https://opolelubelskie.sr.gov.pl/sr…/aktualnosci,m,mg,230
S膮d Rejonowy w Pu艂awach: https://www.pulawy.sr.gov.pl/srp/aktualnosc
S膮d Rejonowy w Radzyniu Podlaskim: http://www.radzyn.sr.gov.pl/srr/ogloszenia-1/aktualnosci
S膮d Rejonowy w Rykach: https://ryki.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,221
S膮d Rejonowy we W艂odawie: https://wlodawa.sr.gov.pl/sr-wlodawa/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Okr臋gowy w Zamo艣ciu: https://zamosc.so.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Rejonowy w Zamo艣ciu: https://zamosc.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Rejonowy w BI艂goraju: https://bilgoraj.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Rejonowy w Hrubieszowie: https://hrubieszow.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Rejonowy w Janowie Lubelskim: https://janowlubelski.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Rejonowy w Krasnymstawie: https://krasnystaw.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1
S膮d Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim: https://tomaszowlub.sr.gov.pl/aktualnosci,m,mg,1

Opracowanie: Komisja Interwencji i Praktyki Wykonywania Zawodu ORA Lublin

Udost臋pnij: