Egzaminy

Komunikat

Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Osoby, kt贸re uzyska艂y pozytywny wynik z egzaminu wst臋pnego na aplikacj臋 adwokack膮 i zamierzaj膮 rozpocz膮膰 aplikacj臋 od 1 stycznia 2024 r. winny z艂o偶y膰 do dnia 20 pa藕dziernika 2023 r.:

 • wniosek (skierowany do Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie) o wpis na list臋 aplikant贸w adwokackich;
 • informacj臋 o niekaralno艣ci z Krajowego Rejestru Karnego opatrzon膮 dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 miesi膮c przed z艂o偶eniem wniosku;
 • o艣wiadczenie o korzystaniu w pe艂ni z praw publicznych oraz posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych;
 • dyplom uko艅czenia wy偶szych studi贸w prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studi贸w prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej 鈥 w przypadku wcze艣niejszego z艂o偶enia jego kserokopii lub za艣wiadczenia o uko艅czeniu studi贸w;
 • o艣wiadczenie, 偶e przeciwko jego osobie nie toczy艂o si臋 i nie toczy 偶adne post臋powanie karne i/lub dyscyplinarne 鈥 zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

Ww. dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 po odebraniu uchwa艂y Komisji Kwalifikacyjnej wraz z o艣wiadczeniem o zrzeczeniu si臋 prawa do wniesienia odwo艂ania od uchwa艂y.

Egzamin wst臋pny 2023

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie informuje, 偶e zg艂oszenia na egzamin wst臋pny przyjmowane s膮 w sekretariacie biura ORA, przy Al. Rac艂awickich 8 w Lublinie w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedzia艂ku do pi膮tku.

Przed z艂o偶eniem dokument贸w w siedzibie Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie nale偶y zarejestrowa膰 si臋 w systemie elektronicznym pod adresem:

https://egzaminy.e-soa.pl/wstepny/egzamin/55

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie

Minister Sprawiedliwo艣ci na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 鈥 Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268), wyznacza termin egzaminu wst臋pnego na aplikacj臋 adwokack膮 na dzie艅 30 wrze艣nia 2023 r. (sobota) godz. 11.00.

Zg艂oszenie o przyst膮pieniu do egzaminu wst臋pnego na aplikacj臋 adwokack膮 nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszcz膮 si臋 w siedzibach okr臋gowych rad adwokackich w:

Lublinie, Al. Rac艂awickie 8, kod 20-037, obejmuj膮cej swym zasi臋giem dzia艂ania powiaty: rycki, lubartowski, w艂odawski, pu艂awski, 艂臋czy艅ski, lubelski, opolski, 艣widnicki, che艂mski, krasnostawski, kra艣nicki, hrubieszowski, zamojski, bi艂gorajski, tomaszowski i miasta na prawach powiatu: Che艂m, Lublin, Zamo艣膰

Termin do z艂o偶enia zg艂oszenia o przyst膮pieniu do egzaminu wst臋pnego na aplikacj臋 adwokack膮 up艂ywa w dniu 16 sierpnia 2023 r. Termin ten nie podlega przywr贸ceniu.

Op艂ata za egzamin wst臋pny wynosi 1 125 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c sto dwadzie艣cia pi臋膰 z艂otych).

Op艂at臋 nale偶y wp艂aci膰 na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim numer konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytu艂 przelewu powinien zawiera膰: imi臋 i nazwisko kandydata – op艂ata za egzamin wst臋pny na aplikacj臋 adwokack膮 w 2023 r.

Sk艂adane do w艂a艣ciwej komisji kwalifikacyjnej zg艂oszenie o przyst膮pieniu do egzaminu wst臋pnego powinno zawiera膰:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wst臋pnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. 偶yciorys (podpisany),
 4. kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie wy偶szych studi贸w prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytu艂u magistra lub zagranicznych studi贸w prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo za艣wiadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokument贸w, o kt贸rym mowa w pkt 4, mo偶na z艂o偶y膰 za艣wiadczenie, z kt贸rego wynika, i偶 kandydat zda艂 wszystkie egzaminy i odby艂 praktyki przewidziane w planie wy偶szych studi贸w prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wst臋pnego takiego kandydata jest z艂o偶enie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie p贸藕niej ni偶 7 dni (23 wrze艣nia 2023 r.) przed terminem egzaminu wst臋pnego kopii dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie wy偶szych studi贸w prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytu艂u magistra lub zagranicznych studi贸w prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo za艣wiadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. orygina艂 dowodu uiszczenia op艂aty za egzamin wst臋pny (dokument przelewu powinien by膰 dokumentem potwierdzaj膮cym DOKONANIE przelewu, a nie jego przyj臋ciem do realizacji),
 7. 3 zdj臋cia zgodnie z wymaganiami obowi膮zuj膮cymi przy wydawaniu dowod贸w osobistych.

Informacja dla kandydat贸w b臋d膮cych osobami niepe艂nosprawnymi

Na wniosek kandydata b臋d膮cego osob膮 niepe艂nosprawn膮, z艂o偶ony wraz ze zg艂oszeniem o przyst膮pieniu do egzaminu wst臋pnego, czas na rozwi膮zanie zestawu pyta艅 testowych zostaje wyd艂u偶ony o po艂ow臋.

Do wniosku za艂膮cza si臋:

 1. kopi臋 orzeczenia potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z p贸藕n. zm.) w okresie przeprowadzania egzaminu;
 2. za艣wiadczenie lekarskie wystawione przez lekarza specjalist臋 w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na charakter niepe艂nosprawno艣ci stwierdzaj膮ce wynikaj膮ce z niepe艂nosprawno艣ci trudno艣ci w dokonywaniu w toku egzaminu wst臋pnego czynno艣ci technicznych, takich jak:
  1. odczytywanie tekstu,
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe na karcie odpowiedzi;
 3. o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2, dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji cel贸w zwi膮zanych z procedur膮 naboru na aplikacj臋 adwokack膮.
Udost臋pnij: