Komisja Socjalno-Bytowa

Przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie działa Komisja Socjalno-Bytowa, której zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego adwokatom w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu, na przykład opiniowanie wniosków o zapomogi oraz udzielanie pożyczek na cele zawodowe.

Komisja ta została powołana uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 2 lipca 2013 roku i zakresem swojej działalności objęła kompetencje dotychczas istniejącej Komisji Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej.

Skład Komisji:
Przewodnicząca – adw. Maria Wróblewska

Członkowie:
adw. Ewa Kiełbowicz
adw. Ewald Malinowski
adw. Krzysztof Oleszczuk
adw. Andrzej Puchniarski
adw. Seweryna Sajna

Regulamin Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej

Udostępnij: