Komisja Socjalno-Bytowa

Przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie działa Komisja Socjalno-Bytowa, której zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego adwokatom w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu, na przykład opiniowanie wniosków o zapomogi oraz udzielanie pożyczek na cele zawodowe.

Komisja ta została powołana uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 2 lipca 2013 roku i zakresem swojej działalności objęła kompetencje dotychczas istniejącej Komisji Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej.

Obecny skład komisji został powołany przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie w dniu 26 lutego 2021 roku.

Skład Komisji:
Przewodnicząca – adw. Ewa Kiełbowicz

Członkowie:
adw. Lesław Bindas
adw. Natalia Jurkiewicz-Wrona
adw. Monika Sokołowska
adw. Maria Wróblewska

Regulamin Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej

Udostępnij: