Komisja Socjalno-Bytowa

Przy Okr臋gowej Radzie Adwokackiej w Lublinie dzia艂a Komisja Socjalno-Bytowa, kt贸rej zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego adwokatom w sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem zawodu, na przyk艂ad opiniowanie wniosk贸w o zapomogi oraz udzielanie po偶yczek na cele zawodowe.

Komisja ta zosta艂a powo艂ana uchwa艂膮 Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia 2 lipca 2013 roku i zakresem swojej dzia艂alno艣ci obj臋艂a kompetencje dotychczas istniej膮cej Komisji Funduszu Samopomocy Kole偶e艅skiej.

Obecny sk艂ad komisji zosta艂 powo艂any przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie w dniu 26 lutego 2021 roku.

Sk艂ad Komisji:
Przewodnicz膮ca – adw. Ewa Kie艂bowicz

Cz艂onkowie:
adw. Les艂aw Bindas
adw. Natalia Jurkiewicz-Wrona
adw. Monika Soko艂owska
adw. Maria Wr贸blewska

Regulamin Funduszu Samopomocy Kole偶e艅skiej

Udost臋pnij: