Lista aplikantów

Aplikantem adwokackim może być osoba, która uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego i spełnia następujące warunki :
1) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata;
2) korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

Lista aplikantów adwokackich dostępna jest na stronie http://rejestradwokatow.pl/aplikant/ewidencja

Udostępnij: