Sąd Dyscyplinarny

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.
Reguluje to ustawa Prawo o Adwokaturze
Wskazania co do właściwego zachowania członków palestry zawiera Zbiór Zasad Etyki i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

Zadaniem adwokackiego sądu dyscyplinarnego jest wydawanie orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych członków izby. Sąd dyscyplinarny nie zajmuje się indywidualnymi sprawami karnymi i cywilnymi przeciwko adwokatom lub aplikantom adwokackim.
Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego Izby Lubelskiej przysługują środki odwoławcze do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie.

Prezes i sędziowie sądu dyscyplinarnego Izby wybierani są na czteroletnią kadencję przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie.

Aktualny skład Sądu Dyscyplinarnego Izby Lubelskiej

Prezes
adw. Małgorzata Banach

Członkowie:
adw. Jolanta Agres
adw. Aleksandra Banach-Kołodziejczyk
adw. Maria Bańko
adw. Agnieszka Cioch
adw. Joanna Czajka
adw. Piotr Jasiejko
adw. Maria Krzymowska
adw. Sławomir Kurys
adw. Łukasz Lewandowski
adw. Iwona Muszak-Styk
adw. Tomasz Nowak
adw. Marek Przeciechowski
adw. Tomasz Rowiński
adw. Piotr Sagan
adw. Joanna Sawczuk
adw. Monika Sokołowska
adw. Paweł Stefaniuk
adw. Grzegorz Szczygielski
adw. Andrzej Świrgoń
adw. Ewa Wagner

Zastępcy Członków:
adw. Luiza Migdał
adw. Agata Korba
adw. Katarzyna Popik-Konarzewska

Do pobrania:
Prawo o Adwokaturze – wyciąg
Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich
Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

Udostępnij: