Wsparcie z funduszu samopomocy

Przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie działa Komisja Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej, której zadaniem jest udzielanie wsparcia finansowego adwokatom w sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu, na przykład opiniowanie wniosków o zapomogi oraz udzielanie pożyczek na cele zawodowe.

Regulamin Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej

Udostępnij: