Okręgowa Rada Adwokacka

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wybierana jest na czteroletnią kadencję przez zgromadzenie adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Jednocześnie wybierany jest dziekan, który reprezentuje Okręgową Radę Adwokacką i kieruje jej pracami.

Każdego roku odbywa się zgromadzenie sprawozdawcze Izby.
Udział w zgromadzeniach Izby jest samorządowym obowiązkiem adwokatów wykonujących zawód.

Okręgowa Rada Adwokacka jest ustawowym organem Izby i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, których załatwienia ustawa nie zastrzega organom adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub organom państwowym.

Aktualny skład ORA wybrany został podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie dnia 18 czerwca 2016 roku

Prezydium:

Dziekan Rady
adw. Stanisław Estreich

Wicedziekani Rady
adw. Krystyna Drozd
adw. Krzysztof Oleszczuk

Sekretarz Rady
adw. dr Krzysztof Kukuryk

Zastępca Sekretarza
adw. Stanisław Zdanowski

Skarbnik Rady
adw. Lesław Bindas

Członkowie Rady:

adw. Andrzej Chadaj
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Ewa Kiełbowicz
adw. Teresa Magdziarz
adw. Andrzej Puchniarski
adw. Seweryna Sajna
adw. Maria Wróblewska

Prawo o Adwokaturze
Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich 
Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych

Udostępnij: