Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co trzy lata. Delegaci Izby Lubelskiej na Zjazd wybierani są na zgromadzeniach Izby.

Na zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2016 roku wybrani zostali:

adw. Małgorzata Banach
adw. Andrzej Banaszkiewicz
adw. Lesław Bindas
adw. Maciej Chorągiewicz
adw. Krystyna Drozd
adw. Dariusz Dudek
adw. Stanisław Estreich
adw. Krzysztof Kukuryk
adw. Krzysztof Oleszczuk
adw. Bartosz Przeciechowski
adw. Seweryna Sajna
adw. Stanisław Zdanowski

Do pobrania:
Prawo o Adwokaturze
Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich

Udostępnij: