Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

Krajowy Zjazd Adwokatury odbywa się co cztery lata. Delegaci Izby Lubelskiej na Zjazd wybierani są na zgromadzeniach Izby.

Na zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2021 roku wybrani zostali:

 1. adw. Małgorzata Banach
 2. adw. Lesław Bindas
 3. adw. Beata Chadaj
 4. adw. Maciej Chorągiewicz
 5. adw. dr Rafał Choroszyński
 6. adw. Krystyna Drozd
 7. adw. Stanisław Estreich
 8. adw. dr Krzysztof Kukuryk
 9. adw. Krzysztof Oleszczuk
 10. adw. Bartosz Przeciechowski
 11. adw. Krzysztof Sokołowski
 12. adw. Stanisław Zdanowski

  Do pobrania:
  Prawo o Adwokaturze
  Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich
Udostępnij: