Wizytacje

Okręgowa Rada Adwokacka powołuje zespół wizytatorów, który przeprowadza wizytacje zespołów, kancelarii, spółek z udziałem adwokatów oraz prawników zagranicznych i kontroluje wykonywanie przepisów Prawa o adwokaturze, a także regulaminów  i uchwał wydawanych przez organy adwokatury.

Skład Zespołu Wizytatorów ORA w Lublinie, powołany uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 2 lipca 2013 roku:

Przewodniczący – adw. Lesław Bindas

Członkowie:
adw. Elżbieta Bindas-Łasko
adw. Jan Leszek Bratkowski
adw. Jan Bucoń
adw. Andrzej Cioch
adw. Beata Czapska-Grzegorczyk
adw. Piotr Czyżewski
adw. Stanisław Haczykowski
adw. Bogdan Krzyżanowski
adw. Andrzej Rybicki
adw. Elżbieta Szcześniak
adw. Tomasz Ziemski

Do pobrania:
Zakres działania oraz zasady wynagradzania wizytatorów
Uchwała w sprawie powołania Zespołu Wizytatorów

Udostępnij: