Og贸lne

Zawody Narciarsko-Snowboardowe Prawnik贸w – Batorz – 5.02.2022

Zapraszamy adwokat贸w i aplikant贸w adwokackich wraz z rodzinami na Zawody Narciarsko-Snowboardowe Prawnik贸w pod patronatem Dziekana Rady Okr臋gowej Izby Radc贸w Prawnych w Lublinie i Dziekana Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie !

Zawody odb臋d膮 si臋 –> 5 lutego 2022 r. od 9.30 –> Stok Narciarski w Batorzu.

W Zawodach mog膮 bra膰 udzia艂 amatorzy narciarze i snowboardzi艣ci, przedstawiciele zawod贸w prawniczych: radcowie prawni, adwokaci, s臋dziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, asesorzy, doradcy podatkowi, referendarze, aplikanci wszystkich profesji prawniczych oraz dzieci przedstawicieli tych profesji prawniczych.

Zawody odb臋d膮 si臋 w nast臋puj膮cych kategoriach:

1. Narciarstwo:
– Kobiety OPEN
– M臋偶czy藕ni OPEN
– Kobiety 50+ (urodzone przed 01.01.1972 r.)
– M臋偶czy藕ni 50+ (urodzeni przed 01.01.1972 r.)
– Dzieci 13+ (urodzone po 05.02.2004 r. a przed 05.02.2009 r.)
– Dzieci 13- (urodzone od 05.02.2009 r.)

2. Snowboard:
– Kobiety OPEN
– M臋偶czy藕ni OPEN
– Dzieci 13+ (urodzone po 05.02.2004 r. a przed 05.02.2009 r.)
– Dzieci 13- (urodzone od 05.02.2009 r.)

Zg艂oszenia emailowe: 馃摜
[email protected] – a tak偶e na miejscu, w dniu zawod贸w.

Wpisowe do zawod贸w wynosi 30 z艂 (nie dotyczy dzieci).

Szczeg贸艂owe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie https://oirp.lu/zaproszenie-na-zawody-narciarsko-snowboardowe-prawnikow-stok-narciarski-w-batorzu-05-02-2022-r/

Serdecznie zapraszamy do wzi臋cia udzia艂u w zawodach!

Udost臋pnij:

KOMUNIKAT SKARBNIKA OKR臉GOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W LUBLINIE

ADW. ANDRZEJA聽 CHADAJA

7/2022

18.01.2022 r.

Szanowni Pa艅stwo Adwokaci.

Informuj臋, 偶e:

1.

Na posiedzeniu ORA w dniu 13 stycznia 2022 r, zosta艂y przedstawione przez Ksi臋gowo艣膰 wst臋pne wyniki wykonania bud偶etu Izby Adwokackiej za rok 2021.

Oczywi艣cie wst臋pne z tego powodu, 偶e nie sp艂yn臋艂y jeszcze wszystkie faktury kosztowe za ubieg艂y rok, a co za tym idzie nie zosta艂y zamkni臋te ksi臋gowania.

Z zaprezentowanych danych mo偶na ju偶 jednak oceni膰 podstawowe dane dotycz膮ce zar贸wno za艂o偶e艅 jak i wykonywania bud偶etu.

I tak:

– wp艂ywy  ze sk艂adek cz艂onkowskich  wynios艂y og贸艂em  1.505.966,37

– wydatki na dzia艂alno艣膰 samorz膮dow膮 wynios艂y  1.566.072,96

– na podstawowej dzia艂alno艣ci statutowej zanotowano wi臋c wynik ujemny

   na poziomie  ponad 60.000,00 z艂 / – 60.106,59  zl /.

–  z tytu艂u najmu uzyskano przychody netto / od odliczeniu koszt贸w / w

   kwocie 197.612.17  z艂

Mo偶na wi臋c przewidzie膰, 偶e   na koniec roku obrachunkowego b臋dzie wynik dodatni na poziomie ponad 100.000,00 z艂.

Trzeba mie膰 jednak na uwadze, 偶e w wielu  pozycjach bud偶et zosta艂 鈥 z powodu pandemii 鈥 wykorzystany tylko w niewielkim procencie w stosunku do planowanych wydatk贸w. Dotyczy to m.in. przewidywanych wydatk贸w na dzia艂alno艣膰 integracyjn膮, szkoleniow膮, sportow膮 itd.

2.

Zad艂u偶enie adwokat贸w z tytu艂u op艂at sk艂adek samorz膮dowych i sk艂adek na obowi膮zkowe ubezpieczenie OC wynosi艂o, na dzie艅 31.12.2021  r. kwot臋 221.01,70 z艂.

3.

Naczelna Rada Adwokacka Uchwa艂膮 z dnia 15 stycznia 2022 r. ustali艂a, 偶e miesi臋czne sk艂adki izb adwokackich na fundusze NRA wzrosn膮 od dnia 1 lipca 2022 r. o kwot臋 stanowi膮c膮 iloczyn adwokat贸w cz艂onk贸w Izby wykonuj膮cych zaw贸d i kwoty 5,00 z艂.

4.

ORA pracuje nad preliminarzem bud偶etowym na rok 2022.  Do czasu uchwalenia bud偶etu przez Zgromadzenie Izby obowi膮zywa膰 b臋dzie prowizorium zatwierdzone uchwa艂膮 ORA.

Rozwa偶enia i szczeg贸lnej analizy b臋d膮 wymaga艂y okoliczno艣ci maj膮ce wp艂yw na struktur臋 i wielko艣ci przewidywanych wydatk贸w, w tym m.in.:

– wzrost koszt贸w z tytu艂u wynagrodze艅 pracownik贸w biura ORA,

– zwi臋kszenie dotychczasowych sta艂ych wydatk贸w na utrzymanie

   nieruchomo艣ci spowodowane wzrostem cen gazu, energii elektrycznej,

   podatk贸w itp.,

– wzrost sk艂adki na NRA.

5.

Na dzie艅 18 stycznia 2022 r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Finansowej ORA, na kt贸rym przedyskutowane zostan膮 m.in. kwestie zwi膮zane z opracowywaniem preliminarza bud偶etowego na rok 2022.

Korzystaj膮c z okazji przypominam  Pa艅stwu o obowi膮zku terminowego regulowania sk艂adek cz艂onkowskich.  Utrzymanie dyscypliny bud偶etowej i prowadzenie w艂a艣ciwej polityki gospodarczej naszej izby s膮  uzale偶nione od   systematycznego i terminowego op艂acania sk艂adek cz艂onkowskich.

                                               Z powa偶aniem:

                                                           Adw. Andrzej Chadaj Skarbnik ORA

–   

Udost臋pnij:

艢lubowanie aplikant贸w adwokackich

W dniu 10 stycznia 2022 roku w siedzibie Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie w Lublinie przy Alejach Rac艂awickich 8 odby艂o si臋 艣lubowanie aplikant贸w adwokackich, kt贸rzy zdali egzamin na aplikacj臋 adwokack膮. Aplikanci adwokaccy sk艂adali przed Dziekanem Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie adwokatem Bartoszem Przeciechowskim 艣lubowanie o nast臋puj膮cej tre艣ci:

鈥炁歭ubuj臋 uroczy艣cie w swej pracy adwokata przyczynia膰 si臋 ze wszystkich si艂 do ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich oraz umacniania porz膮dku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowi膮zki swe wype艂nia膰 gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachowa膰 tajemnic臋 zawodow膮, a w post臋powaniu swoim kierowa膰 si臋 zasadami godno艣ci, uczciwo艣ci, s艂uszno艣ci i sprawiedliwo艣ci spo艂ecznej.鈥

Do 艣lubowania przyst膮pi艂y 44 osoby i od tego momentu b臋d膮 oni bra膰 udzia艂 w szkoleniach, ale te偶 i w nauce praktycznej maj膮c mo偶liwo艣膰 wyst臋powania przed S膮dami z upowa偶nienia m.in. swoich Patron贸w.

O 艣lubowaniu aplikant贸w adwokackich w mediach:

鈥濼o wi臋cej ni偶 zaw贸d鈥. Aplikanci adwokaccy z艂o偶yli 艣lubowanie 鈥 Polskie Radio Lublin

Nowi aplikanci adwokaccy w Lublinie. 艢lubowanie przed dziekanem Okr臋gowej Rady Adwokackiej. Zobacz zdj臋cia | Kurier Lubelski

Wa偶ny dzie艅 dla m艂odych prawnik贸w. 艢lubowanie w Lublinie – Dziennik Wschodni

adw. Maciej Chor膮giewicz
Cz艂onek Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie
Rzecznik Prasowy

Udost臋pnij:

SKIMiL CUP 2022 – zaproszenie

Zaproszenie na SKIM&L CUP 2022 鈥 VIII Narciarski Puchar  Lekarzy, Radc贸w Prawnych i Farmaceut贸w w Szczyrku

艢l膮ska Izba Lekarska, 艢l膮ska Izba Aptekarska i Okr臋gowa Izba Radc贸w Prawnych w Katowicach
maj膮 przyjemno艣膰 zaprosi膰 lekarzy, farmaceut贸w i prawnik贸w wszystkich profesji do wzi臋cia udzia艂u w:

SKIM&L CUP 2022 鈥 VIII Narciarskim Pucharze Lekarzy, Radc贸w Prawnych i Farmaceut贸w,  kt贸ry odb臋dzie si臋 w dniach 11 颅13 lutego  2022 r. w Szczyrku.

W聽ramach zawod贸w przewiduje si臋 poni偶sze konkurencje:

pi膮tek 鈥 slalom

sobota 鈥 slalom gigant

niedziela 鈥 zawody narciarskie dla dzieci

Drugiego dnia odb臋dzie si臋 konferencja naukowa 鈥濵edycyna 鈥 Sport 鈥 Prawo鈥.

Regulamin zawod贸w oraz ich harmonogram umieszczone zostan膮 na stronach samorz膮dowych oraz  w hotelu. Liczba uczestnik贸w jest ograniczona, o udziale w zawodach decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅 potwierdzona dokonan膮 wp艂at膮. W razie du偶ej liczby zg艂osze艅 organizator utworzy list臋 rezerwow膮. W zale偶no艣ci od liczby uczestnik贸w w poszczeg贸lnych kategoriach organizator dopuszcza zmiany w regulaminie zawod贸w (co do kategorii wiekowych i dyscyplin). Zawody zostan膮 przeprowadzone z zachowaniem obostrze艅 epidemiologicznych.

Wszystkich przedstawicieli wolnych zawod贸w medycznych i prawniczych zainteresowanych udzia艂em w SKIM&L CUP 2022 prosimy o przesy艂anie zg艂osze艅  za po艣rednictwem formularza zg艂oszeniowego, dost臋pnego na stronie:

www.polskimed.pl

Tam te偶 informacje o rezerwacji miejsc hotelowych w Hotelu Meta w Szczyrku w promocyjnej cenie do dnia 21.01.2022r.


W聽celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierowa膰 zapytania mailowe pod聽poni偶sze adresy:
Lekarze: [email protected],聽[email protected]
Farmaceuci:聽[email protected]
Prawnicy:聽[email protected]

Szczeg贸艂owe informacje na聽temat zawod贸w b臋d膮 zamieszczane na聽stronach internetowych聽艢l膮skiej Izby Lekarskiej,聽艢l膮skiej Izby Aptekarskiej oraz聽Okr臋gowej Izby Radc贸w Prawnych w聽Katowicach.
Wszystkich sympatyk贸w zimowych sport贸w zach臋camy do聽udzia艂u w聽SKIM&L CUP 2022. 艢nieg gwarantowany 鈥 jak zawsze w Szczyrku.

Serdecznie zapraszamy !

Komitet Organizacyjny

Udost臋pnij: