Komisja Rewizyjna

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności finansowej i gospodarczej okręgowej rady adwokackiej oraz kontrola wykonywania uchwał zgromadzenia izby.
Przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnej Izby wybierani są na czteroletnią kadencję przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie.

Skład Komisji wybrany na zgromadzeniu w dniu 20 lutego 2021 roku:

Przewodniczący:
adw. Karol Paszek

Członkowie:
adw. Jakub Abramiuk
adw. Izabela Bobrzyk
adw. dr Paweł Daszczuk
adw. Adam Kwiatkowski
adw. Maciej Polak

Zastępcy Członków:
adw. Sławomir Stolarz
adw. Dominika Deputat

Do pobrania:
Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

Udostępnij: