Komisja Rewizyjna

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności finansowej i gospodarczej okręgowej rady adwokackiej oraz kontrola wykonywania uchwał zgromadzenia izby.
Przewodniczący i członkowie komisji rewizyjnej Izby wybierani są na czteroletnią kadencję przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie.

Skład Komisji wybrany na zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2016 roku:

Przewodniczący:
adw. Cezary Lipko

Członkowie:
adw. Anna Małek-Łukasik
adw. Karol Paszek
adw. Krzysztof Sokołowski
adw. Sławomir Stolarz

Zastępcy Członków:

adw. Michał Pękalski

Do pobrania:
Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich

Udostępnij: