Lista adwokatów Izby Lubelskiej

Art. 49 Prawa o Adwokaturze

Okręgowa rada adwokacka prowadzi listę adwokatów i aplikantów adwokackich, której odpis przesyła corocznie Naczelnej Radzie Adwokackiej, właściwym prezesom sądów apelacyjnych, sądów wojewódzkich i właściwym prokuratorom apelacyjnym i wojewódzkim, oraz zawiadamia o zmianach na tej liście.

Lista adwokatów i aplikantów adwokackich dostępna jest na stronie http://rejestradwokatow.pl/adwokat/ewidencja

Udostępnij: