Doskonalenie zawodowe

Zgodnie z § 2 Uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, obowiązkiem doskonalenia zawodowego objęci są wszyscy adwokaci wykonujący zawód  i prawnicy zagraniczni z UE, z wyjątkiem adwokatów, którym nadano stopień naukowy doktora habilitowanego.

Adwokaci objęci tym obowiązkiem zobowiązani są, w terminie do końca lutego każdego roku, złożyć właściwej okręgowej radzie adwokackiej sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w roku poprzednim.

ORA w Lublinie samodzielnie uwzględnia szkolenia organizowane przez Izbę Lubelską, wobec czego nie jest konieczne składanie sprawozdania obejmującego wyłącznie takie szkolenia.

Pliki i linki:
Uchwała o doskonaleniu zawodowym adwokatów
Wzór sprawozdania z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego
Archiwum aktualności dot. doskonalenia zawodowego

Udostępnij: