Op艂aty za aplikacj臋

Op艂ata roczna za aplikacj臋 adwokack膮 jest jest okre艣lana przez Ministra Sprawiedliwo艣ci na podstawie art. 76b ust. 3 ustawy Prawo o Adwokaturze i jest r贸wna 2,8-krotno艣ci minimalnego wynagrodzenia za prac臋 ustalonego na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 10 pa藕dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac臋 (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), w wysoko艣ci obowi膮zuj膮cej w dniu rozpocz臋cia roku szkoleniowego.

Op艂ata roczna w 2013 r. wynosi 4480,00 z艂otych.

Zgodnie z art. 76b ust. 4 Prawa o Adwokaturze:
Okr臋gowa rada adwokacka mo偶e zwolni膰 aplikanta adwokackiego od ponoszenia op艂aty, o kt贸rej mowa w ust. 3, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, a tak偶e odroczy膰 jej p艂atno艣膰 lub roz艂o偶y膰 j膮 na raty.

Uchwa艂y w tym zakresie podejmowane s膮 na podstawie indywidualnych wniosk贸w aplikant贸w.

Niezale偶nie od op艂aty rocznej, aplikanci adwokaccy s膮 obowi膮zani do uiszczania sk艂adki aplikanckiej, wynosz膮cej aktualnie 20 z艂 miesi臋cznie.

Udost臋pnij: