Wniosek adw. Stanis艂awa Zdanowskiego + 2 projekty uchwa艂

Lublin dnia 12 lutego 2021 roku

Do
Okr臋gowej Rady Adwokackiej
w Lublinie

Adw. Stanis艂awa Zdanowskiego cz艂onka Izby Adwokackiej w Lublinie (nr wpisu LUB/Adw 637)

Zg艂oszenie wniosku o podj臋cie uchwa艂

Na podstawie 搂19 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze艅 izb adwokackich w okresie stanu zagro偶enia epidemicznego albo stanu epidemii og艂oszonego z powodu COVID-19, uchwa艂y nr 109/2021 NRA z dnia 28.01.2021 r.- w za艂膮czeniu sk艂adam z pro艣b膮 o przekazanie Prezydium Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie wyznaczonego na 19-20 lutego 2021 r. dwa projekty uchwa艂 w celu poddania ich pod g艂osowanie na Zgromadzeniu.

Stanis艂aw Zdanowski
adwokat

W za艂膮czeniu

  1. projekt uchwa艂y w przedmiocie wsparcia inicjatyw samorz膮dowych w kierunku rozwi膮za艅 prawnych, zmierzaj膮cych do polepszenia warunk贸w bytowych adwokat贸w,
  2. projekt uchwa艂y w przedmiocie uczynienia bardziej transparentnymi dzia艂a艅 organ贸w Izby.
Udost臋pnij:

Podobne informacje w kategorii: ,

Wniosek adw. Dariusza Pelaka

Adwokat Dariusz Pelak z艂o偶y艂 na Zgromadzenie nast臋puj膮cy projekt uchwa艂y.

Projekt uchwa艂y Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie

W ostatnich latach nast臋puje sta艂e obni偶anie standardu ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich. Naruszane jest prawo do swobodnego gromadzenia si臋 i publicznego wyra偶enia swoich pogl膮d贸w. Wobec pokojowo protestuj膮cych obywateli Policja stosuje nieproporcjonalne 艣rodki przymusu, u偶ywaj膮c si艂y, pa艂ek czy gazu.  Zatrzymywani przewo偶eni s膮 do odleg艂ych komisariat贸w i przes艂uchiwani w warunkach nocnych,  niejednokrotnie z u偶yciem przemocy, a obro艅com utrudniany jest dost臋p do zatrzymanych. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a uznanie dla wszystkich adwokatek i adwokat贸w, kt贸rzy pro bono, udzielaj膮 pomocy prawnej zatrzymanym.

Obok represji wobec obywateli mamy do czynienia z bezprecedensowym procesem zastraszania s臋dzi贸w, prokurator贸w i adwokat贸w przez prowadzenie post臋powa艅 dyscyplinarnych, zwieszanie w czynno艣ciach, delegowanie  prokurator贸w do odleg艂ych od ich miejsc zamieszkania siedzib, a tak偶e inicjowanie post臋powa艅 dyscyplinarnych wobec adwokat贸w kwestionuj膮cych prawid艂owo艣膰 powo艂ania s臋dzi贸w przez upolitycznion膮 Krajow膮 Rad臋 S膮downictwa.

Adwokatura Lubelska wyra偶a zdecydowany sprzeciw przeciwko  wszelkim formom ograniczania przewidzianego w art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji Praw Cz艂owieka, art. 47 Karty Praw Podstawowych oraz art. 45 ust.1 Konstytucji RP prawa do s膮du wzywaj膮c organy Pa艅stwa do poszanowania podstawowych praw i wolno艣ci obywatelskich.  

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a uznanie dla aktywno艣ci Rzecznika Praw Obywatelskich Prof. dr hab. Adama Bodnara, wspiera podejmowane przez niego inicjatywy i wyra偶a podzi臋kowanie za dzia艂ania podejmowane w  obronie praw i wolno艣ci obywatelskich.

Udost臋pnij: