Informacje

Rajd rowerowy „Susiec 2021”

Rajd Susiec 2021 Klubu Rowerowego Adwokatury Polskiej przeszedł już (niestety) do historii. W dniach 9-12 września byliśmy gośćmi uroczego pensjonatu Sosnowe Zacisze u Państwa Kozyrów.

W ujęciu historycznym i geograficznym wielokrotnie bez paszportów przekraczaliśmy granicę dawnej Kongresówki z Austro-Węgrami, co w przeciwieństwie do dzieła Wielkiego Marszałka Józefa Piłsudskiego nie wiązało się już z procesem walki o Niepodległą. W realiach dzisiejszych czasów pokonanie na rowerach mostu w Rebizantach oznaczało, że stanęliśmy u wrót cudów przyrodniczych zwanych Szumami na Tanwi i Puszczy Solskiej.

Za sprawą boskiej pogody, wspaniałych Klubowiczów z całej Polski, a nade wszystko zjawiskowych tras i ścieżek rowerowych, rajd nasz stał się wydarzeniem nie tylko sportowym, ale i także krajoznawczym. Nie było przesady w stwierdzeniu jednego z nas, rowerzysty w krainy nadmorskiej, że zobaczył w lasach i rzekach puszczy Solskiej coś urzekającego swym pięknem nienaruszonej przyrody. Tylko osoby które były nad Szumami (czytaj wodospadami) Tanwi i Sopotu wiedzą o czym piszę… Zaryzykuję tezę, jako osoba organizująca różne tego typu spotkania od wielu już lat, że w tym przypadku był to najpiękniejszy rajd rowerowy w historii naszego samorządu.

I tak w czwartek, tytułem małej przystawki do dania głównego serwowanego w piątek i w sobotę pokonaliśmy dystans ok. 19 km jadąc w kierunku miejscowości Paary, której oryginalna nazwa podobno wywodzi od… jąkającego się urzędnika austriackiego. Aktualnie można w niej zobaczyć odrestaurowana strażnicę graniczną ówczesnego Królestwa Polskiego.

Następnego dnia przejechaliśmy ponad 60 km, pozostając praktycznie cały czas w otoczeniu kompleksu leśnego puszczy. Zaczęliśmy jazdę rowerową wzdłuż wodospadów Tanwi aby dojechać do miejsca gdzie potok Jeleń wpada do Tanwi, u podnóża tzw. Kościółka (zamczyska), gdzie ukrywali się powstańcy styczniowi, a w czasach ostatniej wojny mieli bazę partyzanci AK komendy obwodu tomaszowskiego. Tutaj nasza najmłodsza klubowiczka Zuzia Hein -uczennica I klasy Szkoły Podstawowej w Rzeszowie zapaliła Naszym Bohaterom symboliczną świeczkę.

W dalszej części trasą na Borowe Młyny i Fryszarke dojechaliśmy do historycznej twierdzy partyzantów – miasteczka Józefów.

Już w ramach jazdy powrotnej odwiedziliśmy rezerwat Czartowe Pole, aby tym razem podziwiać i posłuchać wodospadów na rzece Sopot. To tutaj rozstaliśmy się z naszą bohaterka dnia – Zuzią, która według zapisów licznikowych przejechała w tempie dorosłych klubowiczów aż 41 km!

Wieczorem w pensjonacie poddaliśmy się biesiadowaniu przy ognisku i konsumpcji licznie zgromadzonych dóbr. Wydarzeniem kulinarnym wieczoru stały się lecznicze właściwości dwóch beczułek podrzuconych nam podstępnie przez gospodarza. Dopełnieniem miłego wieczoru była uroczystość wręczenia koledze Adamowi Heinowi statuetki Waleczny będącej indywidualnym wyróżnieniem przyznawanym przez prezesa KRAP.

W sobotę obraliśmy kierunek południowy, aby zobaczyć okazały przyrodniczo obszar rozlewisk i stawów wodnych Rudy Różanieckiej, a następnie, już utwardzoną drogą leśną dojechać do rezerwatu Las Bukowy i Narola. Tam w scenerii parku pałacu Łosiów po małym posiłku udaliśmy się lasami w drogę powrotną. W pensjonacie część z nas skierowała się na basen, inni zaś oddali się rozkoszom dla podniebienia, serwowanym przez tutejszą kuchnię.

Sympatycznym akcentem końcowym spotkania klubowiczów i naszych Przyjaciół stała się chwila wręczenia panu Bogdanowi Kozyrze pamiątkowego pucharku z dyplomem, w wyrazie podziękowania za stworzenie nam rodzinnego klimatu.

Komandor rajdu Cezary Lipko

Udostępnij:

Ślubowanie adwokatów 16 sierpnia 2021 roku

Szesnastego sierpnia 2021 roku w Sali Koncertowej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie. Wśród ślubujących zdecydowaną większość stanowili byli aplikanci, którzy zdali egzamin adwokacki w maju br.

Po wprowadzeniu sztandaru Izby Adwokackiej w Lublinie zabrzmiały hymny: państwowy, Unii Europejskiej oraz Izby Adwokackiej w Lublinie. Ten ostatni skomponowany został przez adwokata dr. Adama Załęskiego, członka naszej izby, jako jego dar na stulecie Izby.

Licznie dopisali dostojni goście – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati, Dziekan ORA w Lublinie adw. Bartosz Przeciechowski oraz byli Dziekani lubelscy: adw. Andrzej Banaszkiewicz,  adw. Stanisław Estreich i adw. Piotr Sendecki.

Przemawiając do najmłodszych stażem kolegów adwokatów Dziekan Bartosz Przeciechowski zwrócił uwagę na człowieka i jego los jako zasadnicze elementy pracy adwokackiej. Zachęcał również nowo zaprzysiężonych adwokatów do dbałości o koleżeńskie relacje mimo konkurencji na rynku. Adwokat Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zaznaczył, że adwokat powinien odznaczać się niezależnością, odpowiedzialnością oraz odwagą.

Następnie adwokaci złożyli na ręce Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej ślubowanie i podpisali akty ślubowania.

Kierownik ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Wicedziekan ORA adw. Krystyna Drozd wręczyła wyróżnionym nagrody. Szczególnie uhonorowano adw. Izabelę Kalisz-Olszak – nie tylko uzyskała najwyższą średnią z egzaminów, ale była również starostą roku i przewodniczącą Samorządu aplikanckiego.

Miłą uroczystość uświetnił koncert kwartetu Dolce Vita, który zaprezentował przegląd klasyki muzyki filmowej.

Wieczór zamknął się krótkim bankietem.

Udostępnij: