Informacje

Zmarł adw. Andrzej Puchniarski

W nocy z soboty na niedzielę 31.07.2022 r. na skutek dotkliwej choroby zmarł adw. Andrzej Puchniarski, ur. 1952, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie od 1985 r. Serdeczny, otwarty, pomocny, wychowawca i opiekun wielu aplikantów.

Mec. Puchniarski był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie w kadencji od 2016 r.
W 2018 roku odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin za zaangażowanie w działalność społeczną, a w 2019 r. prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało adw. Andrzejowi Puchniarskiemu odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

Od lat angażował się w sportową integrację Adwokatury Lubelskiej, prowadząc m.in. izbową drużynę piłki nożnej.

Mec. Puchniarski był także mistrzem taekwondo, wieloletnim liderem polskiego taekwondo WTF. Przez lata pełnił funkcję nie tylko trenera AZS Lublin, ale także szefa całego krajowego ruchu tego sportu, także jako prezes Polskiego Związku Taekwondo Sportowego (dzisiaj Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego).

24 lata temu na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r., gdzie taekwondo było dyscypliną pokazową, Andrzej Puchniarski był trenerem reprezentacji Polski.

Mec. Puchniarski grał też doskonale w piłkę ręczną. W czerwcu 2015 został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu finałowego Mistrzostw Polski Masters 2015 w kat. plus 45 lat (drużyna „Lublin&Puławy”).

Głębokie kondolencje dla bliskich !

adw. Bartosz Przeciechowski
Dziekan ORA w Lublinie

Udostępnij:

Informacje dla przekraczających granicę – інформація для іноземців, які перетинають кордон Польщі. 

PL

> Granicę przekroczysz na podstawie każdego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (paszport, dowód osobisty, wiza albo akt urodzenia).

> Jeżeli nie posiadasz dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, a uciekasz przed rosyjską agresją zbrojną wobec Ukrainy także zostaniesz wpuszczony do Polski.

> Nie bój się! Po przekroczeniu granicy Twój pobyt w Polsce jest legalny. 
> Przekroczenie granicy nie oznacza, że został Ci nadany status uchodźcy. 
> Rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.

> W punkcie recepcyjnym możesz uzyskać wszystkie najważniejsze informacje, posiłek i podstawową opiekę medyczną.

> Dbaj o bezpieczeństwo! Zarejestruj się w punkcie recepcyjnym, jeżeli będziesz podróżował z obcą osobą lub szukacie z rodziną utraconego ze sobą kontaktu.

> Jesteś zwolniony z obowiązku okazania testów COVID i kwarantanny.

> Jeżeli przekroczyłeś granicę na podstawie dokumentu innego niż paszport biometryczny, to Twój legalny pobyt trwa na terytorium Polski 15 dni. 
> Jeżeli przekroczyłeś granicę na podstawie paszportu biometrycznego, to Twój legalny pobyt w Polsce trwa 90 dni.

> Skontaktuj się z prawnikiem, który wytłumaczy Ci, jak możesz zalegalizować swój pobyt.

> Szukaj osób z tabliczką „Adwokat” albo „Prawnik”. Na granicy możesz także skorzystać z pomocy tłumacza i notariusza.

UA

> Кордон можеш перетнути на пiдставi будь-якого документу, який посвiдчує Твою особу (паспорт закордонний, паспорт внутрішній, віза, свідоцтво про нарождення).

> Навіть якщо не маєш ніякого документу, який посвiдчує Твою особу, а втікаєш від російської агресії направленої проти України, тебе пропустять на територію Польщі.

> Не переживайте! Ваше перебування на території Польщі є легальним.

> Перетин кордону НЕ означає, що ви автоматично отримуєте статус біженця.

> Реєстрація в Пункті прийому біженців НЕ є обов’язковою.

> В Пункті прийому біженців можете отримати найважливішу інформацію, їжу, а також першу медичну допомогу.

> Подбайте про Вашу безпеку! Зареєструйтесь в Пункті прийому біженців у випадку перетину кордону з чужою людиною або у випадку втрати контакту з загубленим членом сім’ї.

> Особи, які перетинають кордон звільняються з обов’язку пред’явлення тестів на COVID і карантину.

> Якщо Ви перетнули кордон на іншому документі, ніж біометричний паспорт, то Ваш легальний термін перебування на території Польщі становить 15 днів.

> Якщо Ви перетнули кордон на біометричному паспорті, то Ваш легальний термін перебування на території Польщі становить 90 днів. 
> Контактуйтесь з адвокатом, який Вам пояснить, як Ви можете легалізувати Ваше перебування на території Польщі.

> Шукайте осіб з табличками „Адвокат” або „Юрист”. На кордонi можете також скористатись з послуг перекладача і нотаріуса.

Do pobrania:

Udostępnij:

Uchwała w sprawie przed TK: K 6/22

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie w dniu 4 lipca 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie wniosku grupy posłów inicjującego postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 6/22, które de facto podważyć ma zasadność funkcjonowania samodzielnego i niezależnego samorządu adwokackiego.

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie została podjęta jako analogiczna do uchwały nr 10 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie, która podkreśliła niezależność samorządu adwokackiego, która leży w interesie publicznym, jako niezbędny element systemu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Uchwały o podobnej treści zostały podjęte przez 24 Okręgowe Rady Adwokackie w Polsce oraz Naczelną Radę Adwokacką.

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie umieszczonej poniżej:

W związku z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym, w sprawie o sygn. akt K 6/22, o stwierdzenie niezgodności przepisu art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zainicjowanym przez grupę posłów, których przedstawicielem jest poseł Solidarnej Polski, a w którym to postępowaniu wnioskodawcy podnoszą, że przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania przekraczają wyznaczony mu przez ustrojodawcę zakres swobody legislacyjnej co do możliwości ukształtowania ustroju samorządu zawodowego i wymóg ustawowego jego uregulowania (art. 17 ust. 1 Konstytucji), jak również w sposób niezgodny z ustawą zasadniczą (art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji), ograniczają prawo wykonywania zawodu, wolność działalności gospodarczej i wolność zrzeszania się – Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie przypomina, że Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie uchwałą z dnia 28 maja 2022 r. podkreśliło, że niezależność samorządu adwokackiego leży w interesie publicznym, jako niezbędny element systemu ochrony praw i wolności obywatelskich. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie zauważyło, że obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego oraz do izb adwokackich, od jej wprowadzenia w 1919 roku dekretem Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowi gwarancję etycznego i kompetentnego wykonywania zawodu adwokata, a wniosek grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 6/22 podważa te wartości.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie wyraża przekonanie, że obowiązujący kształt ustrojowy Adwokatury, w tym niezależność samorządu adwokackiego, gwarantuje wykonywanie zawodu adwokata w sposób wolny i niezależny. Tak funkcjonujący model zawodu adwokata zabezpiecza możliwość reprezentowania interesów Obywateli w sposób odważny i honorowy, dając jednocześnie gwarancję niezależności, w tym od jakiegokolwiek nacisku ze strony którejkolwiek z władz.

Autonomia samorządów adwokatów i radców prawnych oraz niezależność przedstawicieli tych profesji służy realizacji prawa do sądu i prawa do obrony, a także skutecznej realizacji innych wolności oraz praw człowieka i obywatela.

W należycie funkcjonującym systemie wymiaru sprawiedliwości każdy powinien mieć możliwość skorzystania z niezależnej pomocy prawnej. Jej zapewnianie i gwarantowanie przez ów system jest jednym z mierników praworządności. Ustrój samorządów zawodowych nie może być modyfikowany w sposób, który może naruszać konstytucyjne wolności i prawa oraz zasady ustrojowe państwa.

Tylko niezależna, samorządna i wolna Adwokatura może w interesie obywateli oraz w interesie publicznym spełniać swoją ustrojową i ustawową rolę opisaną w art. 17 Konstytucji RP oraz w art. 1 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze.

Udostępnij: