Zmarł Sędzia Andrzej Ślaski

Z przykrością informujemy, że dnia 22 stycznia 2021 r. zmarł w wieku 80 lat Andrzej Ślaski, wieloletni członek naszej Izby, a od października 1990 roku sędzia, w późniejszym okresie także wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie oraz przewodniczący wydziału karnego w tym sądzie.
Andrzej Ślaski był aplikantem w Zamościu, a następnie po wpisie na listę adwokatów i złożeniu ślubowania w 1970 roku wykonywał zawód w Zespole Adwokackim w Zamościu do końca 1973 r., następnie w Lublinie w Zespole Adwokackim nr 1, aż do 1990 roku. W tym okresie był sędzią dyscyplinarnym, a następnie prezesem i wiceprezesem Sądu Dyscyplinarnego w latach 1983-1990. Był także jednym z członków zarządu powstałego w Lublinie w 1980 r. niezależnego Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Od września 1980 r. był doradcą Solidarności w międzyzakładowym komitecie założycielskim, a następnie ekspertem zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. W późniejszym okresie uczestniczył w nieformalnym zespole adwokatów koordynujących obrony polityczne i udzielających porad prawnych dla ludzi represjonowanych przez stan wojenny oraz gromadzących informacje i dokumentację sądową z tym związaną (opisuje to szerzej F. Rymarz „Adwokaci lubelscy w okresie stanu wojennego”, Palestra 5-6/2007 https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-6-2007 )

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 28 stycznia 2021 r., o godz. 9.00, na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń od adwokatów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

Deklarację składają Państwo wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/Sb9mSfKVMM3WpoV47

Uwaga! Przypominamy, że adwokat może złożyć wyłącznie 1 deklarację.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Do składania deklaracji o chęci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są wyłącznie adwokaci wykonujący zawód,
  2. Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zastępcą wyznaczonego ani mediatorem nie może być:
    1. adwokat karany dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania,
    2. adwokat z którym w poprzednim naborze umowa o udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących adwokata,
    3. adwokat który zalega z opłatami z tytułu składek korporacyjnych i składki na ubezpieczenie OC w dniu składania deklaracji.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 25 października 2021 roku o godzinie 15:00.

Z poważaniem,
adw. Krzysztof Oleszczuk
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lublinie

Udostępnij: