Zmarł adw. Stanisław Mozgawa

Okręgowa Rada Adwokacka z bólem przyjęła informację o śmierci adw. Stanisława Mozgawy. Mecenas Mozgawa był adwokatem Izby Adwokackiej w Lublinie od 1975 do 2014 roku. W tym czasie wykonywał zawód w Zespole Adwokackim nr 1 w Kraśniku, a następnie – od 1993 roku – w kancelarii indywidualnej. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego czynnym adwokatem pozostał do 2014 roku.

Przez kolegów oceniany jako koleżeński i solidny. Przez wiele lat piastował stanowisko kierownika zespołu adwokackiego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 29 września 2021 roku o godzinie 16:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku przy ul. Klasztornej 3.

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń od adwokatów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

Deklarację składają Państwo wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/Sb9mSfKVMM3WpoV47

Uwaga! Przypominamy, że adwokat może złożyć wyłącznie 1 deklarację.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Do składania deklaracji o chęci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są wyłącznie adwokaci wykonujący zawód,
  2. Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zastępcą wyznaczonego ani mediatorem nie może być:
    1. adwokat karany dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania,
    2. adwokat z którym w poprzednim naborze umowa o udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących adwokata,
    3. adwokat który zalega z opłatami z tytułu składek korporacyjnych i składki na ubezpieczenie OC w dniu składania deklaracji.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 25 października 2021 roku o godzinie 15:00.

Z poważaniem,
adw. Krzysztof Oleszczuk
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lublinie

Udostępnij: