Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie

Lublin, dnia 15 stycznia 2021 roku

Zawiadomienie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1651) raz 搂 3 ust. 1, 搂 5 ust. ust. 1 i 4 , 搂 13, 搂 33 ust. 2
i 搂 34 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze艅
izb adwokackich, uchwa艂y Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury
z dnia 19 grudnia 2020 roku

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie
zwo艂uje
na 19 i 20 lutego 2021 roku (pi膮tek i sobota)

w trybie hybrydowym
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie

Porz膮dek obrad

19 lutego 2021 roku (pi膮tek)
pierwszy dzie艅 Zgromadzenia

 1. godz. 16:00 鈥 otwarcie zgromadzenia przez Dziekana ORA w Lublinie adw. Stanis艂awa Estreicha w siedzibie ORA,
 2. uczczenie pami臋ci Adwokat贸w zmar艂ych w ostatnim roku,
 3. wyb贸r prezydium obrad w sk艂adzie co najmniej: przewodnicz膮cy, 3 wiceprzewodnicz膮cych i 3 sekretarzy,
 4. przyj臋cie porz膮dku obrad,
 5. wybory Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej,
 6. dyskusja nad sprawozdaniami Okr臋gowej Rady Adwokackiej, Prezesa S膮du Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego, Przewodnicz膮cego Komisji Rewizyjnej za rok 2019,
 7. sprawozdania Komisji Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej z ich ukonstytuowania si臋,
 8. g艂osowanie nad uchwa艂ami:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie za rok 2019,
  2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby Adwokackiej w Lublinie za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
  3. w sprawie przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2019,
  4. w sprawie uchwalenia bud偶etu Izby Adwokackiej w Lublinie na 2020 rok i ustalenia wysoko艣ci sk艂adki rocznej na potrzeby Izby Adwokackiej w Lublinie w roku 2020 (w dotychczasowej wysoko艣ci),
  5. w sprawie uchwalenia bud偶etu Izby Adwokackiej w Lublinie na 2021 rok i ustalenia wysoko艣ci sk艂adki rocznej na potrzeby Izby Adwokackiej w Lublinie w roku 2021 (w dotychczasowej wysoko艣ci),
  6. w sprawie zatwierdzenia zamkni臋膰 rachunkowych i udzielenia Okr臋gowej Radzie Adwokackiej w Lublinie za rok 2019,
 9. sprawozdanie Komisji Wyborczej i przekazanie przewodnicz膮cemu Zgromadzenia list kandydat贸w: na stanowiska, do organ贸w Izby i na delegat贸w na Zjazd,
 10. g艂osowania nad projektami uchwa艂 z艂o偶onych przez Komisj臋 Wnioskow膮,
 11. wolne wnioski,
 12. przerwa

20 lutego 2021 roku (sobota)
drugi dzie艅 Zgromadzenia 鈥 wybory na stanowiska,
do organ贸w oraz delegat贸w na Zjazd

 1. w godz. 9:00鈥12:00 鈥 pierwsza tura,
 2. przerwa
 1. w godz. 15:00鈥18:00 鈥 druga tura (je偶eli b臋dzie konieczna),
 2. og艂oszenie wynik贸w wybor贸w na stronie internetowej ORA (ora.lublin.pl),
 3. zamkni臋cie Zgromadzenia

W dniu 19 lutego 2021 roku obrady Zgromadzenia b臋d膮 si臋 odbywa艂y zdalnie z u偶yciem platformy Zoom (zoom.us), natomiast w dniu 20 lutego 2021 roku wybory b臋d膮 si臋 odbywa艂y w trybie stacjonarnym przy u偶yciu papierowych kart do g艂osowania: w Lublinie w siedzibie ORA przy Alejach Rac艂awickich 8, w Che艂mie przy ul. Wojs艂awickiej 8A (budynek szko艂y 鈥濧rka鈥) oraz w Zamo艣ciu przy ul. 艁ukasi艅skiego 2e (sala konferencyjna w obiekcie 鈥濴uneta鈥).

Stosownie do 搂 8 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze艅 izb adwokackich prawo do udzia艂u w obradach Zgromadzenia maj膮 adwokaci 鈥 cz艂onkowie Izby wykonuj膮cy zaw贸d oraz delegaci adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu wybrani na zebraniu w dniu 14 pa藕dziernika 2020 roku.

W my艣l 搂 10 cytowanego wy偶ej regulaminu obecno艣膰 ww. Cz艂onk贸w Izby jest obowi膮zkowa, a nieobecno艣膰 na Zgromadzeniu winna zosta膰 usprawiedliwiona w terminie 7 dni od ustania przeszkody do uczestnictwa.

Wraz z niniejszym zawiadomieniem otrzymuj膮 Pa艅stwo ponownie Sprawozdanie za 2019 rok oraz pe艂n膮 tre艣膰 Uchwa艂y ORA o zwo艂aniu Zgromadzenia. W przes艂anej korespondencji znajd膮 Pa艅stwo m.in. wymagania techniczne do uczestniczenia w cz臋艣ci 鈥瀦dalnej鈥 (online) Zgromadzenia. Dodatkowe materia艂y (np. instrukcje korzystania z programu, wzory kart do zg艂aszania kandydat贸w, wzory kart do g艂osowania, itd.) prze艣lemy Pa艅stwu poczt膮 elektroniczn膮 oraz umie艣cimy na stronie internetowej Izby (ora.lublin.pl) w p贸藕niejszym czasie, nie p贸藕niej jednak ni偶 na 2 dni przed Zgromadzeniem. Po tym terminie b臋d膮 przesy艂ane jedynie informacje awaryjne.

Dziekan
Okr臋gowej Rady Adwokackiej
w Lublinie
adw. Stanis艂aw Estreich

Udost臋pnij: