Zgromadzenie Izby 28 maja 2022 r., g. 10:00, Collegium Maius

Zawiadomienie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze oraz 搂 3 ust. 1, 搂 5 ust. 1, 3 i 4, 搂 7, 搂 13, 搂 33 ust. 1 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadze艅 izb adwokackich (uchwa艂a Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020 r.),
zwanego w dalszej tre艣ci uchwa艂y Regulaminem

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie
postanowi艂a zwo艂a膰

Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Lublinie
na dzie艅 28 maja 2022 roku na godz. 10.00
w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4
w trybie stacjonarnym

z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

1. Godz. 10.00 otwarcie Zgromadzenia przez Dziekana ORA w Lublinie adw. Bartosza Przeciechowskiego
2. Uczczenie pami臋ci zmar艂ych Adwokat贸w
3. Wyb贸r prezydium obrad w sk艂adzie: przewodnicz膮cy, dw贸ch wiceprzewodnicz膮cych i聽dw贸ch sekretarzy
4. Przyj臋cie porz膮dku obrad
5. Wybory Komisji Zgromadzenia: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
6. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rady za rok 2021 przez Dziekana Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie adw. Bartosza Przeciechowskiego
7. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci S膮du Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w聽Lublinie za rok 2021 przez Prezesa S膮du adw. Ma艂gorzat臋 Banach
8. Przedstawienie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2021 przez Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Jerzego Koszela
9. Przedstawienie sprawozdania i wniosk贸w Komisji Rewizyjnej przez Przewodnicz膮cego Komisji adw. Karola Paszka
10. Sprawozdania Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej z ich ukonstytuowania聽si臋
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. G艂osowanie nad uchwa艂ami
a) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie
b) W sprawie przyj臋cia i zatwierdzenia zamkni臋膰 rachunkowych Izby Adwokackiej w聽Lublinie za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
c) W sprawie pokrycia straty Izby Adwokackiej w Lublinie za rok 2021
d) W sprawie uchwalenia wysoko艣ci sk艂adki rocznej na potrzeby Izby Adwokackiej w聽Lublinie i zatwierdzenia bud偶etu Izby Adwokackiej w Lublinie na 2021 rok
e) W sprawie udzielenia absolutorium Okr臋gowej Radzie Adwokackiej w Lublinie za 2021 rok
13. G艂osowania nad projektami uchwa艂 przedstawionych przez Komisj臋 Wnioskow膮
14. Wolne wnioski
15. Zamkni臋cie Zgromadzenia

Na podstawie 搂 12 ust. 3 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a znie艣膰 wym贸g obecno艣ci minimalnej liczby uczestnik贸w zgromadzenia niezb臋dnej do jego otwarcia.

Na zasadzie 搂 5 ust. 3 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a, 偶e pisemne wnioski i projekty uchwa艂 oraz zg艂oszenia kandydat贸w do prezydium i komisji zgromadzenia zg艂aszane b臋d膮 wy艂膮cznie Okr臋gowej Radzie Adwokackiej w Lublinie w formie pisemnej wraz z pisemnym o艣wiadczeniem kandydata, 偶e przyjmuje kandydatur臋 鈥 w terminie nie wcze艣niejszym ni偶 14 dni przed dniem rozpocz臋cia zgromadzenia i nie p贸藕niej ni偶 3 dni przed rozpocz臋ciem zgromadzenia. Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a jednocze艣nie, 偶e z up艂ywem wymienionego terminu nast膮pi zamkni臋cie przyjmowania wniosk贸w i kandydatur do prezydium i komisji zgromadzenia, po czym informacja o tre艣ci zg艂oszonych wniosk贸w i kandydatur zostanie zakomunikowana na stronie Rady.

Na podstawie 搂 5 ust. 1 Regulaminu Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie postanowi艂a zawiadomi膰 Naczeln膮 Rad臋 Adwokack膮 o zwo艂aniu Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Lublinie na dzie艅 28 maja 2022 r.

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie wskazuje na tre艣膰 搂 10 Regulaminu, zgodnie z kt贸rym uczestnictwo w zgromadzeniu jest samorz膮dowym obowi膮zkiem cz艂onk贸w izby wykonuj膮cych zaw贸d adwokata oraz delegat贸w adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu. Nieobecno艣膰 na zgromadzeniu powinna by膰 usprawiedliwiona pisemnie w ci膮gu 7 dni od dnia ustania przeszkody.

Wszelkie materia艂y zostan膮 przekazane do Cz艂onk贸w Izby Adwokackiej w Lublinie drog膮 mailow膮.


Dziekan
Okr臋gowej Rady Adwokackiej
w Lublinie
adw. Bartosz Przeciechowski

Udost臋pnij: