Uchwa艂y Zgromadzenia

Uchwa艂y podj臋te przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie w dniu 28 maja 2022 roku

Uchwa艂a nr 1

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.) przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Okr臋gowej Rady Adwokackiej za 2021 rok.

Uchwa艂a nr 2

1. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.) po wys艂uchaniu wniosk贸w Komisji Rewizyjnej przyjmuje i zatwierdza zamkni臋cia rachunkowe, tj. Bilans Izby Adwokackiej w Lublinie obejmuj膮cy okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, kt贸ry po stronie aktyw贸w i pasyw贸w zamyka si臋 kwot膮 6 690 697,38 z艂 (s艂ownie sze艣膰 milion贸w sze艣膰set dziewi臋膰dziesi膮t tysi臋cy sze艣膰set dziewi臋膰dziesi膮t siedem z艂otych 38/100) oraz Rachunek zysk贸w i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, kt贸ry zamyka si臋 strat膮 w kwocie 194 718,33 z艂 (s艂ownie sto dziewi臋膰dziesi膮t cztery tysi膮ce siedemset osiemna艣cie z艂otych 33/100).

2. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.) uchwala, i偶 pokrycie powsta艂ej straty nast膮pi z 艣rodk贸w z Funduszu wydzielonego (zapasowego) Izby Adwokackiej w Lublinie.

Uchwa艂a nr 3

I. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1651 ze zm.) postanawia:

1. Ustali膰 wysoko艣膰 rocznych sk艂adek na potrzeby Izby na rok 2022 w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:

a. od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d i prawnik贸w zagranicznych wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 1 800 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c osiemset z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 150 z艂 (s艂ownie sto pi臋膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie,

b. od adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym Okr臋gowa Rada Adwokacka zosta艂a poinformowania o nabyciu prawa do emerytury lub renty w kwocie 1 200 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dwie艣cie z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 100 z艂 (s艂ownie sto z艂otych) miesi臋cznie,

c. od adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu wpisania na list臋 adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu w kwocie 720 z艂 (s艂ownie siedemset dwadzie艣cia z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 60 z艂 (s艂ownie sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie,

d. od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika  w kwocie 1 800 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c osiemset z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 150 z艂 (s艂ownie: sto pi臋膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie,

e. od aplikant贸w adwokackich do momentu uzyskania przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 informacji o braku wniesienia sprzeciwu przez Ministra Sprawiedliwo艣ci od wpisu na list臋 adwokat贸w, lub skre艣lenia z listy aplikant贸w adwokackich w kwocie 240 z艂 (s艂ownie dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 20 z艂 (s艂ownie dwadzie艣cia z艂otych) miesi臋cznie

ustalaj膮c jednocze艣nie, 偶e sk艂adki winny by膰 uiszczane z g贸ry w terminie do 10-go dnia ka偶dego miesi膮ca, przy czym w przypadku op贸藕nienia w p艂atno艣ci naliczane s膮 odsetki ustawowe za op贸藕nienie.

2. zwolni膰 z obowi膮zku uiszczania sk艂adki na potrzeby Izby:

a. adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w niewykonuj膮cych zawodu od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym Okr臋gowa Rada Adwokacka zosta艂a poinformowana o zaprzestaniu wykonywania zawodu lub w przypadku figurowania na li艣cie adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu o nabyciu prawa do emerytury lub renty
oraz

b. adwokatki, w tym tak偶e niewykonuj膮ce zawodu, w okresie ci膮偶y od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym przedstawiono za艣wiadczenie lekarskie o ci膮偶y oraz w okresie 6 miesi臋cy po urodzeniu dziecka.

II. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 ze zm.) uchwala bud偶et Izby Adwokackiej w Lublinie obejmuj膮cy planowane przychody i wydatki w roku obrachunkowym 2022 zamykaj膮cy si臋 po stronie przychod贸w kwot膮 1 998 730 z艂 (s艂ownie jeden milion dziewi臋膰set dziewi臋膰dziesi膮t osiem tysi臋cy siedemset trzydzie艣ci z艂otych), za艣 po stronie wydatk贸w kwot膮 1 916 762 z艂 (s艂ownie jeden milion dziewi臋膰set szesna艣cie tysi臋cy siedemset sze艣膰dziesi膮t dwa z艂ote) i upowa偶nia Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do dokonywania 鈥 w razie uzasadnionej potrzeby 鈥 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy poszczeg贸lnymi pozycjami zaplanowanych wydatk贸w w bud偶ecie Izby na rok 2022.

Uchwa艂a nr 4

a. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1651) po wys艂uchaniu wniosk贸w Komisji Rewizyjnej udziela Okr臋gowej Radzie Adwokackiej w sk艂adzie urz臋duj膮cym przed dniem 20 lutego 2021 roku absolutorium ze sprawowania przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 obowi膮zk贸w za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 20 lutego 2021 roku.

b. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1651) po wys艂uchaniu wniosk贸w Komisji Rewizyjnej udziela Okr臋gowej Radzie Adwokackiej w sk艂adzie urz臋duj膮cym po dniu 20 lutego 2021 roku absolutorium ze sprawowania przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 obowi膮zk贸w za okres od 20 lutego 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwa艂a nr 5

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie postanawia zmieni膰 uchwa艂臋 w艂asn膮 z dnia 19 lutego 2021 roku w 搂 1 pkt 3 w ten spos贸b, 偶e postanawia zobowi膮za膰 Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 do udost臋pniania w transparentny spos贸b w systemie teleinformatycznym adwokatom cz艂onkom Izby protoko艂贸w z posiedze艅 Rady z wy艂膮czeniem cz臋艣ci dotycz膮cych spraw osobowych oraz z zachowaniem ochrony danych wra偶liwych w terminie 14 dni od przyj臋cia protoko艂u przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie.

Uchwa艂a nr 6

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie zmienia uchwa艂臋 nr 7 podj臋t膮 przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie w dniu 19 lutego 2021 roku w ten spos贸b, 偶e w 搂 1 ust 1. s艂owa 鈥瀞porz膮dzenia kwartalnych informacji鈥 zmienia na 鈥瀞porz膮dzenia p贸艂rocznych informacji鈥.

Uchwa艂a nr 7

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie uchyla 搂 1 ust. 1 w艂asnej uchwa艂y nr 7 z dnia 22 maja 2021 roku. W pozosta艂ym zakresie uchwa艂a pozostaje w mocy.

Uchwa艂a nr 8

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie zmienia uchwa艂臋 nr 6 Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2019 roku w ten spos贸b, 偶e przyjmuje jej nast臋puj膮c膮 tre艣膰:

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a zgod臋 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 55, stanowi膮cej dzia艂k臋 zabudowan膮 nr 206/2 o powierzchni 0,0356 ha, dla kt贸rej S膮d Rejonowy w Lubartowie prowadzi ksi臋g臋 wieczyst膮 KW nr LU1A/00000035/4, upowa偶niaj膮c jednocze艣nie Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do jej sprzeda偶y za cen臋 nie ni偶sz膮 ni偶 212 000 z艂 (s艂ownie dwie艣cie dwana艣cie tysi臋cy z艂otych) albo do przeniesienia w艂asno艣ci wskazanej powy偶szej nieruchomo艣ci w zamian za uzyskanie prawa odr臋bnej w艂asno艣ci lokalu lub lokali w budynku wybudowanym na przedmiotowej nieruchomo艣ci przez nabywc臋 (inwestora) wraz z odpowiednim udzia艂em w prawie w艂asno艣ci gruntu i cz臋艣ciach wsp贸lnych budynku o warto艣ci nie ni偶szej ni偶 212 000 z艂 (s艂ownie dwie艣cie dwana艣cie tysi臋cy z艂otych).

Zgromadzenie Izby Adwokackiej upowa偶nia Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie na wydatkowanie kwoty nie wy偶szej ni偶 150 000 z艂 (s艂ownie sto pi臋膰dziesi膮t tysi臋cy z艂otych) na dop艂at臋 inwestorowi w sytuacji gdyby wielko艣膰 i warto艣膰 odr臋bnej w艂asno艣ci lokalu lub lokali w budynku wybudowanym na tej nieruchomo艣ci wraz z odpowiednim udzia艂em w prawie w艂asno艣ci gruntu i cz臋艣ciach wsp贸lnych budynku przekracza艂a warto艣膰 dzia艂ki przeznaczonej na zamian臋.

Uchwa艂a nr 9

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a solidarno艣膰 z Narodem Ukrai艅skim, walcz膮cym w obronie wolno艣ci i suwerenno艣ci swojej Ojczyzny ze zbrodnicz膮 napa艣ci膮 Federacji Rosyjskiej, a w szczeg贸lno艣ci wyra偶a solidarno艣膰 z Adwokatami i Prawnikami Ukrai艅skimi, kt贸rzy w realiach wojennych wype艂niaj膮 swoje obowi膮zki zawodowe, czynnie walcz膮 z agresorem, a tak偶e aktywnie w艂膮czaj膮 si臋 w pomoc humanitarn膮 dla swoich Rodak贸w.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie deklaruje wsparcie dla ofiar wojny w Ukrainie i sk艂ada podzi臋kowanie wszystkim adwokatom za pe艂n膮 zaanga偶owania i bezinteresowno艣ci pomoc potrzebuj膮cym, uciekaj膮cym przed wojn膮 do Polski, jak te偶 tym, kt贸rzy pozostali w Ukrainie.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie uznaje, 偶e gwarancj膮 rozwoju demokratycznej Ukrainy jest przynale偶no艣膰 do demokratycznych struktur mi臋dzynarodowych, a przyj臋cie do Unii Europejskiej powinno nast膮pi膰 bez zb臋dnej zw艂oki.

Uchwa艂a nr 10

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie podkre艣la, 偶e niezale偶no艣膰 samorz膮du adwokackiego le偶y w interesie publicznym, jako niezb臋dny elementem systemu ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie w pe艂ni popiera stanowisko wyra偶one w uchwa艂ach zgromadze艅 Krakowskiej Izby Adwokackiej z dnia 17 maja 2022 r. oraz Izby Adwokackiej w Warszawie z 21 maja 2022 r., krytykuj膮cych wniosek do Trybuna艂u Konstytucyjnego w sprawie K 6/22, kt贸rego celem jest likwidacja przynale偶no艣ci do izb adwokackich.

Obowi膮zkowa przynale偶no艣膰 do samorz膮du zawodowego oraz do izb adwokackich, od jej wprowadzenia w 1919 roku dekretem Marsza艂ka J贸zefa Pi艂sudskiego, stanowi gwarancj臋 etycznego i kompetentnego wykonywania zawodu adwokata. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a przekonanie, i偶 wniosek grupy pos艂贸w do Trybuna艂u Konstytucyjnego w sprawie K 6/22 podwa偶a te warto艣ci.

Uchwa艂a nr 11

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a najwy偶sze uznanie prawnikom, w tym szczeg贸lnie s臋dziom, kt贸rzy w imi臋 poszanowania porz膮dku prawnego, szacunku dla podstawowych praw obywateli i skutk贸w wynikaj膮cych z rozstrzygni臋膰 Trybuna艂u Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej, Europejskiego Trybuna艂u Praw Cz艂owieka oraz s膮d贸w krajowych powstrzymuj膮 si臋 z uczestnictwem w procedurach konkursowych prowadzonych przed Krajow膮 Rad膮 S膮downictwa, ukszta艂towan膮 w trybie okre艣lonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie S膮downictwa oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 3), kt贸ra nie spe艂nia standardu organu niezale偶nego od w艂adzy politycznej. Postawy rezygnacji z w艂asnych ambicji zawodowych i osobistych w imi臋 zapewnienia pe艂nej realizacji prawa obywatela do s膮du oraz odpowiedzialno艣ci za podstawy ustrojowe pa艅stwa zas艂uguj膮 na najwy偶szy szacunek.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie wyra偶a dezaprobat臋 dla postaw tych prawnik贸w, kt贸rzy uczestnicz膮 w konkursach na stanowiska s臋dziowskie mimo 艣wiadomo艣ci, 偶e w 艣wietle orzecznictwa TSUE i ETPCz powo艂anie na urz膮d s臋dziego w wadliwej procedurze stanowi naruszenie prawa do s膮du oraz uzasadnia roszczenia odszkodowawcze obywateli.

Sprawowanie w艂adzy, w tym szczeg贸lnie w艂adzy s膮downiczej, wymaga odpowiedzialno艣ci za Pa艅stwo i prawa podstawowe obywateli.

Udost臋pnij:

Podobne informacje w kategorii:

Sk艂adki Samorz膮dowe

Uchwa艂a nr 4

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie z dnia 18 maja 2024 roku

na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.) postanawia:

  1. ustali膰 roczne sk艂adki na potrzeby Izby w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:

a) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d, wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 1980 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 160 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 170 z艂 (s艂ownie: sto siedemdziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 165 z艂 (s艂ownie sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

b) od adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d adwokata lub emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym Okr臋gowa Rada Adwokacka zosta艂a poinformowania o nabyciu prawa do emerytury lub renty w kwocie 1320 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c trzysta dwadzie艣cia z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 105 z艂 (s艂ownie sto pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 115 z艂 (s艂ownie sto pi臋tna艣cie z艂otych) miesi臋cznie; a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 110 z艂 (s艂ownie sto dziesi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

c) od adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu wpisania na list臋 adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu w kwocie 840 z艂 (s艂ownie osiemset czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w miesi臋cznych ratach po 70 z艂 (s艂ownie siedemdziesi膮t z艂otych),

d) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika w kwocie w kwocie 1980 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 160 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 170 z艂 (s艂ownie: sto siedemdziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 165 z艂 (s艂ownie sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

e) od prawnik贸w zagranicznych wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 960 z艂 (s艂ownie dziewi臋膰set sze艣膰dziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. miesi臋cznych ratach po 80 z艂 (s艂ownie osiemdziesi膮t z艂otych),

f) od aplikant贸w adwokackich do momentu uzyskania przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie informacji o braku wniesienia sprzeciwu przez Ministra Sprawiedliwo艣ci od wpisu na list臋 adwokat贸w lub skre艣lenia z listy aplikant贸w adwokackich 鈥 w kwocie 240 z艂 (s艂ownie dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 20 z艂 (s艂ownie dwadzie艣cia z艂otych) miesi臋cznie; ustalaj膮c jednocze艣nie, 偶e sk艂adki winny by膰 uiszczane z g贸ry w terminie do 10-go dnia ka偶dego miesi膮ca, przy czym w przypadku op贸藕nienia w p艂atno艣ci naliczane s膮 odsetki ustawowe za op贸藕nienie.

  1. zwolni膰 z obowi膮zku uiszczania sk艂adki na potrzeby Izby:

a) adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w niewykonuj膮cych zawodu od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym Okr臋gowa Rada Adwokacka zosta艂a poinformowana o zaprzestaniu wykonywania zawodu lub w przypadku figurowania na li艣cie adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu o nabyciu prawa do emerytury lub renty oraz

b) adwokatki, w tym tak偶e niewykonuj膮ce zawodu, w okresie ci膮偶y od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym przedstawiono za艣wiadczenie lekarskie o ci膮偶y oraz w okresie 6 miesi臋cy po urodzeniu dziecka.

Udost臋pnij: