Uchwa艂a w sprawie zmiany sposobu g艂osowania

Uchwa艂a
Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie
nr 3/XLIII/2021 z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr 4/XLII/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zwo艂ania, ustalenia termin贸w i trybu odbycia
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej
w Lublinie w dniach 19-20 lutego 2021 roku.

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie w sk艂adzie:

 1. Dziekan 鈥 adw. Stanis艂aw Estreich,
 2. Wicedziekan 鈥 adw. Krystyna Drozd,
 3. Wicedziekan 鈥 adw. Krzysztof Oleszczuk,
 4. Sekretarz 鈥 adw. dr Krzysztof Kukuryk,
 5. Zast臋pca Sekretarza 鈥 adw. Stanis艂aw Zdanowski,
 6. Skarbnik 鈥 adw. Les艂aw Bindas,

Cz艂onkowie:

 • adw. Andrzej Chadaj,
 • adw. Maciej Chor膮giewicz,
 • adw. Ewa Kie艂bowicz,
 • adw. Andrzej Puchniarski,
 • adw. Seweryna Sajna,
 • adw. Maria Wr贸bewska

na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 roku w g艂osowaniu jawnym przy 12 g艂osach 鈥瀦a鈥 i braku g艂os贸w 鈥瀙rzeciw鈥 oraz 鈥瀢strzymuj臋 si臋鈥 uchwali艂a:

na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze i 搂搂 5, 7, 33 i 34 uchwa艂y 109/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z 28 stycznia 2021 roku Regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadze艅 Izb Adwokackich w okresie stanu zagro偶enia epidemicznego albo stanu epidemii og艂oszonego z powodu COVID-19 zwanego dalej Regulaminem dokona膰 nast臋puj膮cych zmian w uchwale nr 4/XLII/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zwo艂ania, ustalenia termin贸w i trybu odbycia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Lublinie w dniach 19-20 lutego 2021 roku.

 1. W zakresie punktu 2 zdanie pierwsze okre艣li膰, i偶 鈥瀙rzebieg pierwszego i drugiego dnia obrad (obraz i d藕wi臋k), tj. 19 i 20 lutego 2021 roku (pi膮tek i sobota) b臋dzie transmitowany on-line z u偶yciem platformy Zoom (www.zoom.us).鈥 W pozosta艂ym zakresie punkt 2 pozostaje bez zmian.
 2. W zakresie punktu 3 ustali膰, 偶e wybory na stanowiska i do organ贸w, o kt贸rych mowa w 搂 2 ust. 5 i 6 Regulaminu oraz delegat贸w na Zjazd przeprowadzone b臋d膮 w dniu 20 lutego 2021 roku w godz. 9:00-10:45 za pomoc膮 platformy 鈥濭losuj24.pl鈥 oraz w godz. 11:15鈥13:00 do urn oraz (je偶eli b臋dzie konieczna druga tura) w godz. 15:00鈥16:00 za pomoc膮 platformy 鈥濭losuj24.pl鈥 oraz w godz. 16:30-17:30 do urn w siedzibie ORA w Lublinie przy Al. Rac艂awickich 8 oraz w lokalach do g艂osowania w Che艂mie przy ul. Wojs艂awickiej 8A (budynek szko艂y 鈥濧rka鈥) oraz w Zamo艣ciu przy ul. 艁ukasi艅skiego 2e (sala konferencyjna w obiekcie 鈥濴uneta鈥), w g艂osowaniach tajnych przy u偶yciu kart do g艂osowania, oraz poprzez platform臋 鈥濭losuj24.pl鈥.
 3. W zakresie punktu 6 ustali膰, 偶e obecno艣膰 uprawnionych do g艂osowania na stanowiska, do organ贸w oraz delegat贸w na Zjazd w dniu 20 lutego 2021 roku b臋dzie wynika膰 z prowadzonych w lokalach wyborczych list z potwierdzeniami odbioru kart do g艂osowania oraz listy g艂osuj膮cych wygenerowanej z platformy 鈥濭losuj24.pl鈥. W pozosta艂ym zakresie punkt 6 pozostaje bez zmian.
 4. W zakresie punktu 7 na podstawie 搂 5 ust. 1 Regulaminu zawiadomi膰 Naczeln膮 Rad臋 Adwokack膮 o niniejszej uchwale.
 5. W zakresie punktu 11 ustali膰, 藕e w dniu 19 lutego 2021 roku g艂osowania b臋d膮 prowadzone przy u偶yciu elektronicznego systemu oddawania i liczenia g艂os贸w, za艣 w dniu 20 lutego 2021 roku oddawanie g艂os贸w b臋dzie si臋 odbywa艂o zar贸wno z wykorzystaniem urn, jak r贸wnie偶 systemu elektronicznego, za艣 liczenie g艂os贸w odb臋dzie przy wykorzystaniu system贸w elektronicznych.
Udost臋pnij: