Uchwa艂a w sprawie przed TK: K 6/22

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie w dniu 4 lipca 2022 roku podj臋艂a uchwa艂臋 w sprawie wniosku grupy pos艂贸w inicjuj膮cego post臋powanie przed Trybuna艂em Konstytucyjnym w sprawie o sygn. akt K 6/22, kt贸re de facto podwa偶y膰 ma zasadno艣膰 funkcjonowania samodzielnego i niezale偶nego samorz膮du adwokackiego.

Uchwa艂a Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie zosta艂a podj臋ta jako analogiczna do uchwa艂y nr 10 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie, kt贸ra podkre艣li艂a niezale偶no艣膰 samorz膮du adwokackiego, kt贸ra le偶y w interesie publicznym, jako niezb臋dny element systemu ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich.

Uchwa艂y o podobnej tre艣ci zosta艂y podj臋te przez 24 Okr臋gowe Rady Adwokackie w Polsce oraz Naczeln膮 Rad臋 Adwokack膮.

Zach臋camy do zapoznania si臋 z uchwa艂膮 Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie umieszczonej poni偶ej:

W zwi膮zku z post臋powaniem przed Trybuna艂em Konstytucyjnym, w sprawie o sygn. akt K 6/22, o stwierdzenie niezgodno艣ci przepisu art. 38 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1, art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust. 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zainicjowanym przez grup臋 pos艂贸w, kt贸rych przedstawicielem jest pose艂 Solidarnej Polski, a w kt贸rym to post臋powaniu wnioskodawcy podnosz膮, 偶e przyj臋te przez ustawodawc臋 rozwi膮zania przekraczaj膮 wyznaczony mu przez ustrojodawc臋 zakres swobody legislacyjnej co do mo偶liwo艣ci ukszta艂towania ustroju samorz膮du zawodowego i wym贸g ustawowego jego uregulowania (art. 17 ust. 1 Konstytucji), jak r贸wnie偶 w spos贸b niezgodny z ustaw膮 zasadnicz膮 (art. 20 w zw. z art. 22 oraz z art. 65 ust 1 w zw. z art. 58 ust. 1 i w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji), ograniczaj膮 prawo wykonywania zawodu, wolno艣膰 dzia艂alno艣ci gospodarczej i wolno艣膰 zrzeszania si臋 – Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie przypomina, 偶e Adwokatura powo艂ana jest do udzielania pomocy prawnej, wsp贸艂dzia艂ania w ochronie praw i wolno艣ci obywatelskich oraz w kszta艂towaniu i stosowaniu prawa.

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie uchwa艂膮 z dnia 28 maja 2022 r. podkre艣li艂o, 偶e niezale偶no艣膰 samorz膮du adwokackiego le偶y w interesie publicznym, jako niezb臋dny element systemu ochrony praw i wolno艣ci obywatelskich. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie zauwa偶y艂o, 偶e obowi膮zkowa przynale偶no艣膰 do samorz膮du zawodowego oraz do izb adwokackich, od jej wprowadzenia w 1919 roku dekretem Marsza艂ka J贸zefa Pi艂sudskiego, stanowi gwarancj臋 etycznego i kompetentnego wykonywania zawodu adwokata, a wniosek grupy pos艂贸w do Trybuna艂u Konstytucyjnego w sprawie K 6/22 podwa偶a te warto艣ci.

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie wyra偶a przekonanie, 偶e obowi膮zuj膮cy kszta艂t ustrojowy Adwokatury, w tym niezale偶no艣膰 samorz膮du adwokackiego, gwarantuje wykonywanie zawodu adwokata w spos贸b wolny i niezale偶ny. Tak funkcjonuj膮cy model zawodu adwokata zabezpiecza mo偶liwo艣膰 reprezentowania interes贸w Obywateli w spos贸b odwa偶ny i honorowy, daj膮c jednocze艣nie gwarancj臋 niezale偶no艣ci, w tym od jakiegokolwiek nacisku ze strony kt贸rejkolwiek z w艂adz.

Autonomia samorz膮d贸w adwokat贸w i radc贸w prawnych oraz niezale偶no艣膰 przedstawicieli tych profesji s艂u偶y realizacji prawa do s膮du i prawa do obrony, a tak偶e skutecznej realizacji innych wolno艣ci oraz praw cz艂owieka i obywatela.

W nale偶ycie funkcjonuj膮cym systemie wymiaru sprawiedliwo艣ci ka偶dy powinien mie膰 mo偶liwo艣膰 skorzystania z niezale偶nej pomocy prawnej. Jej zapewnianie i gwarantowanie przez 贸w system jest jednym z miernik贸w praworz膮dno艣ci. Ustr贸j samorz膮d贸w zawodowych nie mo偶e by膰 modyfikowany w spos贸b, kt贸ry mo偶e narusza膰 konstytucyjne wolno艣ci i prawa oraz zasady ustrojowe pa艅stwa.

Tylko niezale偶na, samorz膮dna i wolna Adwokatura mo偶e w interesie obywateli oraz w interesie publicznym spe艂nia膰 swoj膮 ustrojow膮 i ustawow膮 rol臋 opisan膮 w art. 17 Konstytucji RP oraz w art. 1 ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o adwokaturze.

Udost臋pnij: