Uchwała ORA z dnia 28 maja 2020 roku

UCHWAŁA
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
z dnia 28 maja 2020 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie w związku z rządowym projektem ustawy „o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (druk sejmowy nr 382) stanowczo sprzeciwia się wprowadzaniu przepisów, które nie są bezpośrednią odpowiedzią na kryzys COVID-19, w tym zasadniczych zmian w zakresie najbardziej istotnych procedur sądowych, dotyczących pozbawiania wolności obywateli, skutkujących ograniczeniem prawa do obrony i korzystania z pomocy adwokata – obrońcy.

Utrwalonym standardem, wynikającym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jest niezwłoczne „postawienie” zatrzymanego przed sądem i wysłuchanie go w sposób nieskrępowany i swobodny, a także umożliwienie skorzystania z pełnej pomocy obrońcy już od chwili zatrzymania.

Niedopuszczalne jest ograniczenie prawa do obrony poprzez odmowę kontaktu obrońcy z podejrzanym z powołaniem się na okoliczność, iż kontakt taki mógłby „zakłócić prawidłowy przebieg posiedzenia”.

Sekretarz ORA w Lublinie
adw. dr Krzysztof Kukuryk

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii: