Uchwa艂a ORA z dnia 28 maja 2020 roku

UCHWA艁A
Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie
z dnia 28 maja 2020 r.

Okr臋gowa Rada Adwokacka w Lublinie w zwi膮zku z rz膮dowym projektem ustawy 鈥瀘 dop艂atach do oprocentowania kredyt贸w bankowych udzielanych na zapewnienie p艂ynno艣ci finansowej przedsi臋biorcom dotkni臋tym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw鈥 (druk sejmowy nr 382) stanowczo sprzeciwia si臋 wprowadzaniu przepis贸w, kt贸re nie s膮 bezpo艣redni膮 odpowiedzi膮 na kryzys COVID-19, w tym zasadniczych zmian w zakresie najbardziej istotnych procedur s膮dowych, dotycz膮cych pozbawiania wolno艣ci obywateli, skutkuj膮cych ograniczeniem prawa do obrony i korzystania z pomocy adwokata 鈥 obro艅cy.

Utrwalonym standardem, wynikaj膮cym z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a tak偶e Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz艂owieka i Podstawowych Wolno艣ci, jest niezw艂oczne 鈥瀙ostawienie鈥 zatrzymanego przed s膮dem i wys艂uchanie go w spos贸b nieskr臋powany i swobodny, a tak偶e umo偶liwienie skorzystania z pe艂nej pomocy obro艅cy ju偶 od chwili zatrzymania.

Niedopuszczalne jest ograniczenie prawa do obrony poprzez odmow臋 kontaktu obro艅cy z podejrzanym z powo艂aniem si臋 na okoliczno艣膰, i偶 kontakt taki m贸g艂by 鈥瀦ak艂贸ci膰 prawid艂owy przebieg posiedzenia鈥.

Sekretarz ORA w Lublinie
adw. dr Krzysztof Kukuryk

Udost臋pnij: