Uchwała o odwołaniu zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie

  1. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, powodowana troską o bezpieczeństwo zdrowotne Koleżanek i Kolegów adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie oraz uwzględniając obowiązujące ograniczenia sanitarne, wprowadzone od dnia 10 października 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. z 2020 roku, poz. 1758 z późn. zm.), wobec dramatycznie rosnącej liczby osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 zarówno w kraju, jak i w naszym regionie, jak również planowanymi dalszymi obostrzeniami w zakresie rygorów sanitarnych, postanawia odwołać Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie zwołane uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Lubinie z dnia 14 września 2020 r., znak 3/LIX/2020 o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na dzień 8 listopada 2020 roku (niedziela) na godzinę 9:00 w Hotelu Luxor przy Al. Warszawskiej 175a w Lublinie.
  2. O odwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie zawiadomić Naczelną Radę Adwokacką oraz członków Izby Adwokackiej w Lublinie.
Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii: