Szkolenie 鈥濺eforma post臋powania cywilnego – nowe obowi膮zki stron i pe艂nomocnik贸w鈥

Naczelna Rada Adwokacka

wraz z Okr臋gow膮 Rad膮 Adwokack膮 w Bia艂ymstoku 

zapraszaj膮 adwokat贸w Izby Adwokackiej w Lublinie

na szkolenie zawodowe pt.: 

鈥濺eforma post臋powania cywilnego 鈥

nowe obowi膮zki stron i pe艂nomocnik贸w鈥

Szkolenie odb臋dzie si臋 9 listopada 2019 roku w Bia艂ymstoku,

poprowadzi je SSO Grzegorz Kara艣.

Termin szkolenia: 9 listopada 2019 roku (sobota)

Miejsce: sala konferencyjna Hotelu Go艂臋biewski w Bia艂ymstoku, ul. Pa艂acowa 7

Godziny: 9:30鈥10:00 鈥 rejestracja

10:00鈥15:00 鈥 szkolenie merytoryczne (z dwoma 15-min. przerwami)

Warunkiem udzia艂u w szkoleniu jest wys艂anie zg艂oszenia na adres mailowy Okr臋gowej Rady Adwokackiej w Lublinie [email protected] w terminie do
23 pa藕dziernika 2019 roku. W zg艂oszeniu nale偶y poda膰: imi臋 i nazwisko oraz numer wpisu na list臋 adwokat贸w.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅. Udzia艂 w szkoleniu jest nieodp艂atny (koszt dojazdu, ew. zakwaterowania i wy偶ywienia uczestnicy pokrywaj膮 we w艂asnym zakresie).

Poni偶ej znajduj膮 si臋 szczeg贸艂owe informacje o zakresie szkolenia oraz notka biograficzna wyk艂adowcy.

Reforma post臋powania cywilnego 

nowe obowi膮zki stron i pe艂nomocnik贸w

Wyk艂adowca: SSO Grzegorz Kara艣

ZAKRES SZKOLENIA

 1. Geneza, zakres i cel zmian post臋powania cywilnego.
 2. Nowelizacja Kodeksu Postepowania Cywilnego i innych ustaw 鈥 przepisy intertemporalne
 3. Zmiany obowi膮zuj膮ce od 21 sierpnia 2019 r. (zmiany w zakresie koszt贸w s膮dowych, umorzenia postepowa艅 zawieszonych, postepowania mediacyjnego, post臋powanie klauzulowego, post臋powania egzekucyjnego).
 4. Zmiany w zakresie w艂a艣ciwo艣ci miejscowej i rzeczowej s膮d贸w.
 5. Nowe wymagania dotycz膮ce pozwu i pism procesowych.
 6. Nowe zasady dor臋czania pozwu.
 7. Pouczenia stron w post臋powaniu.
 8. Informacja S膮du o przewidywanym rozstrzygni臋ciu.
 9. Obligatoryjno艣膰 odpowiedzi na pozew.
 10. Przes艂anki wydania wyroku zaocznego.
 11. Nowy etap post臋powania – post臋powanie przygotowawcze.
 12. Post臋powanie zabezpieczaj膮ce.
 13. Pozew wzajemny i zarzut potr膮cenia.
 14. Zmiany w post臋powaniu dowodowym.
 15. Prekluzja dowodowa.
 16. Wzajemne dor臋czanie pism przez pe艂nomocnik贸w w toku procesu.
 17. Postanowienia wpadkowe wydawane w toku procesu.
 18. Nowe zasady og艂aszania i uzasadniania orzecze艅.
 19. Wniosek o uzasadnienie orzeczenia.
 20. Post臋powanie apelacyjne (wniesienie apelacji, zrzuty apelacyjne, rozpoznanie apelacji przez s膮d odwo艂awczy).
 21. Post臋powanie za偶aleniowe (zmiana koncepcji dewolutywno艣ci za偶ale艅, zakres za偶ale艅 rozpoznawanych przez s膮d wy偶szej instancji, rozpoznanie za偶alenia przez s膮d)
 22. Przeciwdzia艂anie nadu偶ywaniu prawa procesowego (pozew pozorny, pozew oczywi艣cie bezzasadny, szereg za偶ale艅 w tym samym lub zbli偶onym przedmiocie, szereg wniosk贸w o wy艂膮czenie s臋dziego, szereg wniosk贸w o sprostowanie, uzupe艂nienie lub wyk艂adni臋 wyroku).
 23. Post臋powanie w sprawach gospodarczych (poj臋cie sprawy gospodarczej, post臋powanie gospodarcze, rozpoznanie sprawy gospodarczych z pomini臋ciem przepis贸w o post臋powaniu gospodarczym, prekluzja dowodowa w post臋powaniu gospodarczym, zg艂aszanie nowych 偶膮da艅, zakaz pow贸dztwa wzajemnego w post臋powaniu gospodarczym, umowa dowodowa, skutki zaniechania pr贸by mediacyjnej).
 24. Zmiany w post臋powaniu uproszczonym.
 25. Zmiany w post臋powaniu nakazowym i upominawczym.
 26. Zmiany w elektronicznym post臋powaniu upominawczym.

***

SSO Grzegorz Kara艣

S臋dzia S膮du Okr臋gowego we Wroc艂awiu. Orzeka w Wydziale II Cywilnym Odwo艂awczym. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Ceniony wyk艂adowca i propagator wiedzy z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii.

Autor i wsp贸艂autor wielu komentarzy i publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa europejskiego, bezpiecze艅stwa informacji i informatyzacji wymiaru sprawiedliwo艣ci. Wsp贸艂autor najnowszego komentarza do KPC wyd. CH Beck pod red. SSN Tadeusza Szanci艂y oraz najnowszego komentarza do zmian w KPC wyd. CH Beck pod red. prof. Jacka Go艂aczy艅skiego.

Udost臋pnij:

Podobne informacje w kategorii:

Sk艂adki Samorz膮dowe

Uchwa艂a nr 4

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie z dnia 18 maja 2024 roku

na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.) postanawia:

 1. ustali膰 roczne sk艂adki na potrzeby Izby w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:

a) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d, wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 1980 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 160 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 170 z艂 (s艂ownie: sto siedemdziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 165 z艂 (s艂ownie sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

b) od adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d adwokata lub emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym Okr臋gowa Rada Adwokacka zosta艂a poinformowania o nabyciu prawa do emerytury lub renty w kwocie 1320 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c trzysta dwadzie艣cia z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 105 z艂 (s艂ownie sto pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 115 z艂 (s艂ownie sto pi臋tna艣cie z艂otych) miesi臋cznie; a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 110 z艂 (s艂ownie sto dziesi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

c) od adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu wpisania na list臋 adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu w kwocie 840 z艂 (s艂ownie osiemset czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w miesi臋cznych ratach po 70 z艂 (s艂ownie siedemdziesi膮t z艂otych),

d) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika w kwocie w kwocie 1980 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 160 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 170 z艂 (s艂ownie: sto siedemdziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 165 z艂 (s艂ownie sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

e) od prawnik贸w zagranicznych wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 960 z艂 (s艂ownie dziewi臋膰set sze艣膰dziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. miesi臋cznych ratach po 80 z艂 (s艂ownie osiemdziesi膮t z艂otych),

f) od aplikant贸w adwokackich do momentu uzyskania przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie informacji o braku wniesienia sprzeciwu przez Ministra Sprawiedliwo艣ci od wpisu na list臋 adwokat贸w lub skre艣lenia z listy aplikant贸w adwokackich 鈥 w kwocie 240 z艂 (s艂ownie dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 20 z艂 (s艂ownie dwadzie艣cia z艂otych) miesi臋cznie; ustalaj膮c jednocze艣nie, 偶e sk艂adki winny by膰 uiszczane z g贸ry w terminie do 10-go dnia ka偶dego miesi膮ca, przy czym w przypadku op贸藕nienia w p艂atno艣ci naliczane s膮 odsetki ustawowe za op贸藕nienie.

 1. zwolni膰 z obowi膮zku uiszczania sk艂adki na potrzeby Izby:

a) adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w niewykonuj膮cych zawodu od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym Okr臋gowa Rada Adwokacka zosta艂a poinformowana o zaprzestaniu wykonywania zawodu lub w przypadku figurowania na li艣cie adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu o nabyciu prawa do emerytury lub renty oraz

b) adwokatki, w tym tak偶e niewykonuj膮ce zawodu, w okresie ci膮偶y od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym przedstawiono za艣wiadczenie lekarskie o ci膮偶y oraz w okresie 6 miesi臋cy po urodzeniu dziecka.

Udost臋pnij: