Szkolenie – Prowadzenie post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych skarg, wniosk贸w, petycji z uwzgl臋dnieniem realizacji obowi膮zk贸w informacyjnych okre艣lonych w RODO

Prowadzenie post臋powa艅 w sprawach dotycz膮cych skarg, wniosk贸w, petycji z uwzgl臋dnieniem realizacji obowi膮zk贸w informacyjnych okre艣lonych w RODO.聽聽

TERMIN SZKOLENIA: 2 lipca 2020 r. godz. 10.00-13.30

Koszt uczestnictwa: 270 z艂/os. netto

Forma szkolenia:

  • Zaj臋cia prowadzone on-line, za pomoc膮 specjalnej platformy webinarowej umo偶liwiaj膮cej komunikacj臋 pomi臋dzy wyk艂adowc膮 a uczestnikami, pozwalaj膮cej tak偶e na zadawanie pyta艅 wyk艂adowcy oraz na rozmowy pomi臋dzy uczestnikami spotkania
  • Zg艂oszeni uczestnicy otrzymaj膮 na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie w艂asnych adres贸w e-mail
    ” Platforma szkoleniowa na kt贸rej odbywaj膮 si臋 zaj臋cia jest dost臋pna przez przegl膮dark臋 internetow膮 w komputerze

Informacje o prowadz膮cym szkolenie:Aneta Kuberska radca prawny. Od 2011 roku prowadzi cykliczne szkolenia w聽formie wyk艂ad贸w, warsztat贸w, adresowane do kadry kierowniczej, pracownik贸w administracji rz膮dowej, samorz膮dowej, nadzoruj膮cych rozpatrywanie oraz za艂atwiaj膮cych skargi, wnioski, petycje, prowadz膮cych post臋powania administracyjne, kt贸rych celem jest doskonalenie zawodowe, poszerzanie wiedzy i聽rozwijanie umiej臋tno艣ci z聽zakresu praktycznego stosowania przepis贸w reguluj膮cych tryb oraz zasady prowadzenia post臋powa艅 skargowo wnioskowych oraz post臋powa艅 w聽sprawach dotycz膮cych petycji, regulowanych ustaw膮 o聽petycjach.

Ponad 20 lat do艣wiadczenia w pracy w administracji rz膮dowej zaczynaj膮c od referenta prawnego, radcy prawnego, kierownika kontroli finansowej, po pe艂nienie funkcji dyrektora, nadzoruj膮cego dzia艂alno艣膰 organ贸w j.s.t. oraz administracji zespolonej w聽wojew贸dztwie podlaskim. 2014 2016聽r. dyrektor Wydzia艂u Nadzoru i聽Kontroli w聽Podlaskim Urz臋dzie Wojew贸dzkim w聽Bia艂ymstoku, nadzoruj膮ca prowadzenie post臋powa艅 nadzorczych i kontrolnych. W latach 2016 2018 r. zast臋pca dyrektora. W ramach dzia艂alno艣ci ww. jednostki koordynowa艂a m.in. rozpatrywanie skarg, wniosk贸w, petycji oraz przeprowadza艂a ocen臋 dzia艂alno艣ci skargowo wnioskowej organ贸w jednostek samorz膮du terytorialnego, administracji zespolonej w聽wojew贸dztwie podlaskim, nadzorowa艂a kontrole zewn臋trzne wojewody.

Od 25 maja 2018 r. – IOD w pi臋ciu podmiotach sektora finans贸w publicznych. Rok 2019 – studiach podyplomowe o kierunku Bezpiecze艅stwo informacji i ochrona danych osobowych na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytetu w聽Bia艂ymstoku. Zast臋pca Inspektora Ochrony Danych w Centrum Us艂ug informatycznych w Bia艂ymstoku.

Udost臋pnij: