Szkolenie adwokatów jesień 2020

Komunikat dot. szkolenia dla adwokatów
Izby Adwokackiej w Lublinie

I. Z uwagi na sytuację epidemiczną wykluczającą możliwość zorganizowania bezpiecznych dla zdrowia zajęć szkoleniowych dla adwokatów w dotychczasowej formule zapewniającej bezpośredni kontakt wykładowcy ze słuchaczami – Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie proponuje Koleżankom i Kolegom Adwokatom uczestnictwo w niżej wskazanych zajęciach szkoleniowych prowadzonych zdalnie – online, za pośrednictwem platformy ZOOM. Wykłady będą się odbywały we wtorki lub w czwartki o godz. 17.00.

 • 5 listopada 2020 r. – „Prawo pracy w dobie pandemii” – adw. Łukasz Panasiuk
 • 12 listopada 2020 r. – „Stosowanie przepisów kodeksu karnego wykonawczego w aktualnej sytuacji epidemicznej” – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Marek Trojniak
 • 17 listopada 2020 r. – „Bezpośrednie stosowanie przepisów konstytucji” – prof. dr hab. Sławomir Patyra Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie
 • 19 listopada 2020 r. – „Kształtowanie treści umowy leasingu – zagadnienia materialnoprawne” – adw. dr Joanna Wiak
 • 24 listopada 2020 r. – „Nienależycie obsadzony sąd – konsekwencje prawne” – prof. dr hab. Sławomir Patyra
 • 1 grudnia 2020 r. – „Konstrukcja środków odwoławczych, postępowanie odwoławcze w sprawach karnych – aspekty praktyczne” – Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Artur Ozimek
 • 3 grudnia 2020 r. – „Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.” – adw. dr Paweł Daszczuk
 • 8 grudnia 2020 r.„Wykorzystanie materiałów audiovideo jako dowodów w postępowaniu karnym”Sędzia SO Artur Ozimek
 • 10 grudnia 2020 r. – „Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej” – dr hab. Edyta Całka z Katedry Prawa Unii Europejskiej UMCS w Lublinie
 • 15 grudnia 2020 r. – „Zwolnienie adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej w postępowaniu karnym”Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztof Wojtaszek
 • 17 grudnia 2020 r. – „Weksle i czeki – instytucje archaiczne czy nadal żywe?” – adw. dr Rafał Choroszyński

Wcześniej otrzymają Państwo linki do wykładów z odpowiednim wyprzedzeniem. W celu dołączenia do grona słuchaczy wystarczy kliknąć w link, który będzie znajdował się w mailu.

Uczestnictwo w każdym z wykładów łączy się z uzyskaniem przez słuchaczy 2 „punktów szkoleniowych”. Oczywistym jest, że obowiązek uzyskania przez adwokata w danym roku szkoleniowym 12 „punktów szkoleniowych” nie może być traktowany w dobie pandemii jako powinność podlegająca restrykcyjnej ocenie ze strony samorządu adwokackiego. Samokształcenie to przede wszystkim wyraz naszej odpowiedzialności za jakość świadczonej pomocy prawnej, szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkim okresie.

II. Pragnę nadmienić, że sytuacja epidemiczna towarzysząca nam wszystkim od połowy marca 2020 r. zmusiła ORA do podjęcia w pierwszym rzędzie szeregu kroków mających na celu zapewnienie prawidłowego (w miarę możliwości) przebiegu aplikacji adwokackiej dotyczącej grupy około 130 aplikantów. Nagrania zajęć szkoleniowych dla aplikantów przesyłanych naszej młodzieży przez internet, dokonywane od połowy kwietnia 2020 r. niemalże w każdy dzień roboczy tygodnia aż do wakacji, w istocie wykluczyły możliwość prowadzenia szkolenia dla adwokatów z wykorzystaniem internetu. Tym samym, w roku 2020 r. po raz pierwszy od kilku lat ORA odstąpiła od organizowania szkoleń dla adwokatów w dwóch turach: wiosennej i jesienno-zimowej.

Pogarszanie się sytuacji epidemicznej po wakacjach wykluczyło nie tylko realizację planów ORA dot. szkoleń bezpośrednich (w tradycyjnej formule) dla aplikantów ale również dla adwokatów. Z kolei wymuszone sytuacją epidemiczną uchwały ORA w przedmiocie organizacji Zgromadzenia Izby (w istocie zaniechania organizowania Zgromadzenia Izby) jesienią 2020 r. przełożyły się na potrzebę przedstawienia Państwu programu szkolenia dla adwokatów przez ORA w dotychczasowym składzie.

III. Niezależnie od zajęć szkoleniowych dla adwokatów online organizowanych przez ORA w Lublinie, zwracam uwagę Państwa na możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia w ramach Internetowego Doskonalenia Adwokatury na portalu www.idea-adw.org obejmującego oprócz wykładów także kurs prawniczego języka angielskiego, a także z propozycji szkolenia internetowego proponowanego przez Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” (vide strona główna – palestra.pl).

IV. Po raz kolejny zachęcam wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów, którzy odbyli szkolenie w zakresie prowadzenia mediacji zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów opracowanymi w dniu 29.10.2007 r. przez Społeczną Radę ds Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości – w szczególności Koleżanki i Kolegów Adwokatów, którzy odbyli szkolenie organizowane/współorganizowane przez Centrum Mediacji przy NRA do występowania z wnioskami o wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji umożliwiający skorzystanie z oferty szkoleniowej Centrum Mediacji dedykowanej mediatorom Centrum.

Życzę Państwu satysfakcji z uczestnictwa w szkoleniach online, ale przede wszystkim zdrowia, bez którego nasze zainteresowanie samokształceniem zeszłoby prawdopodobnie na dalszy plan.

adw. Krystyna Drozd
Wicedziekan ORA w Lublinie

Lublin, 26 października 2020 r.

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii: