Szkolenia dla adwokat贸w – wiosna 2021

Harmonogram szkole艅 dla adwokat贸w w okresie wiosny 2021 roku.

W okresie pandemii szkolenia odbywaj膮 si臋 za pomoc膮 Zooma.

Do szkolenia b臋dzie konieczna rejestracja na Zoomie, podobna do tej, kt贸ra by艂a stosowana na Zgromadzeniu.

15.04.2021 godz. 16.00-17.30

dr Barbara Smoczy艅ska UMCS w Lublinie – Oswajanie stresu

Mechanizm stresu i wp艂yw na efektywno艣膰 dzia艂a艅 cz艂owieka. 殴r贸d艂a stresu. Reagowanie na poziomie cia艂a, my艣li, uczu膰 i zachowa艅 w sytuacjach trudnych. Style radzenia sobie ze stresem wg Endlera i Parkera. Poznawcze techniki radzenia sobie ze stresem. Techniki relaksacyjne. Higiena 偶ycia.

22.04.2021, godz. 16.00-18.00

dr hab. Pawe艂 Nowak prof. UMCS w Lublinie 鈥 Sztuka dyskusji i argumentacji

Warunki skutecznej dyskusji. Argumentacja z perspektywy retorycznej i erystycznej 鈥 rodzaje argument贸w, ich dzia艂anie kr贸tkofalowe i d艂ugofalowe. Metoda sokratyczna i inne sposoby oraz zasady argumentacji. Kompromisy jako rezultat dyskusji 鈥 z艂y i dobry kompromis 鈥 鈥瀞topa w drzwiach鈥 i 鈥瀌rzwiami w twarz鈥

29.04.2021, godz. 16.00-18.00

Piotr Jakubiec SSO w Lublinie 鈥 Kodeks post臋powania cywilnego po roku obowi膮zywania znowelizowanych przepis贸w

Ocena nowych regulacji z punktu widzenia s臋dziego. Rozprawa online i inne regulacje z zakresu prawa procesowego i materialnego obowi膮zuj膮ce w czasie pandemii鈥

06.05.2021, godz. 17.00-19.00

Dr Piotr Bednarczyk SSO w Warszawie 鈥 Kredyty Frankowe cz. I

Instytucja niedozwolonych postanowie艅 umownych (art. 385(1) kc) na przyk艂adzie umowy kredytu. Poj臋cie postanowienia niedozwolonego. Ocena postanowie艅 umowy na przyk艂adzie klauzul indeksacyjnych. Kontrola postanowie艅 umownych. Skutki uznania postanowienia za niedozwolone 鈥 mo偶liwo艣膰 upadku umowy

11.05.2021, godz. 16.00-17.30

Jerzy Koszel adwokat 鈥 Spotkanie z Rzecznikiem Dyscyplinarnym

Najcz臋艣ciej pojawiaj膮ce si臋 zarzuty wobec aktywno艣ci adwokat贸w. Google Adwords i inne formy reklamy. Propozycje nowego Zbioru Zasad Etyki i Godno艣ci Zawodu 鈥 stan 艣rodowiskowej dyskusji.

13.05.2021. godz. 16.00-18.00

dr hab. Pawe艂 Nowak prof. UMCS 鈥 Perswazja i manipulacja

Stereotypy i automatyzmy komunikacyjne a wywieranie wp艂ywu. Wywieranie wp艂ywu na ludzi. Maskowanie i czynniki wp艂ywaj膮ce na skuteczno艣膰 perswazji i manipulacji. Test rozpoznawania zachowa艅 ludzkich 鈥 badanie podatno艣ci i odporno艣ci na manipulacj臋.

20.05.2021 godz. 16.00-18.00

Piotr Jakubiec SSO w Lublinie 鈥 Zobowi膮zanie umowne a prawo do odst膮pienia, wypowiedzenia, rozwi膮zania umowy 鈥 zagadnienia praktyczne, regulacje szczeg贸lne w czasie pandemii COVID-19.

27.05.2021 godz. 17.00-19.00

Dr Piotr Bednarczyk SSO w Warszawie 鈥 Kredyty Frankowe cz. II

Kredyty powi膮zane z kursem walut w orzecznictwie SN i s膮d贸w powszechnych. Kredyty indeksowane i denominowane 鈥 wprowadzenie. Klauzule przeliczeniowe, jako niedozwolone postanowienia umowne. Zarzuty stawiane umowom kredytowym oraz ich ocena w orzecznictwie. Rozliczenia stron umowy kredytowej 鈥 偶膮dania kredytobiorc贸w i kredytodawc贸w oraz podnoszone przez nich zarzuty.

10.06.2021 godz. 16.00-18.00

Dorota Mazurek SSO w Lublinie 鈥 Konwencja Haska

Post臋powanie dotycz膮ce cywilnych aspekt贸w uprowadzenia dziecka za granic臋 w kontek艣cie Konwencji Haskiej oraz inne zagadnienia praktyczne.

Udost臋pnij: