Stanowiska i organy po wyborach

Wyniki wybor贸w w Izbie Adwokackiej w Lublinie
w dniu 20 lutego 2021 roku

Stanowiska:

Dziekan 鈥 adw. Bartosz Przeciechowski

Prezes S膮du Dyscyplinarnego 鈥 adw. Ma艂gorzata Banach

Rzecznik Dyscyplinarny 鈥 adw. Jerzy Koszel

Przewodnicz膮cy Komisji Rewizyjnej 鈥 adw. Karol Paszek

Organy:

Okr臋gowa Rada Adwokacka:

Cz艂onkowie:

 • adw. Adam Bernau
 • adw. Les艂aw Bindas
 • adw. Andrzej Chadaj
 • adw. Maciej Chor膮giewicz
 • adw. Krystyna Drozd
 • adw. Stanis艂aw Estreich
 • adw. Ewa Kie艂bowicz
 • adw. dr Krzysztof Kukuryk
 • adw. Krzysztof Oleszczuk
 • adw. Seweryna Sajna
 • adw. Monika Soko艂owska
 • adw. Krzysztof Soko艂owski

Zast臋pcy:

 • adw. Natalia Jurkiewicz-Wrona
 • adw. Tomasz Otka艂a
 • adw. Tomasz Rowi艅ski

S膮d Dyscyplinarny:

S臋dziowie:

 • adw. Jolanta Agres
 • adw. Aleksandra Banach-Ko艂odziejczyk
 • adw. Ma艂gorzata Betlej
 • adw. Agnieszka Cioch
 • adw. Diana Estreich-Florkowska
 • adw. Elwira Kister
 • adw. Piotr Kryczka
 • adw. Maria Krzymowska
 • adw. Olga Krzy偶anowska
 • adw. 艁ukasz Lewandowski
 • adw. Tomasz Nowak
 • adw. Jacek Przeciechowski
 • adw. Piotr Sagan
 • adw. S艂awomir Soko艂owski
 • adw. Pawe艂 Stefaniuk
 • adw. 艁ukasz Sygocki
 • adw. Grzegorz Szczygielski
 • adw. Andrzej 艢wirgo艅
 • adw. Ewa Wagner
 • adw. Adam Za艂臋ski

Zast臋pcy:

 • adw. Joanna Czajka
 • adw. Joanna Sawczuk
 • adw. Luiza Migda艂

Komisja Rewizyjna:

Cz艂onkowie:

 • adw. Jakub Abramiuk
 • adw. Izabela Bobrzyk
 • adw. Pawe艂 Daszczuk
 • adw. Adam Kwiatkowski
 • adw. Maciej Polak

Zast臋pcy:

 • adw. S艂awomir Stolarz
 • adw. Dominika Deputat

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

 • adw. Ma艂gorzata Banach
 • adw. Les艂aw Bindas
 • adw. Beata Chadaj
 • adw. Maciej Chor膮giewicz
 • adw. dr Rafa艂 Choroszy艅ski
 • adw. Krystyna Drozd
 • adw. Stanis艂aw Estreich
 • adw. dr Krzysztof Kukuryk
 • adw. Krzysztof Oleszczuk
 • adw. Bartosz Przeciechowski
 • adw. Krzysztof Soko艂owski
 • adw. Stanis艂aw Zdanowski
Udost臋pnij:

Podobne informacje w kategorii:

Sk艂adki Samorz膮dowe

Uchwa艂a nr 4

Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie z dnia 18 maja 2024 roku

na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 ze zm.) postanawia:

 1. ustali膰 roczne sk艂adki na potrzeby Izby w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:

a) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d, wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 1980 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 160 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 170 z艂 (s艂ownie: sto siedemdziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 165 z艂 (s艂ownie sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

b) od adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d adwokata lub emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym Okr臋gowa Rada Adwokacka zosta艂a poinformowania o nabyciu prawa do emerytury lub renty w kwocie 1320 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c trzysta dwadzie艣cia z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 105 z艂 (s艂ownie sto pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 115 z艂 (s艂ownie sto pi臋tna艣cie z艂otych) miesi臋cznie; a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 110 z艂 (s艂ownie sto dziesi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

c) od adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu wpisania na list臋 adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu w kwocie 840 z艂 (s艂ownie osiemset czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w miesi臋cznych ratach po 70 z艂 (s艂ownie siedemdziesi膮t z艂otych),

d) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika w kwocie w kwocie 1980 z艂 (s艂ownie jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. w miesi臋cznych ratach: - za miesi膮ce od stycznia do czerwca 2024 r. po 160 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, - za miesi膮ce od lipca do grudnia 2024 r. po 170 z艂 (s艂ownie: sto siedemdziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie, a w latach kolejnych w r贸wnych ratach miesi臋cznych po 165 z艂 (s艂ownie sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

e) od prawnik贸w zagranicznych wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 960 z艂 (s艂ownie dziewi臋膰set sze艣膰dziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w 2024 r. miesi臋cznych ratach po 80 z艂 (s艂ownie osiemdziesi膮t z艂otych),

f) od aplikant贸w adwokackich do momentu uzyskania przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie informacji o braku wniesienia sprzeciwu przez Ministra Sprawiedliwo艣ci od wpisu na list臋 adwokat贸w lub skre艣lenia z listy aplikant贸w adwokackich 鈥 w kwocie 240 z艂 (s艂ownie dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 20 z艂 (s艂ownie dwadzie艣cia z艂otych) miesi臋cznie; ustalaj膮c jednocze艣nie, 偶e sk艂adki winny by膰 uiszczane z g贸ry w terminie do 10-go dnia ka偶dego miesi膮ca, przy czym w przypadku op贸藕nienia w p艂atno艣ci naliczane s膮 odsetki ustawowe za op贸藕nienie.

 1. zwolni膰 z obowi膮zku uiszczania sk艂adki na potrzeby Izby:

a) adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w niewykonuj膮cych zawodu od miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu w kt贸rym Okr臋gowa Rada Adwokacka zosta艂a poinformowana o zaprzestaniu wykonywania zawodu lub w przypadku figurowania na li艣cie adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu o nabyciu prawa do emerytury lub renty oraz

b) adwokatki, w tym tak偶e niewykonuj膮ce zawodu, w okresie ci膮偶y od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym przedstawiono za艣wiadczenie lekarskie o ci膮偶y oraz w okresie 6 miesi臋cy po urodzeniu dziecka.

Udost臋pnij: