Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2021 roku

Szanowni Państwo,
Adwokaci i Aplikanci Izby Adwokackiej w Lublinie,

Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach Święta Niepodległości.

Z zaszczytem kontynuujemy wieloletnią adwokacką tradycję spotkań przy Pomniku Legionistów, gdzie upamiętniamy naszych zmarłych Kolegów i Koleżanki oraz ich patriotyczne postawy. W tym roku zaprosiliśmy do wykonania Pieśni Legionów śpiewaczkę Teatru Muzycznego w Lublinie – Panią Annę Barską.

Po wydarzeniu na cmentarzu zapraszamy na godz. 11.30 na krótkie spotkanie i rozmowę przy ciepłej herbacie lub kawie w kawiarni Nie Wylej (budynek ORA na parterze od strony Żwirki i Wigury).

O godz. 18.00  zapraszamy na bezpłatną i otwartą dla wszystkich lublinian projekcję w Sali Kinowej Centrum Kultury w Lublinie, gdzie zostaną wyemitowane dwa filmy ukazujące historię Adwokatury Lubelskiej i patriotyczną aktywność adwokatów: „Niezależna. O Adwokaturze Lubelskiej” oraz „Wolność i Niezależność. Stulecie kobiet w Adwokaturze Lubelskiej i Warszawskiej”. Łączny czas trwania filmów to 40 min.

Z uwagi na pandemię COVID-19 ilość miejsc przewidzianych na spotkanie integracyjne i pokaz filmów została stosownie do wymogów ograniczona.

Kawiarnia Nie Wylej została dla członków naszej Izby i ich rodzin zarezerwowana w całości.

Udział w pokazie filmów w Centrum Kultury odbywa się na podstawie wejściówek, do odbioru w siedzibie Rady (od dzisiaj do środy do godz. 15.), oraz w dniu 11.11. bezpośrednio przed pokazem, możliwa jest rezerwacja mailowo na adres sekretariat@ora.lublin.pl lub telefonicznie.

Program obchodów znajduje się w załączniku.

Z wyrazami szacunku,
adw. Bartosz Przeciechowski
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

VII Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie

Zaproszenie na VII Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie

W dniach 11-12 grudnia 2021 r. na terenie obiektu sportowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod adresem Konstantynów 1K, 20-708 Lublin odbędzie się VII Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie o puchar Dziekana Rady OIRP w Lublinie i Dziekana Rady Izby Adwokackiej w Lublinie.

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 4 korty tenisowe z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” w nowoczesnej hali.

Turniej jest przeznaczony dla amatorów tenisistów reprezentujących zawody prawnicze tj. radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, komorników, doradców podatkowych, notariuszy, asesorów, referendarzy, aplikantów wszystkich profesji prawniczych, a także studentów prawa oraz gości – sponsorów.

Gramy singla w kategoriach: kobiety Open, mężczyźni Open i mężczyźni 50+.

Celem turnieju jest popularyzacja tej pięknej dyscypliny sportu, wyłonienie najlepszych tenisistów wśród uczestników, a także sportowa rywalizacja i okazja do towarzyskiego spotkania oraz integracji prawników wszystkich profesji.

Liczymy na silną reprezentację naszego samorządu oraz gorące kibicowanie wszystkim zawodnikom.

W załączeniu znajdują się dokumenty, z którym i startujący powinni się zapoznać oraz karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i odesłać mailem wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres:
komisjasportu@oirp.lublin.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 grudnia 2021 r. (piątek).

W sytuacjach losowych możliwe jest późniejsze zgłoszenie.

Udostępnij:

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Adwokaci Izby Lubelskiej jak co roku upamiętnili to wyjątkowe Święto spotkaniem przy Pomniku Legionistów, na Cmentarzu przy ulicy Białej. W tym roku zaproszono do wykonania Pieśni Legionów śpiewaczkę Teatru Muzycznego w Lublinie - Panią Annę Barską, wysłuchać też można było przemówienia Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie – adw. Bartosza Przeciechowskiego oraz adw. Krzysztofa Sokołowskiego.

Zgromadzeni adwokaci złożyli wieniec pod tablicą poświęconą Adwokatom poległym w walce o wolność Ojczyzny i udali się na groby zmarłych członków Izby.

Przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie Dziekan ORA adw. Bartosz Przeciechowski, Sekretarz Rady adw. Monika Sokołowska oraz adw. Maciej Chorągiewicz złożyli również kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości z okazji Dnia Niepodległości organizowanych na Placu Litewskim.

W trakcie uroczystości miało miejsce spotkanie integracyjne uczestników obchodów w jednej z lubelskich kawiarni.

Wieczorem odbyła się bezpłatna i otwarta dla wszystkich Lublinian projekcja w Sali Kinowej Centrum Kultury w Lublinie dwóch filmów ukazujących historię Adwokatury Lubelskiej i patriotyczną aktywność adwokatów: „Niezależna. O Adwokaturze Lubelskiej” oraz „Wolność i Niezależność. Stulecie kobiet w Adwokaturze Lubelskiej i Warszawskiej”.

Udostępnij: