Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022 – wyniki losowania

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń od adwokatów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.).

Deklarację składają Państwo wyłącznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/Sb9mSfKVMM3WpoV47

Uwaga! Przypominamy, że adwokat może złożyć wyłącznie 1 deklarację.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Do składania deklaracji o chęci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnieni są wyłącznie adwokaci wykonujący zawód,
  2. Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zastępcą wyznaczonego ani mediatorem nie może być:
    1. adwokat karany dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania,
    2. adwokat z którym w poprzednim naborze umowa o udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących adwokata,
    3. adwokat który zalega z opłatami z tytułu składek korporacyjnych i składki na ubezpieczenie OC w dniu składania deklaracji.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 25 października 2021 roku o godzinie 15:00.

Z poważaniem,
adw. Krzysztof Oleszczuk
Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lublinie

Wyniki losowania poniżej

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

VII Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie

Zaproszenie na VII Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie

W dniach 11-12 grudnia 2021 r. na terenie obiektu sportowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod adresem Konstantynów 1K, 20-708 Lublin odbędzie się VII Otwarty Halowy Turniej Prawników w Tenisie o puchar Dziekana Rady OIRP w Lublinie i Dziekana Rady Izby Adwokackiej w Lublinie.

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 4 korty tenisowe z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” w nowoczesnej hali.

Turniej jest przeznaczony dla amatorów tenisistów reprezentujących zawody prawnicze tj. radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, komorników, doradców podatkowych, notariuszy, asesorów, referendarzy, aplikantów wszystkich profesji prawniczych, a także studentów prawa oraz gości – sponsorów.

Gramy singla w kategoriach: kobiety Open, mężczyźni Open i mężczyźni 50+.

Celem turnieju jest popularyzacja tej pięknej dyscypliny sportu, wyłonienie najlepszych tenisistów wśród uczestników, a także sportowa rywalizacja i okazja do towarzyskiego spotkania oraz integracji prawników wszystkich profesji.

Liczymy na silną reprezentację naszego samorządu oraz gorące kibicowanie wszystkim zawodnikom.

W załączeniu znajdują się dokumenty, z którym i startujący powinni się zapoznać oraz karta zgłoszenia, którą należy wypełnić i odesłać mailem wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres:
komisjasportu@oirp.lublin.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 grudnia 2021 r. (piątek).

W sytuacjach losowych możliwe jest późniejsze zgłoszenie.

Udostępnij:

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Adwokaci Izby Lubelskiej jak co roku upamiętnili to wyjątkowe Święto spotkaniem przy Pomniku Legionistów, na Cmentarzu przy ulicy Białej. W tym roku zaproszono do wykonania Pieśni Legionów śpiewaczkę Teatru Muzycznego w Lublinie - Panią Annę Barską, wysłuchać też można było przemówienia Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie – adw. Bartosza Przeciechowskiego oraz adw. Krzysztofa Sokołowskiego.

Zgromadzeni adwokaci złożyli wieniec pod tablicą poświęconą Adwokatom poległym w walce o wolność Ojczyzny i udali się na groby zmarłych członków Izby.

Przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie Dziekan ORA adw. Bartosz Przeciechowski, Sekretarz Rady adw. Monika Sokołowska oraz adw. Maciej Chorągiewicz złożyli również kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości z okazji Dnia Niepodległości organizowanych na Placu Litewskim.

W trakcie uroczystości miało miejsce spotkanie integracyjne uczestników obchodów w jednej z lubelskich kawiarni.

Wieczorem odbyła się bezpłatna i otwarta dla wszystkich Lublinian projekcja w Sali Kinowej Centrum Kultury w Lublinie dwóch filmów ukazujących historię Adwokatury Lubelskiej i patriotyczną aktywność adwokatów: „Niezależna. O Adwokaturze Lubelskiej” oraz „Wolność i Niezależność. Stulecie kobiet w Adwokaturze Lubelskiej i Warszawskiej”.

Udostępnij: