Krajowy Zjazd Adwokatury 2021 – cz臋艣膰 programowa

W dniu 17 wrze艣nia 2021 roku odby艂a si臋 druga, programowanie cz臋艣膰 XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w Bydgoszczy.


Zjazd odby艂 si臋 w formie hybrydowej. Osobi艣cie Izb臋 Adwokack膮 w Lublinie reprezentowa艂 Dziekan ORA adw. Bartosz Przeciechowski oraz cz艂onek NRA adw. Stanis艂aw Estreich.

Pozostali delegaci w osobach: adw. Ma艂gorzata Banach, adw. Les艂aw Bindas, adw. Beata Chadaj, adw. Maciej Chor膮giewicz, adw. dr Rafa艂 Choroszy艅ski, adw. Krystyna Drozd, adw. dr Krzysztof Kukuryk, adw. Krzysztof Oleszczuk, adw. Krzysztof Soko艂owski, adw. Stanis艂aw Zdanowski brali udzia艂 w KZA zdalnie.

Zjazd podj膮艂 nast臋puj膮ce uchwa艂y:

Uchwa艂a nr 14 w sprawie przyznania Wielkiej Odznaki Adwokatura Zas艂u偶onym prof. dr. hab. Adamowi Strzemboszowi

Uchwa艂a nr 15 w sprawie przyznania po艣miertnie Wielkiej Odznaki Adwokatura Zas艂u偶onym adw. dr Romanowi Hrabarowi

Uchwa艂a nr 16 w sprawie przyznania po艣miertnie Wielkiej Odznaki Adwokatura Zas艂u偶onym adw. Zbigniewowi Or艂owi

Uchwa艂a nr 17 w sprawie ochrony praworz膮dno艣ci

Uchwa艂a nr 18 w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwo艣ci i ochrony zawodu adwokata

Uchwa艂a nr 19 w sprawie wprowadzenia nowoczesnych rozwi膮za艅 szkolenia aplikant贸w adwokackich

Uchwa艂a nr 20 w sprawie ochrony zawodu adwokata

Uchwa艂a nr 21 w sprawie poszerzenia zakresu spraw obj臋tych przymusem adwokackim

Uchwa艂a nr 22 w sprawie reformy systemu pomocy prawnej z urz臋du

Uchwa艂a nr 23 w sprawie wymaganych od adwokat贸w procedur w obszarze przeciwdzia艂ania praniu 鈥瀊rudnych pieni臋dzy鈥

Uchwa艂a nr 24 w sprawie wsp贸艂pracy z funduszami typu litigation funding

Uchwa艂a nr 25 w sprawie zada艅 powierzonych Naczelnej Radzie Adwokackiej w kadencji 2021-2025

Uchwa艂a nr 26 w sprawie zmiany w regulaminie KZA oraz zgromadze艅 izb adwokackich dotycz膮ca zasad g艂osowania podczas wybor贸w

Uchwa艂a nr 27 w sprawie zmiany w Regulaminie dzia艂ania organ贸w adwokatury i organ贸w izb adwokackich dotycz膮ca dost臋pu do protoko艂贸w ORA i NRA聽dla adwokat贸w.

adw. Maciej Chor膮giewicz
cz艂onek Okr臋gowej Rady Adwokackiej
w Lublinie

Udost臋pnij: