Komunikat

Z uwagi na pojawienie się wpisów dotyczących procedur związanych ze Zgromadzeniem Izby, w których występują nieusprawiedliwione stwierdzenia dotyczące działania Okręgowej Rady Adwokackiej zamieszczam stosowne informacje.

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie w dniu 14 września 2020 roku podjęła uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej na dzień 8 listopada 2020 roku w hotelu Luxor przy al. Warszawskiej 175a w Lublinie. Obowiązujące wówczas przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356, z późn. zm.) pozwalały na organizację przez hotel konferencji lub spotkań pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu odbywania się spotkania znajdowała się 1 osoba na 2,5 m2 – co byłoby zrealizowane. Nadto, w sytuacji wystąpienia dalszych ograniczeń warunki lokalowe hotelu umożliwiały przygotowanie kilku sal z możliwością elektronicznej komunikacji między nimi. Tak więc zabezpieczona była możliwość przeprowadzenia Zgromadzenia przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa Uczestników. Taki sposób organizacji umożliwiał przeprowadzenie obrad w jednym dniu, przy pełnym poszanowaniu prawa do dyskusji i swobodzie podjęcia uchwał w kwestiach sprawozdawczych i innych oraz dokonania aktu wyborczego – głosowanie tajne przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

W wykonaniu uchwały w dniu 21 października 2020 roku przesłano każdemu Uprawnionemu do udziału w Zgromadzeniu, zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad wraz ze stosownymi sprawozdaniami i wnioskami.

Na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka powodowana troską o bezpieczeństwo Koleżanek i Kolegów Adwokatów, uwzględniając wprowadzone w dniu 10 października 2020 roku ograniczenia sanitarne (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1758 z późn. zm.), wobec dramatycznie rosnącej liczby osób zakażonych koronawirusem (COVID-19), postanowiła odwołać Zgromadzenie.

Jednocześnie informuję, że Izba nie poniosła żadnych wydatków związanych z odwołaniem Zgromadzenia.

Z wyrazami szacunku,
adw. Seweryna Sajna
Rzecznik Prasowy ORA Lublin

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii: