Komunikat w sprawie zmian w biurze ORA

W dniu 27 maja 2020 r. Pani Dyrektor Małgorzata Nykiel zakończyła pracę w Izbie Adwokackiej w Lublinie przechodząc na emeryturę. W biurze Okręgowej Rady Adwokackiej p. Małgorzata Nykiel pracowała przez prawie 40 lat, a przez 30 lat kierowała biurem Rady. Zawsze była życzliwa, pomocna i zaangażowana w pracę, chętnie wspierała nasze inicjatywy samorządowe swoją wiedzą i doświadczeniem. Znała lubelską Adwokaturę, jej historię, jak również nas wszystkich – adwokatów i aplikantów.

Stanowisko dyrektora biura ORA objął Pan Łukasz Studziński, któremu życzymy sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej.

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii: