KOMUNIKAT SKARBNIKA OKR臉GOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W LUBLINIE

ADW. ANDRZEJA聽 CHADAJA

7/2022

18.01.2022 r.

Szanowni Pa艅stwo Adwokaci.

Informuj臋, 偶e:

1.

Na posiedzeniu ORA w dniu 13 stycznia 2022 r, zosta艂y przedstawione przez Ksi臋gowo艣膰 wst臋pne wyniki wykonania bud偶etu Izby Adwokackiej za rok 2021.

Oczywi艣cie wst臋pne z tego powodu, 偶e nie sp艂yn臋艂y jeszcze wszystkie faktury kosztowe za ubieg艂y rok, a co za tym idzie nie zosta艂y zamkni臋te ksi臋gowania.

Z zaprezentowanych danych mo偶na ju偶 jednak oceni膰 podstawowe dane dotycz膮ce zar贸wno za艂o偶e艅 jak i wykonywania bud偶etu.

I tak:

– wp艂ywy  ze sk艂adek cz艂onkowskich  wynios艂y og贸艂em  1.505.966,37

– wydatki na dzia艂alno艣膰 samorz膮dow膮 wynios艂y  1.566.072,96

– na podstawowej dzia艂alno艣ci statutowej zanotowano wi臋c wynik ujemny

   na poziomie  ponad 60.000,00 z艂 / – 60.106,59  zl /.

–  z tytu艂u najmu uzyskano przychody netto / od odliczeniu koszt贸w / w

   kwocie 197.612.17  z艂

Mo偶na wi臋c przewidzie膰, 偶e   na koniec roku obrachunkowego b臋dzie wynik dodatni na poziomie ponad 100.000,00 z艂.

Trzeba mie膰 jednak na uwadze, 偶e w wielu  pozycjach bud偶et zosta艂 鈥 z powodu pandemii 鈥 wykorzystany tylko w niewielkim procencie w stosunku do planowanych wydatk贸w. Dotyczy to m.in. przewidywanych wydatk贸w na dzia艂alno艣膰 integracyjn膮, szkoleniow膮, sportow膮 itd.

2.

Zad艂u偶enie adwokat贸w z tytu艂u op艂at sk艂adek samorz膮dowych i sk艂adek na obowi膮zkowe ubezpieczenie OC wynosi艂o, na dzie艅 31.12.2021  r. kwot臋 221.01,70 z艂.

3.

Naczelna Rada Adwokacka Uchwa艂膮 z dnia 15 stycznia 2022 r. ustali艂a, 偶e miesi臋czne sk艂adki izb adwokackich na fundusze NRA wzrosn膮 od dnia 1 lipca 2022 r. o kwot臋 stanowi膮c膮 iloczyn adwokat贸w cz艂onk贸w Izby wykonuj膮cych zaw贸d i kwoty 5,00 z艂.

4.

ORA pracuje nad preliminarzem bud偶etowym na rok 2022.  Do czasu uchwalenia bud偶etu przez Zgromadzenie Izby obowi膮zywa膰 b臋dzie prowizorium zatwierdzone uchwa艂膮 ORA.

Rozwa偶enia i szczeg贸lnej analizy b臋d膮 wymaga艂y okoliczno艣ci maj膮ce wp艂yw na struktur臋 i wielko艣ci przewidywanych wydatk贸w, w tym m.in.:

– wzrost koszt贸w z tytu艂u wynagrodze艅 pracownik贸w biura ORA,

– zwi臋kszenie dotychczasowych sta艂ych wydatk贸w na utrzymanie

   nieruchomo艣ci spowodowane wzrostem cen gazu, energii elektrycznej,

   podatk贸w itp.,

– wzrost sk艂adki na NRA.

5.

Na dzie艅 18 stycznia 2022 r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Finansowej ORA, na kt贸rym przedyskutowane zostan膮 m.in. kwestie zwi膮zane z opracowywaniem preliminarza bud偶etowego na rok 2022.

Korzystaj膮c z okazji przypominam  Pa艅stwu o obowi膮zku terminowego regulowania sk艂adek cz艂onkowskich.  Utrzymanie dyscypliny bud偶etowej i prowadzenie w艂a艣ciwej polityki gospodarczej naszej izby s膮  uzale偶nione od   systematycznego i terminowego op艂acania sk艂adek cz艂onkowskich.

                                               Z powa偶aniem:

                                                           Adw. Andrzej Chadaj Skarbnik ORA

–   

Udost臋pnij: