Komunikat Skarbnika Izby adw. Andrzeja Chadaja

5/2021

25 maja 2021 roku

Szanowni Państwo – Panie i Panowie Adwokaci!

  1. Uchwałą Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie z dnia 22 maja 2021 roku uległa zmianie wysokość składki na samorząd adwokacki od:
  • adwokatów wykonujących zawód i prawników zagranicznych wpisanych na listę prowadzoną przez Okręgową radę Adwokacką w Lublinie na kwotę 1 680 zł rocznie, tj. po 140 zł miesięcznie,
  • adwokatów wykonujących zawód radcy prawnego lub komornika na kwotę 1 680 zł rocznie, tj. po 140 zł miesięcznie.

Dla pozostałych grup członków naszej Izby składkę uchwalono w dotychczasowej wysokości

  1. Adwokaci, w stosunku do których obniżono składkę, a którzy nie posiadają zaległości wpłacają składkę na swoje indywidualne konto za czerwiec 2021 r. w kwocie 15 zł (140 zł minus nadpłaty za okres styczeń – maj 2021 r., tj. 25 zł x 5 miesięcy = 125 zł),zaś za pozostałe miesiące w roku w nowej wysokości po 140 zł miesięcznie.
  2. W stosunku do adwokatów, którym obniżono wysokość składki, a którzy posiadają zaległości w ich opłacaniu, zastosowany zostanie następujący sposób rozliczenia:
  • kwota 125 zł (różnica w wysokości składki za 5 miesięcy, styczeń – maj 2021 r., tj. 25 zł x 5 miesięcy = 125 zł) zostaje zaliczona na spłatę składek zaległych,
  • składki bieżące w kwocie 140 zł miesięcznie należy opłacać począwszy od czerwca na nowe indywidualne konto,
  • zaległość w kwocie nieopłaconych składek (pomniejszoną o kwotę 125 zł) należy wpłacić na dotychczasowe, zbiorcze („stare”) konto Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach o nr 49 8689 0007 7000 4528 2000 0010.
  1. Miesięczne wpłaty składek powinny być powiększone o opłaty z tytułu ubezpieczenia OC w dotychczasowej wysokości.

Składki należy opłacać z góry w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

Wszelkie zaległości z podanych wyżej tytułów (a wymagalne do maja 2021 roku) proszę wpłacać na dotychczasowe, zbiorcze („stare”) konto Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach nr 49 8689 0007 7000 4528 2000 0010.

Opłata składek i obowiązkowego ubezpieczenia OC jest jednym z podstawowych obowiązków członków naszego samorządu! Zaleganie z opłatą składki skutkuje podjęciem działań wskazanych w rozesłanej Państwu Instrukcji Zarządzania Wierzytelnościami Przeterminowanymi. Brak wpłaty składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy spowoduje złożenie wniosku o zawieszenie adwokata w wykonywaniu czynności zawodowych (art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu rozliczeń z tytułu składek i opłaty OC należy zwrócić się drogą mailową bezpośrednio do Księgowości ORA ksiegowosc@ora.lublin.pl

  1. Przypominam również, że od 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu nowych kas fiskalnych online.

Skarbnik ORA
adw. Andrzej Chadaj

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

Rajd rowerowy "Susiec 2021"

Rajd Susiec 2021 Klubu Rowerowego Adwokatury Polskiej przeszedł już (niestety) do historii. W dniach 9-12 września byliśmy gośćmi uroczego pensjonatu Sosnowe Zacisze u Państwa Kozyrów.

W ujęciu historycznym i geograficznym wielokrotnie bez paszportów przekraczaliśmy granicę dawnej Kongresówki z Austro-Węgrami, co w przeciwieństwie do dzieła Wielkiego Marszałka Józefa Piłsudskiego nie wiązało się już z procesem walki o Niepodległą. W realiach dzisiejszych czasów pokonanie na rowerach mostu w Rebizantach oznaczało, że stanęliśmy u wrót cudów przyrodniczych zwanych Szumami na Tanwi i Puszczy Solskiej.

Za sprawą boskiej pogody, wspaniałych Klubowiczów z całej Polski, a nade wszystko zjawiskowych tras i ścieżek rowerowych, rajd nasz stał się wydarzeniem nie tylko sportowym, ale i także krajoznawczym. Nie było przesady w stwierdzeniu jednego z nas, rowerzysty w krainy nadmorskiej, że zobaczył w lasach i rzekach puszczy Solskiej coś urzekającego swym pięknem nienaruszonej przyrody. Tylko osoby które były nad Szumami (czytaj wodospadami) Tanwi i Sopotu wiedzą o czym piszę… Zaryzykuję tezę, jako osoba organizująca różne tego typu spotkania od wielu już lat, że w tym przypadku był to najpiękniejszy rajd rowerowy w historii naszego samorządu.

I tak w czwartek, tytułem małej przystawki do dania głównego serwowanego w piątek i w sobotę pokonaliśmy dystans ok. 19 km jadąc w kierunku miejscowości Paary, której oryginalna nazwa podobno wywodzi od… jąkającego się urzędnika austriackiego. Aktualnie można w niej zobaczyć odrestaurowana strażnicę graniczną ówczesnego Królestwa Polskiego.

Następnego dnia przejechaliśmy ponad 60 km, pozostając praktycznie cały czas w otoczeniu kompleksu leśnego puszczy. Zaczęliśmy jazdę rowerową wzdłuż wodospadów Tanwi aby dojechać do miejsca gdzie potok Jeleń wpada do Tanwi, u podnóża tzw. Kościółka (zamczyska), gdzie ukrywali się powstańcy styczniowi, a w czasach ostatniej wojny mieli bazę partyzanci AK komendy obwodu tomaszowskiego. Tutaj nasza najmłodsza klubowiczka Zuzia Hein -uczennica I klasy Szkoły Podstawowej w Rzeszowie zapaliła Naszym Bohaterom symboliczną świeczkę.

W dalszej części trasą na Borowe Młyny i Fryszarke dojechaliśmy do historycznej twierdzy partyzantów – miasteczka Józefów.

Już w ramach jazdy powrotnej odwiedziliśmy rezerwat Czartowe Pole, aby tym razem podziwiać i posłuchać wodospadów na rzece Sopot. To tutaj rozstaliśmy się z naszą bohaterka dnia – Zuzią, która według zapisów licznikowych przejechała w tempie dorosłych klubowiczów aż 41 km!

Wieczorem w pensjonacie poddaliśmy się biesiadowaniu przy ognisku i konsumpcji licznie zgromadzonych dóbr. Wydarzeniem kulinarnym wieczoru stały się lecznicze właściwości dwóch beczułek podrzuconych nam podstępnie przez gospodarza. Dopełnieniem miłego wieczoru była uroczystość wręczenia koledze Adamowi Heinowi statuetki Waleczny będącej indywidualnym wyróżnieniem przyznawanym przez prezesa KRAP.

W sobotę obraliśmy kierunek południowy, aby zobaczyć okazały przyrodniczo obszar rozlewisk i stawów wodnych Rudy Różanieckiej, a następnie, już utwardzoną drogą leśną dojechać do rezerwatu Las Bukowy i Narola. Tam w scenerii parku pałacu Łosiów po małym posiłku udaliśmy się lasami w drogę powrotną. W pensjonacie część z nas skierowała się na basen, inni zaś oddali się rozkoszom dla podniebienia, serwowanym przez tutejszą kuchnię.

Sympatycznym akcentem końcowym spotkania klubowiczów i naszych Przyjaciół stała się chwila wręczenia panu Bogdanowi Kozyrze pamiątkowego pucharku z dyplomem, w wyrazie podziękowania za stworzenie nam rodzinnego klimatu.

Komandor rajdu Cezary Lipko

Udostępnij: