Komunikat Prezydium NRA w sprawie zmian legislacyjnych zwi膮zanych z COVID-19

Szanowni Pa艅stwo, Cz艂onkowie Izby Adwokackiej w Lublinie,

Dnia 31 marca 2020 r. uchwalono i og艂oszono w Dzienniku Ustaw ustaw臋 o zmianie ustawy o szczeg贸lnych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z zapobieganiem, przeciwdzia艂aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor贸b zaka藕nych oraz wywo艂anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt贸rych innych ustaw.

Prezydium NRA przygotowa艂o komunikat z opracowanym tematycznie zestawieniem przepis贸w nowelizacji z wybranych dziedzin, istotnych w praktyce adwokackiej, a tak偶e informacjami istotnymi, umo偶liwiaj膮cymi skorzystanie z ustawowych rozwi膮za艅 wspieraj膮cych kancelarie adwokackie i sp贸艂ki adwokackie, adwokat贸w i aplikant贸w w ich dzia艂alno艣ci gospodarczej. Komunikat przygotowali adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA oraz adw. Bartosz Przeciechowski, cz艂onek NRA.

W za艂膮czeniu komunikat wraz z za艂膮cznikami. Tekst ustawy zmieniaj膮cej dost臋pny jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

adw. Stanis艂aw Estreich
Dziekan
Okr臋gowej Rady Adwokackiej

w Lublinie

Udost臋pnij: