Sekcje Praktyk贸w Prawa przy ORA Lublin

Szanowni Pa艅stwo,

Cieszymy si臋, 偶e idea powo艂ywania sekcji praktyk贸w prawa spotka艂a si臋 z Pa艅stwa 偶ywym zainteresowaniem. Poniewa偶 pojawi艂o si臋 wiele pyta艅 co do sposobu ich powo艂ywania i funkcjonowania przedstawiamy za艂o偶enia, kt贸re leg艂y u podstaw naszej idei:   

  1. Zgodnie z 搂 14 ust. 4 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okr臋gowych rad adwokackich 鈥濺ada z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30 cz艂onk贸w izby mo偶e powo艂a膰 sekcj臋. Przedmiotem dzia艂ania sekcji jest propagowanie i pog艂臋bianie wiedzy oraz do艣wiadcze艅 zawodowych cz艂onk贸w sekcji w okre艣lonej dziedzinie prawa. Rada okre艣la zasady funkcjonowania sekcji, powo艂uje jej w艂adze oraz okre艣la spos贸b sk艂adania sprawozda艅鈥.
  2. To oznacza, 偶e sekcje maj膮 gromadzi膰 prawnik贸w chc膮cych dzieli膰 si臋 wiedz膮 i do艣wiadczeniem z konkretnej dziedziny prawa, np. sekcja prawa karnego, sekcja prawa zam贸wie艅 publicznych, sekcja prawa rodzinnego, etc.
  3. Sekcja jest miejscem samokszta艂cenia adwokat贸w, pog艂臋biania wiedzy poprzez wymian臋 do艣wiadcze艅. Nie jest alternatywnym sposobem doskonalenia zawodowego, co oznacza, 偶e spotkania, szkolenia etc. realizuje samodzielnie poprzez swoich cz艂onk贸w i zasadniczo bez wynagrodzenia dla wyk艂adowcy/adwokata prowadz膮cego takie spotkanie. W wyj膮tkowych wypadkach, po uzgodnieniu z Prezydium ORA, sekcja mo偶e uzyska膰 dofinansowanie do wyk艂adu, prowadzonego przez zewn臋trznego wyk艂adowc臋.聽
  4. Udzia艂 w pracach/spotkaniach/wyk艂adach sekcji nie stanowi podstawy do uzyskania punkt贸w szkoleniowych. Nie wykluczamy jednak sytuacji, w kt贸rej z inicjatywy sekcji zostanie przeprowadzone szkolenie og贸lne dla og贸艂u adwokat贸w, z kt贸rym w贸wczas b臋d膮 wi膮za艂y si臋 punkty szkoleniowe.聽聽聽聽聽
  5. ORA udost臋pni cz艂onkom sekcji baz臋 lokalow膮 na potrzeby organizowanych spotka艅 po uprzednim ustalaniu terminarza. By艂oby rozwi膮zaniem po偶膮danym, aby sekcje wcze艣niej przygotowywa艂y harmonogramy swoich spotka艅, w celu ich opublikowania na stronie internetowej ORA, tak aby adwokaci mogli z wyprzedzeniem zaplanowa膰 uczestnictwo w spotkaniach.
  6. W organizowanych przez sekcje spotkaniach mog膮 bra膰 udzia艂 tak偶e adwokaci nie b臋d膮cy cz艂onkami sekcji.聽 W miar臋 mo偶liwo艣ci oraz zamiar贸w sekcji spotkania takie mog艂yby by膰 transmitowane na platformie Zoom, dla os贸b zainteresowanych zdalnym w nich udzia艂em.
  7. Powo艂anie sekcji obejmuje kilka etap贸w. W pierwszej kolejno艣ci musi pojawi膰 si臋 inicjator/grupa inicjatywna, kt贸ra organizuje spotkanie za艂o偶ycielskie. Wprawdzie zgodnie z Regulaminem sekcj臋 powo艂uje si臋 na wniosek 30 os贸b, jednak偶e deklarujemy, 偶e ORA powo艂a, z w艂asnej inicjatywy, sekcje, kt贸re b臋d膮 gromadzi艂y min. 10 os贸b. W tym celu inicjatorzy przedk艂adaj膮 do ORA wniosek wraz z list膮 cz艂onk贸w sekcji (lista z podpisami), nazw膮 sekcji, propozycj膮 jej prezydium (co najmniej przewodnicz膮cy).
  8. Nie widzimy przeszk贸d, aby ta sama osoba uczestniczy艂a jako cz艂onek wielu sekcji.
  9. W nast臋pstwie wniosku ORA powo艂a uchwa艂膮 sekcj臋 oraz jej prezydium okre艣laj膮c zgodnie z Regulaminem tak偶e spos贸b sk艂adania sprawozda艅 z jej prac.
  10. Najprawdopodobniej w pierwszym okresie powo艂amy sekcje na okres jednego roku, a je偶eli ta formu艂a si臋 sprawdzi z pewno艣ci膮 przed艂u偶ymy ich funkcjonowanie.

Zach臋camy Pa艅stwa do tej formy samoorganizacji i samodoskonalenia. Czekamy na Wasze inicjatywy.

Pozdrawiam
adw. Krzysztof Soko艂owski
Zast臋pca Sekretarza ORA w Lublinie

Udost臋pnij: