Kandydaci do Prezydium:

 1. adw. Beata Chadaj – Przewodniczący Zgromadzenia
 2. adw. Tomasz Nowak – Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. adw. Karolina Prożogo – Sekretarz
 4. adw. Karina Włoszczak-Bociarn – Sekretarz

Komisja Mandatowa

 1. adw. Arkadiusz Ciągło
 2. adw. Paweł Daszczuk
 3. adw. Dorota Dudek

Komisja Skrutacyjna

 1. adw. Maria Bańko
 2. adw. Klaudia Opoka
 3. adw. Kamil Piwowar
 4. adw. Emil Romaniuk

Komisja Wnioskowa

 1. adw. dr Rafał Choroszyński
 2. adw. Aleksander Drozd
 3. adw. Dorota Ostrowska
Udostępnij: