Kandydaci do Prezydium i Komisji na Zgromadzenie 22 maja 2021 roku

Kandydaci do Prezydium:

 1. adw. Beata Chadaj – Przewodnicz膮cy Zgromadzenia
 2. adw. Tomasz Nowak – Zast臋pca Przewodnicz膮cego Zgromadzenia
 3. adw. Karolina Pro偶ogo – Sekretarz
 4. adw. Karina W艂oszczak-Bociarn – Sekretarz

Komisja Mandatowa

 1. adw. Arkadiusz Ci膮g艂o
 2. adw. Pawe艂 Daszczuk
 3. adw. Dorota Dudek

Komisja Skrutacyjna

 1. adw. Maria Ba艅ko
 2. adw. Klaudia Opoka
 3. adw. Kamil Piwowar
 4. adw. Emil Romaniuk

Komisja Wnioskowa

 1. adw. dr Rafa艂 Choroszy艅ski
 2. adw. Aleksander Drozd
 3. adw. Dorota Ostrowska
Udost臋pnij:

Podobne informacje w kategorii: ,

Uchwa艂y regulaminowe na Zgromadzenie

Uchwa艂a nr (...)

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Okr臋gowej Rady Adwokackiej za 2020 rok.

Uchwa艂a nr (...)

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) po wys艂uchaniu wniosk贸w Komisji Rewizyjnej, przyjmuje i zatwierdza zamkni臋cia rachunkowe, tj. bilans Izby Adwokackiej w Lublinie, obejmuj膮cy okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., kt贸ry po stronie aktyw贸w i pasyw贸w zamyka si臋 kwot膮 6 922 124,45 z艂 (s艂ownie: sze艣膰 milion贸w dziewi臋膰set dwadzie艣cia dwa tysi膮ce sto dwadzie艣cia cztery z艂ote 45/100) oraz rachunek zysk贸w i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., kt贸ry zamyka si臋 zyskiem w kwocie 354 428,25 z艂 (s艂ownie: trzysta pi臋膰dziesi膮t cztery tysi膮ce czterysta dwadzie艣cia osiem z艂otych 25/100).

Uchwa艂a nr

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) dokonuje podzia艂u nadwy偶ki bilansowej za rok 2020 w ten spos贸b, 偶e przeznacza nadwy偶k臋 bilansow膮 za rok 2020 w kwocie 354.428,25 z艂. (s艂ownie: trzysta pi臋膰dziesi膮t ) na fundusz zapasowy Izby Adwokackiej w Lublinie.

Uchwa艂a nr 4

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) zatwierdza zamkni臋cia rachunkowe i udziela Okr臋gowej Radzie Adwokackiej absolutorium za rok 2020.

Uchwa艂a nr 5

I. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) postanawia:

1. ustali膰 wysoko艣膰 rocznych sk艂adek na potrzeby Izby na rok 2021 w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:

a) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d i prawnik贸w zagranicznych wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 1.980 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 165 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

b) od adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d w kwocie 1.140 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c sto czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 95 z艂 (s艂ownie: dziewi臋膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

c) od adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu w kwocie 720 z艂 (s艂ownie: siedemset dwadzie艣cia z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 60 z艂 (s艂ownie: sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie,

d) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika w kwocie 1.980 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 165 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

e) od aplikant贸w adwokackich w kwocie 240 z艂 (s艂ownie: dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 20 z艂 (s艂ownie dwadzie艣cia z艂otych) miesi臋cznie,

ustalaj膮c jednocze艣nie, 偶e raty miesi臋czne sk艂adki winny by膰 uiszczane z g贸ry w terminie do 10-go dnia ka偶dego miesi膮ca, przy czym w przypadku op贸藕nienia w p艂atno艣ci naliczane s膮 odsetki ustawowe za op贸藕nienie.

2. zwolni膰 z obowi膮zku uiszczania sk艂adek na potrzeby Izby:

a) adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w niewykonuj膮cych zawodu oraz

b) kobiety adwokatki, w tym tak偶e niewykonuj膮ce zawodu, w okresie ci膮偶y od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym przedstawiono za艣wiadczenie lekarskie o ci膮偶y oraz w okresie 6 miesi臋cy po urodzeniu dziecka.

II. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) uchwala bud偶et Izby adwokackiej w Lublinie obejmuj膮cy planowane przychody i wydatki w roku obrachunkowym 2021 zamykaj膮cy si臋 po stronie przychod贸w kwot膮 1 942 800,00z艂. (s艂ownie: milion dziewi臋膰set czterdzie艣ci dwa tysi膮ce osiemset z艂otych zero gr.), za艣 po stronie wydatk贸w kwot膮 1 940 359,00 z艂. (s艂ownie: milion dziewi臋膰set czterdzie艣ci tysi臋cy trzysta pi臋膰dziesi膮t dziewi臋膰 z艂otych zero gr.) i upowa偶nia Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do dokonywania 鈥 w razie uzasadnionej potrzeby 鈥 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy poszczeg贸lnymi pozycjami zaplanowanych wydatk贸w w bud偶ecie Izby na rok 2021.

Udost臋pnij: