Informacje og贸lne o egzaminie wst臋pnym w 2020 roku

Egzamin wst臋pny na aplikacj臋 adwokack膮 odb臋dzie si臋 dnia 26 wrze艣nia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych Nr 5 w Lublinie przy ul. Ignacego Rzeckiego 10, 20-400 Lublin.

Og贸lna informacja, co do sposobu przeprowadzenia egzaminu wst臋pnego, zasadach dokonywania ocen udzielonych odpowiedzi, sposobie og艂oszenia wynik贸w egzaminu wst臋pnego i przepisach obowi膮zuj膮cych w czasie przeprowadzenia egzaminu.

 1. egzamin wst臋pny polega na rozwi膮zaniu testu sk艂adaj膮cego si臋 z zestawu 150 pyta艅 zawieraj膮cych po trzy propozycje odpowiedzi, z kt贸rych tylko jedna jest prawid艂owa; kandydat mo偶e wybra膰 tylko jedn膮 odpowied藕;
 2. za ka偶d膮 prawid艂ow膮 odpowied藕 kandydat otrzymuje 1 pkt;
 3. egzamin konkursowy trwa 150 minut, liczonych od wskazanego przez przewodnicz膮cego komisji lub jego zast臋pc臋 momentu przyst膮pienia do rozwi膮zywania zestawu pyta艅 testowych;
  • po up艂ywie tego czasu zdaj膮cy powinni zaprzesta膰 rozwi膮zywania testu i oczekiwa膰 na odbi贸r prac przez cz艂onk贸w komisji;
  • w sytuacji zako艅czenia rozwi膮zywania testu przed czasem zdaj膮cy podnosi r臋k臋, sygnalizuj膮c w ten spos贸b zako艅czenie pracy;
  • odbieraj膮c prac臋 cz艂onkowie komisji oznaczaj膮 na arkuszu odpowiedzi godzin臋 zwrotu pracy;
 4. nieobecno艣膰 kandydata podczas egzaminu, niezale偶nie od przyczyny, uwa偶a si臋 za odst膮pienie od udzia艂u w egzaminie;
 5. zdaj膮cy, kt贸rzy stawi膮 si臋 na egzamin po jego rozpocz臋ciu, nie zostan膮 dopuszczeni do egzaminu;
 6. ka偶dy kandydat jest obowi膮zany posiada膰 dokument ze zdj臋ciem, potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰;
 7. kandydat po okazaniu dokumentu to偶samo艣ci losuje numer stolika;
 8. zdaj膮cy, po wylosowaniu koperty zawieraj膮cej kartk臋 z numerem kodu i po otrzymaniu koperty zawieraj膮cej test i arkusz odpowiedzi, rozpiecz臋towuje kopert臋 zawieraj膮c膮 test i arkusz odpowiedzi, a nast臋pnie:
  • wpisuje w prawym g贸rnym rogu testu numer kodu (kt贸ry jest umieszczony na kartce w kopercie) i na ka偶dej stronie karty odpowiedzi;
  • nast臋pnie na kartce z numerem kodu wpisuje swoje imi臋 i nazwisko, imiona rodzic贸w. Wype艂nion膮 kartk臋 kandydat umieszcza w kopercie, kt贸r膮 zakleja i odk艂ada na stoliku, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jej odbi贸r przez cz艂onka komisji;
 9. w czasie egzaminu:
  • nie mo偶na posiada膰 偶adnych urz膮dze艅 do przekazu i odbioru informacji;
  • w przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia egzaminu wst臋pnego tego typu urz膮dze艅, obowi膮zek zdeponowania na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu obci膮偶a kandydata, kt贸ry ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia;
  • nie mo偶na korzysta膰 z tekst贸w akt贸w prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy;
  • nie jest dozwolone posiadanie na blacie innych przedmiot贸w, kt贸re nie s膮 udost臋pnione przez komisj臋 np. maskotki, notatniki;
  • zabronione jest wynoszenie przez zdaj膮cych testu oraz notatek z testu;
 10. przewodnicz膮cy komisji wykluczy z egzaminu zdaj膮cego, kt贸ry w trakcie egzaminu korzysta艂 z pomocy innej osoby, pos艂ugiwa艂 si臋 niedozwolonymi materia艂ami lub urz膮dzeniami, pomaga艂 innym zdaj膮cym lub w inny spos贸b zak艂贸ca艂 jego przebieg;
 11. opuszczenie sali egzaminacyjnej jest mo偶liwe w wyj膮tkowej sytuacji za zgod膮 przewodnicz膮cego, przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje prac臋 przewodnicz膮cemu komisji, kt贸ry odnotowuje godzin臋 wyj艣cia i powrotu;
 12. w momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pyta艅 wraz z kart膮 odpowiedzi.
 13. prace egzaminacyjne rozkodowywane s膮 po sprawdzeniu wszystkich kart odpowiedzi;
 14. pozytywny wynik egzaminu wst臋pnego otrzymuje kandydat, kt贸ry uzyska艂 z testu co najmniej 100 punkt贸w;
 15. og艂oszenie wynik贸w egzaminu konkursowego nast膮pi poprzez wywieszenie w siedzibie komisji listy os贸b zdaj膮cych wraz z uzyskan膮 punktacj膮, oraz zamieszczenie na stronie internetowej ORA www.ora.lublin.pl (wg kod贸w otrzymanych na egzaminie);
 16. wynik egzaminu ustala komisja w drodze uchwa艂y, kt贸rej odpis dor臋cza kandydatowi; od uchwa艂y s艂u偶y odwo艂anie do Ministra Sprawiedliwo艣ci.
Udost臋pnij: