Informacja Kierownika Szkolenia Aplikant贸w, adw. Krystyny Drozd

Informacja
dotycz膮ca szkolenia aplikant贸w i adwokat贸w
Izby Adwokackiej w Lublinie w roku 2020

1. Organizacja szkolenia aplikant贸w adwokackich w roku 2020 by艂a dla wszystkich izb adwokackich szczeg贸lnym wyzwaniem z uwagi na ograniczenia sanitarne zwi膮zane z pandemi膮.

Tu偶 przed wybuchem pandemii w dniach 28-29 lutego 2020 r. aplikanci I i II roku aplikacji wzi臋li udzia艂 w konferencji zorganizowanej przez ORA w Kazimierzu Dolnym, na kt贸r膮 zosta艂 zaproszony adw. Stanis艂aw K艂ys 鈥 cz艂onek NRA, animator 偶ycia kulturalnego Adwokatury. Podczas konferencji 70. aplikant贸w mia艂o okazj臋 uczestniczenia w dyskusji na temat tradycji i aktualnej roli Adwokatury, jak te偶 obejrzenia nagranego przez NRA spektaklu wystawianego przez Narodowy Stary Teatr w Krakowie 鈥濲a jestem 呕yd z Wesela鈥 Romana Brandstaettera; spektaklu traktowanego jako kulturalna wizyt贸wka Adwokatury.

W pierwszych dniach marca uda艂o si臋 przeprowadzi膰 w naszej Izbie konkurs krasom贸wczy b臋d膮cy obligatoryjnym elementem szkolenia aplikant贸w. Niestety wybuch pandemii udaremni艂 organizacj臋 艣rodowiskowego konkursu krasom贸wczego z udzia艂em aplikant贸w z kilku izb. Notabene nie we wszystkich izbach zdo艂ano przeprowadzi膰 przed wybuchem pandemii konkursy izbowe. Tym samym, w roku 2020 nie zaistnia艂a mo偶liwo艣膰 przeprowadzenia konkursu krasom贸wczego na poziomie og贸lnopolskim.

Do po艂owy marca (do czasu zamkni臋cia s膮d贸w) program szkolenia aplikant贸w by艂 realizowany bez zak艂贸ce艅 w tradycyjnej 鈥瀊ezpo艣redniej鈥 formule, z uwzgl臋dnieniem podzia艂u ka偶dego rocznika aplikant贸w na dwie grupy. Pierwszy lockdown spowodowa艂 zawieszenie szkolenia, jak te偶 zawieszenie realizacji praktyk w s膮dach i prokuraturach przewidzianych dla aplikant贸w I roku. Oczekuj膮c na znacz膮ce z艂agodzenie sytuacji epidemicznej, kt贸re pozwala艂oby na doko艅czenie rozpocz臋tych praktyk w s膮dach ORA zorganizowa艂a latem praktyki w jednostkach prokuratury. Do 鈥瀘drobienia鈥 pozostaj膮 zatem praktyki w s膮dach w wymiarze 1,5 miesi膮ca. ORA w Lublinie stan臋艂a na stanowisku, 偶e praktyki nie powinny by膰 zast臋powane internetowymi wideokonferencjami z s臋dziami, kt贸re organizowane s膮 dla aplikant贸w radcowskich. Podobne jest stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej, kt贸ra w dniu 06.06.2020 r. podj臋艂a uchwa艂臋 zmieniaj膮c膮 搂 17.1 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej umo偶liwiaj膮c zorganizowanie praktyk r贸wnie偶 po zako艅czeniu I roku aplikacji. Nie jest wykluczone, 偶e w roku szkoleniowym 2021 zajdzie jednak konieczno艣膰 prowadzenia praktyk w formie wideokonferencji.

W po艂owie kwietnia ORA przyst膮pi艂a do organizowania szkolenia poprzez internet. Pocz膮tkowo zaj臋cia (w istocie wyk艂ady) szkoleniowc贸w by艂y nagrywane w siedzibie Rady a nast臋pnie przesy艂ane aplikantom. Dzi臋ki zas艂uguj膮cej na uznanie postawie wyk艂adowc贸w, kt贸rzy decydowali si臋 na przychodzenie do siedziby ORA pomimo zagro偶enia epidemicznego, miesi臋czne zaleg艂o艣ci w realizacji programu szkolenia zosta艂y 鈥瀗adrobione鈥, co z czasem umo偶liwi艂o realizacj臋 programu szkolenia na bie偶膮co. Nieznaczne przesuni臋cia programowe wi膮za艂y si臋 z tym, 偶e nie wszyscy szkoleniowcy decydowali si臋 pocz膮tkowo na udzia艂 w szkoleniu z wykorzystaniem internetu. W czerwcu dotychczasowa formu艂a nagrywania wyk艂ad贸w zosta艂a zast膮piona wyk艂adami prowadzonymi online (w czasie rzeczywistym) umo偶liwiaj膮cymi kontakt wyk艂adowcy ze s艂uchaczami. W pierwszym semestrze 2020 roku nagrano oko艂o 100 zaj臋膰/wyk艂ad贸w dla aplikant贸w. W tym miejscu chcia艂abym serdecznie podzi臋kowa膰 wszystkim wyk艂adowcom jak te偶 obecnemu Dyrektorowi Biura ORA Panu 艁ukaszowi Studzi艅skiemu, kt贸rego wiedza i do艣wiadczenie informatyczne okaza艂y si臋 wprost bezcenne, za wielkie zaanga偶owanie w organizacj臋 internetowego szkolenia. Dzi臋ki wysi艂kowi wielu os贸b zdo艂ali艣my zrealizowa膰 program przewidziany w I semestrze.

W czerwcu 2020 r. 46 aplikant贸w adwokackich naszej Izby przyst膮pi艂o do egzaminu adwokackiego; egzamin zda艂y 42 osoby. W dniu 17 wrze艣nia 2020 r. m艂odzie偶 adwokacka wpisana na list臋 adwokat贸w Izby Adwokackiej w Lublinie z艂o偶y艂a 艣lubowanie adwokackie w pi臋knych 鈥瀘koliczno艣ciach przyrody鈥 Ogrodu Saskiego w Lublinie 鈥 w muszli koncertowej. Z uwagi na rygory sanitarne zorganizowanie tej uroczysto艣ci w zamkni臋tym pomieszczeniu z udzia艂em wielu go艣ci by艂o niemo偶liwe.

We wrze艣niu 30 os贸b, kt贸re zda艂y egzamin na aplikacje adwokack膮 uzyska艂o wpis na list臋 aplikant贸w adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie. Wedle stanu na dzie艅 31 grudnia 2020 r. Liczba aplikant贸w naszej Izby wynosi艂a 166.

W drugim semestrze roku szkoleniowego 2020 wszystkie zaj臋cia teoretyczne dedykowane aplikantom trzech rocznik贸w by艂y prowadzone online. Sytuacja epidemiczna wykluczy艂a realizacj臋 program贸w szkolenia w tradycyjnej formule w salach wyk艂adowych, z podzia艂em na grupy, na co liczy艂a zar贸wno ORA jaki i sami aplikanci. W takiej te偶 informatycznej formule przeprowadzono w listopadzie i grudniu obligatoryjne kolokwia dla aplikant贸w I roku 鈥 z zakresu szeroko pojmowanego prawa karnego i dla aplikant贸w II roku 鈥 z zakresu prawa cywilnego. Jedynie obligatoryjny sprawdzian dla aplikant贸w I roku z zakresu ustroju organ贸w wymiaru sprawiedliwo艣ci, ustroju i historii adwokatury oraz etyki adwokackiej zosta艂 przeprowadzony w czerwcu w tradycyjnej formule przy wykorzystaniu wszelkich mo偶liwych do zastosowania sanitarnych 艣rodk贸w ostro偶no艣ci.

Konieczno艣膰 zmiany formy szkolenia aplikant贸w na internetow膮 i wyeliminowanie podzia艂u poszczeg贸lnych rocznik贸w na grupy prze艂o偶y艂y si臋 na zmniejszenie wymiaru czasu jaki szkoleniowcy realnie po艣wi臋cali szkoleniu, co z kolei pozwoli艂o ORA na podj臋cie uchwa艂y o zwolnieniu wszystkich aplikant贸w z obowi膮zku uiszczania ostatniej raty rocznej op艂aty za szkolenie w wysoko艣ci 900 z艂.

Tradycyjnie, kilkakrotnie w okresie pandemii przedstawiciele samorz膮du aplikant贸w adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie tj. starostowie poszczeg贸lnych rocznik贸w jak te偶 starostowie wszystkich grup, na kt贸re dziel膮 si臋 roczniki, uczestniczyli w 鈥瀝oboczych鈥 spotkaniach z Kierownikiem Szkolenia ds. Aplikant贸w Adwokackich adw. Krystyn膮 Drozd i Wicedziakanem ORA adw. Krzysztofem Oleszczukiem. Spotkania te odbywane w formule online mia艂y na celu om贸wienie aktualnych spraw dotycz膮cych aplikant贸w, w szczeg贸lno艣ci sytuacji aplikant贸w w warunkach pandemii.

II. Z uwagi na sytuacj臋 epidemiczn膮 wykluczaj膮c膮 mo偶liwo艣膰 zorganizowania bezpiecznych dla zdrowia zaj臋膰 szkoleniowych dla adwokat贸w w dotychczasowej formule zapewniaj膮cej bezpo艣redni kontakt wyk艂adowcy ze s艂uchaczami 鈥 ORA zorganizowa艂a w listopadzie i grudniu 11 wyk艂ad贸w online o r贸偶norodnej tematyce prawnej za po艣rednictwem platformy ZOOM. Uczestnictwo adwokata w 6 wyk艂adach pozwala艂o na uzyskanie wymaganych Regulaminem doskonalenia zawodowego 12 鈥瀙unkt贸w szkoleniowych鈥.

Lublin, 30 stycznia 2021 r.

adw. Krystyna Drozd
Wicedziekan ORA w Lublinie
Kierownik ds. Szkolenia Aplikant贸w Adwokackich

Udost臋pnij: