Choinka!

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci oraz Aplikanci Adwokaccy!

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zapraszam na UROCZYSTE ROZDANIE PREZENTÓW ŚWIĄTECZNYCH dla naszych dzieci, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2022 roku w sobotę o godzinie 14.00 w Muszli Koncertowej w Parku Saskim.

Ta niecodzienna sceneria – na świeżym powietrzu i skrócona zabawa wymuszona jest sytuacją pandemiczną w naszym kraju. Wierzę, że mimo to będziemy mogli się spotkać, a nasze dzieci poczują jeszcze radosną, świąteczną atmosferę.

W związku z tym proszę o to by ciepło się ubrać i wypatrywać św Mikołaja, który pojawi się w Muszli Koncertowej i będzie wręczał dzieciom w uroczystej atmosferze upominki.

Osoby zainteresowane udziałem w zabawie choinkowej proszone są o zgłoszenie przybycia z podaniem ilości dzieci oraz ich imion i nazwisk do dnia 17 stycznia 2022 roku. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność wcześniejszego zamówienia paczek z prezentami.

Proszę o zgłoszenia na mój adres mailowy: adw.maciej_choragiewicz@o2.pl z dopiskiem w tytule maila „Mikołaj 2022”. Uwaga: nie wysyłam potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

adw. Maciej Chorągiewicz
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Udostępnij:

Podobne informacje w kategorii:

KOMUNIKAT SKARBNIKA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W LUBLINIE

ADW. ANDRZEJA  CHADAJA

7/2022

18.01.2022 r.

Szanowni Państwo Adwokaci.

Informuję, że:

1.

Na posiedzeniu ORA w dniu 13 stycznia 2022 r, zostały przedstawione przez Księgowość wstępne wyniki wykonania budżetu Izby Adwokackiej za rok 2021.

Oczywiście wstępne z tego powodu, że nie spłynęły jeszcze wszystkie faktury kosztowe za ubiegły rok, a co za tym idzie nie zostały zamknięte księgowania.

Z zaprezentowanych danych można już jednak ocenić podstawowe dane dotyczące zarówno założeń jak i wykonywania budżetu.

I tak:

- wpływy  ze składek członkowskich  wyniosły ogółem  1.505.966,37

- wydatki na działalność samorządową wyniosły  1.566.072,96

- na podstawowej działalności statutowej zanotowano więc wynik ujemny

   na poziomie  ponad 60.000,00 zł / - 60.106,59  zl /.

-  z tytułu najmu uzyskano przychody netto / od odliczeniu kosztów / w

   kwocie 197.612.17  zł

Można więc przewidzieć, że   na koniec roku obrachunkowego będzie wynik dodatni na poziomie ponad 100.000,00 zł.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że w wielu  pozycjach budżet został – z powodu pandemii – wykorzystany tylko w niewielkim procencie w stosunku do planowanych wydatków. Dotyczy to m.in. przewidywanych wydatków na działalność integracyjną, szkoleniową, sportową itd.

2.

Zadłużenie adwokatów z tytułu opłat składek samorządowych i składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC wynosiło, na dzień 31.12.2021  r. kwotę 221.01,70 zł.

3.

Naczelna Rada Adwokacka Uchwałą z dnia 15 stycznia 2022 r. ustaliła, że miesięczne składki izb adwokackich na fundusze NRA wzrosną od dnia 1 lipca 2022 r. o kwotę stanowiącą iloczyn adwokatów członków Izby wykonujących zawód i kwoty 5,00 zł.

4.

ORA pracuje nad preliminarzem budżetowym na rok 2022.  Do czasu uchwalenia budżetu przez Zgromadzenie Izby obowiązywać będzie prowizorium zatwierdzone uchwałą ORA.

Rozważenia i szczególnej analizy będą wymagały okoliczności mające wpływ na strukturę i wielkości przewidywanych wydatków, w tym m.in.:

- wzrost kosztów z tytułu wynagrodzeń pracowników biura ORA,

- zwiększenie dotychczasowych stałych wydatków na utrzymanie

   nieruchomości spowodowane wzrostem cen gazu, energii elektrycznej,

   podatków itp.,

- wzrost składki na NRA.

5.

Na dzień 18 stycznia 2022 r. zaplanowane jest posiedzenie Komisji Finansowej ORA, na którym przedyskutowane zostaną m.in. kwestie związane z opracowywaniem preliminarza budżetowego na rok 2022.

Korzystając z okazji przypominam  Państwu o obowiązku terminowego regulowania składek członkowskich.  Utrzymanie dyscypliny budżetowej i prowadzenie właściwej polityki gospodarczej naszej izby są  uzależnione od   systematycznego i terminowego opłacania składek członkowskich.

                                               Z poważaniem:

                                                           Adw. Andrzej Chadaj Skarbnik ORA

-   

Udostępnij:

Ślubowanie aplikantów adwokackich

W dniu 10 stycznia 2022 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie w Lublinie przy Alejach Racławickich 8 odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich, którzy zdali egzamin na aplikację adwokacką. Aplikanci adwokaccy składali przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adwokatem Bartoszem Przeciechowskim ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.”

Do ślubowania przystąpiły 44 osoby i od tego momentu będą oni brać udział w szkoleniach, ale też i w nauce praktycznej mając możliwość występowania przed Sądami z upoważnienia m.in. swoich Patronów.

O ślubowaniu aplikantów adwokackich w mediach:

„To więcej niż zawód”. Aplikanci adwokaccy złożyli ślubowanie – Polskie Radio Lublin

Nowi aplikanci adwokaccy w Lublinie. Ślubowanie przed dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej. Zobacz zdjęcia | Kurier Lubelski

Ważny dzień dla młodych prawników. Ślubowanie w Lublinie - Dziennik Wschodni

adw. Maciej Chorągiewicz
Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
Rzecznik Prasowy

Udostępnij:

SKIMiL CUP 2022 - zaproszenie

Zaproszenie na SKIM&L CUP 2022 – VIII Narciarski Puchar  Lekarzy, Radców Prawnych i Farmaceutów w Szczyrku

Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach
mają przyjemność zaprosić lekarzy, farmaceutów i prawników wszystkich profesji do wzięcia udziału w:

SKIM&L CUP 2022 – VIII Narciarskim Pucharze Lekarzy, Radców Prawnych i Farmaceutów,  który odbędzie się w dniach 11 ­13 lutego  2022 r. w Szczyrku.

W ramach zawodów przewiduje się poniższe konkurencje:

piątek – slalom

sobota – slalom gigant

niedziela – zawody narciarskie dla dzieci

Drugiego dnia odbędzie się konferencja naukowa „Medycyna – Sport – Prawo”.

Regulamin zawodów oraz ich harmonogram umieszczone zostaną na stronach samorządowych oraz  w hotelu. Liczba uczestników jest ograniczona, o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona dokonaną wpłatą. W razie dużej liczby zgłoszeń organizator utworzy listę rezerwową. W zależności od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach organizator dopuszcza zmiany w regulaminie zawodów (co do kategorii wiekowych i dyscyplin). Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem obostrzeń epidemiologicznych.

Wszystkich przedstawicieli wolnych zawodów medycznych i prawniczych zainteresowanych udziałem w SKIM&L CUP 2022 prosimy o przesyłanie zgłoszeń  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie:

www.polskimed.pl

Tam też informacje o rezerwacji miejsc hotelowych w Hotelu Meta w Szczyrku w promocyjnej cenie do dnia 21.01.2022r.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować zapytania mailowe pod poniższe adresy:
Lekarze: mariuszsmolik@gmail.compiotrzagorski@yahoo.com
Farmaceuci: piotr.brukiewicz@wp.pl
Prawnicy: pzarzecki@kancelariazarzecki.pl

Szczegółowe informacje na temat zawodów będą zamieszczane na stronach internetowych Śląskiej Izby LekarskiejŚląskiej Izby Aptekarskiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.
Wszystkich sympatyków zimowych sportów zachęcamy do udziału w SKIM&L CUP 2022. Śnieg gwarantowany – jak zawsze w Szczyrku.

Serdecznie zapraszamy !

Komitet Organizacyjny

Udostępnij: