Archiwum informacji

Zmarł adwokat Leszek Roman

Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie z ogromnym żalem zawiadamia, że zmarł
adwokat Leszek Roman, wpisany na listę adwokatów 30 listopada 1970r.

Pan Mecenas urodził się w Kolechowicach w 1940roku, naukę rozpoczął w Ostrowie Lubelskim, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lublinie. Ukończył studia na Wydziale Prawa UMCS w 1962r., odbył aplikację sądową, a następnie adwokacką.
Aplikację adwokacką odbywał w Zespole Adwokackim nr 10 w Lublinie pod patronatem adwokata Michała Polaka, a od 1 stycznia 1969r w Zespole Adwokackim nr 6 w Lublinie pod patronatem adwokata Józefa Kruka, adwokata Tadeusza Siczka i adwokata Henryka Popiołka.
Zawód wykonywał w Zespole Adwokackim nr 1 w Kraśniku, od 1981r. w Lublinie w Zespole Adwokackim nr 8, a następnie w indywidualnej kancelarii adwokackiej do 2022 roku, prowadząc praktykę ogólną.

Adwokat Leszek Roman pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, Wizytatora w Zespole Wizytatorów w Lubelskiej Izbie Adwokackiej oraz Członka Komisji Rewizyjnej.
Prowadził zajęcia z młodzieżą szkolną w Szkole Podstawowej nr 2 w Kraśniku z zakresu filatelistyki i nauki gry w szachy.
Dał się poznać jako osoba koleżeńska, sumienna i uczynna.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 6 maja 2024 roku o
godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Unickiej w Lublinie.

Rodzinie Pana Mecenasa składamy wyrazy głębokiego
współczucia.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie
Dziekan – adw. Bartosz Przeciechowski

Udostępnij:

Uroczystości jubileuszowe 105-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie

Uroczystości rozpoczęły się od symbolicznego odsłonięcia tabliczki pamiątkowej przy grobie adw. Jana Turczynowicza, pierwszego prezydenta m. Lublin po odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku oraz dziekana Rady Adwokackiej w Lublinie w latach 1930 – 1932. Następnie w budynku Trybunału Koronnego na Starym Mieście odbyło się pierwsze od 5 lat posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej w Lublinie. W trakcie uroczystej części posiedzenia z udziałem zaproszonych gości m. in. Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka oraz Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, którzy objęli wydarzenie patronatem. Izba Adwokacka w Lublinie otrzymała najwyższe odznaczenia miejskie Zasłużonej dla Miasta Lublina, takie wyróżnienie otrzymał także z rąk Prezydenta Miasta sędzia Ferdynand Rymarz

NRA podjęła uchwałę o wystąpieniu do Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2025 roku o nadanie sędziemu Trybunału Konstytucyjnego w st. spocz. Ferdynandowi Rymarzowi Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym. Prezentacji kandydatury sędziego Rymarza, byłego członka naszej Izby, dokonał adw. Tomasz Przeciechowski [link]
W trakcie uroczystości uhonorowano także p. sędziego Ferdynanda Rymarza poprzez wręczenie Mu wyjątkowego medalu Bene Merentibus – medalu Zespołu ds. Kobiet NRA. Laudację wygłosiła adw. Monika Sokołowska [link]

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysław Rosati uhonorował również Panią Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, mec. Monikę Sokołowską, której również wręczył medal Bene Merentibus – serdeczne gratulacje !
Sześcioro adwokatek i adwokatów naszej Izby adw. Monika Sokołowska, adw. Diana Estreich-Florkowska, adw. Natalia Jurkiewicz-Wrona, adw. Andrzej Rybicki, adw. Tomasz Gąbka i adw. Marek Chołdzyński wyróżnionych zostało Odznaką Adwokatura Zasłużonym – serdeczne gratulacje !
Po zamknięciu posiedzenia dziekan ORA adw. Bartosz Przeciechowski zaprosił wszystkich do Bramy Krakowskiej w Lublinie na otwarcie Wystawy Medali Prawniczych ze zbiorów sędziego Trybunału Konstytucyjnego Ferdynanda Rymarza, gdzie gości przywitała Pani Z-ca Dyrektora Muzeum Narodowego mgr Barbara Oratowska. Podczas otwarcia Wystawy Kolekcjoner, sędzia Ferdynand Rymarz wygłosił wykład na temat historii oznaki adwokackiej Prawo Ojczyzna Honor, która w bieżącym roku obchodzi 100-lecie swojego ustanowienia.[link] Wprowadzenie do wystawy przedstawił jej kurator dr Tomasz Markiewicz, który jest także autorem katalogu wystawy wydanego przy wsparciu Biblioteki Palestry, pod prezsurą  adw. Andrzeja Zwary – Podczas wystawy można było zobaczyć zbiór medali [link], odznaczeń i oznak adwokackich, jak również wziąć udział w bezpośredniej dyskusji z kolekcjonerem sędzią Ferdynandem Rymarzem.

Wystawa w Bramie Krakowskiej – Muzeum Historii Miasta Lublin – trwa do 31 maja 2024 r. [link]

W dniu 6 kwietnia br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie odbyła się druga część posiedzenia plenarnego.

Wieczorem w Hotelu Ibis Styles w Lublinie odbył się jubileuszowy Bal Adwokatury Lubelskiej, którego partnerem była marka LEXUS. W Balu uczestniczyło ponad 200 członkiń i członków Izby z osobami towarzyszącymi, zaś w jego trakcie premierowo zaprezentowano krótki film informacyjny o Lubelskiej Adwokaturze :

Organizacją wydarzeń zajmował się zespół adwokatek i adwokatów naszej Izby, koordynowany przez adw. Monikę Sokołowską, składający się z adw. Diana Estreich-Florkowska, Natalia Jurkiewicz-Wrona, Sara Lipert, Aleksandra Kursa, Maciej Chorągiewicz. 

Szczególne podziękowania należą się także Zespołowi Biura ORA w Lublinie.

Podziękowania dla patronów Prezydenta Miasta Lublina dr Krzysztofa Żuka, Wojewody Lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, Naczelnej Rady Adwokackiej i Biblioteki Palestry oraz Miasta Lublin i Lexusowi za współpracę przy organizacji wydarzenia.

Udostępnij:

Obchody Jubileuszowe 105-lecia

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

Szanowni Aplikanci Adwokaccy,

W imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie serdecznie zapraszam Państwa do udziału w uroczystościach obchodów jubileuszowych 105-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie, które odbędą się w dniu 5 kwietnia 2024 roku oraz na Jubileuszowy Bal Adwokatury Lubelskiej, który odbędzie się̨ w sobotę 6 kwietnia 2024 r., od godz. 19.00, w hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto (Aleja Solidarności 7).

Przy okazji Jubileuszu chcemy przypomnieć społeczną aktywność adwokatów, symbolicznie odsłaniając tabliczkę na grobie adw. Jana Turczynowicza, pierwszego prezydenta m. Lublin po odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku. 

Chcemy także nawiązać do tradycji ścisłych związków lubelskiej Palestry z kulturą. Dlatego zapraszamy na otwarcie „Wystawy Medali Prawniczych” ze zbiorów sędziego Trybunału Konstytucyjnego Ferdynanda Rymarza, w przeszłości adwokata Izby Lubelskiej i członka NRA w okresie prezesury adw. Marii Budzanowskiej w latach 1983-1985.

Jubileuszowi naszej Izby towarzyszyć będzie pierwsze od 5 lat posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się w historycznym budynku Trybunału Koronnego w sercu Starego Miasta w Lublinie.                                    

z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej
 w Lublinie
adw. Bartosz Przeciechowski

Udostępnij: