Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Adwokatura lubelska uhonorowana z okazji 700 lecia Lublina

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na uroczystym spotkaniu w budynku Trybunału Koronnego Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk wręczył przedstawicielom lubelskiej Palestry Medale 700-lecia Miasta Lublin i Medale Prezydenta Miasta Lublin za zaangażowanie w działalność społeczną.

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 października 2018 roku kasa czynna będzie jedynie we wtorki i czwartki w godzinach 15:30-17:00. Przypominamy uprzejmie, że wszelkich płatności mogą Państwo dokonywać na konta bankowe ORA.

  Uprzejmie informujemy, iż w związku z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) od dnia 15 października 2018 roku żadne informacje dotyczące płatności składek nie będą już udzielane telefonicznie. Od tego dnia obowiązuje wyłącznie forma pisemna lub e-mailowa.

  W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zapraszam  na panel dyskusyjny zatytułowany „Specyfika przestępstw przemocy domowej”, organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin dr. Krzysztofa Żuka.

  Panel złożony jest z 2 części: „Przemoc domowa a przestępstwa związane z przemocą domową – relacja pojęć” oraz „Wpływ mechanizmów psychologicznych u pokrzywdzonych przestępstwami związanymi z przemocą domową na przebieg postępowania karnego.

  Wydarzenie odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godzinie 15.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie przy ul. Rynek 1.

  W załączeniu program konfrerencji.

  Uprzejmie proszę o  zgłaszanie udziału w Panelu do dnia 15 października 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ora.lublin.pl

  adw. Stanisław Estreich
  Dziekan
  Okręgowej Rady Adwokackiej
  w Lublinie

  Komunikat
  Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie


  Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i zamierzają rozpocząć aplikację od 1 stycznia 2019 r. winny złożyć:
  - wniosek (skierowany do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie) o wpis na listę aplikantów adwokackich;
  - informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
  - oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  - dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wcześniejszego złożenia jego kserokopii lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
  - oświadczenie, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze

  Informujemy, że wnioski wraz z ww. dokumentami należy złożyć do dnia 22 października 2018 r.

  Do pobrania: Wyniki egzaminu wstępnego z dnia 29 września 2018 roku.