Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij

Adwokatura lubelska uhonorowana z okazji 700 lecia Lublina

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na uroczystym spotkaniu w budynku Trybunału Koronnego Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk wręczył przedstawicielom lubelskiej Palestry Medale 700-lecia Miasta Lublin i Medale Prezydenta Miasta Lublin za zaangażowanie w działalność społeczną.

Szukaj na stronie

Nadchodzące wydarzenia

  Okręgowa Rada Adwokacka informuje, że wyniku realizacji uchwały Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Lublinie z dnia 22.09.2018 r. w przedmiocie ustalenia terminu spłaty zadłużenia z tytułu zaległości w płatności składki samorządowej stan zadłużenia na 31.10.2018 r. zmniejszył się o kwotę 69.737,07 zł. w stosunku do stanu na 22.09.2018 r.

  Jednocześnie Okręgowa Rada Adwokacka informuje, że do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Lublinie zostało skierowanych 10 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych w związku z zaleganiem w płatności składek samorządowych.

  W wyniku realizacji uchwały Zgromadzenia Izby z dn. 22.09.2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie informuje, że zamierza powołać komisję finansową dla współdziałania z Skarbnikiem ORA w sprawach dotyczących gospodarki finansowo-księgowej Izby. Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem i pracą w komisji o składanie zgłoszeń na piśmie w siedzibie ORA w terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku (zgłoszenie powinno obejmować zgodę kandydata na udział i pracę w komisji).

  adw. Stanisław Estreich
  Dziekan
  Okręgowej Rady Adwokackiej
  w Lublinie

  W dniach 30.11–2.12.2018 r. odbył się „II Ogólnopolski Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Środowisk Prawniczych Zawoja 2018" organizowany przez Komisję Sportu i Integracji Środowiskowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej, pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej.

  W turnieju wzięła udział drużyna adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie, kończąc rywalizację na miejscach 5-6. Impreza sportowa, połączona ze szkoleniem zawodowym oraz imprezami integracyjnymi środowisk prawniczych z całej Polski oraz adwokatów z Ukrainy po raz kolejny okazała się organizacyjnym sukcesem i wpisała się w szereg sportowych obchodów 100-lecia Adwokatury.
  Przy zaangażowaniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie oraz Ośrodka Badawczego Adwokatury została wydana książka pt. „Wierni Opowieść rodzinna” autorstwa Ewy Bajkowskiej – poetki, pisarki, eseistki, historyczki, nauczycielki, członkini Związku Literatów Polskich.

  „Wierni opowieść rodzinna” to saga przedstawiająca losy kilku pokoleń rodziny Autorki: Bajkowskich, Sekutowiczów, Basiewiczów i Noskiewiczów – zasłużonych dla Ojczyzny patriotów, a zwłaszcza dla Lublina i Lubelszczyzny, którzy przyczynili się do odrodzenia państwowości polskiej, odbudowy sądownictwa i lokalnego samorządu. Należy wspomnieć, że pierwszym prezydentem wybranym przez Radę Miasta Lublin już w 1916 roku był właśnie adwokat Wacław Bajkowski.

  W dniu 19 listopada br. odbył się wieczór autorski z udziałem m.in. członków lubelskiej Adwokatury. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adwokat Stanisław Estreich wygłosił mowę, w której odniósł się do znaczenia tej pozycji w kontekście pokazania społeczeństwu, w tym – adwokatom, jak kształtowała się pierwsza powojenna Adwokatura i sądownictwo lubelskie, jak powstawała samorządność po 1918 roku, a także z jakimi problemami musieli mierzyć się ówcześni prawnicy, tworzący podwaliny polskiej państwowości. Autorka w swojej książce pokazuje realia tamtych czasów w sposób niezwykle ciekawy. Opowieść jest oparta na faktach, co podkreślił w swoim wystąpieniu sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Pan Ferdynand Rymarz, który od lat bada dzieje adwokatury. Spotkanie było bardzo ważną lekcją historii. Autorka posiada nie tylko niezwykły talent pisarski, ale i gawędziarski. Słuchacze, oglądając zachowane fotografie rodzinne (również znajdujące się w książce), zostali wprost przeniesieni do tamtych czasów. Książka idealnie wpisuje się w 100-lecie odrodzonej Adwokatury, w 100-lecie odzyskania Niepodległości, ale i w 700-lecie miasta Lublina.

  Polecamy jako lekturę obowiązkową dla każdego adwokata.

  Na prośbę Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka zawiadamiamy Państwa o konferencji „Sędziowie i adwokaci w służbie Niepodległej. Postawy wobec władzy 1918-2018. Czy historia może nas czegoś nauczyć?”.

  Konferencję organizują:  Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów IUSTITIA, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS oraz Uniwersytet Warszawski.

  Konferencja odbędzie się w  Collegium Iuridicum II Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 7 grudnia 2018 roku.

   

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są  o potwierdzenie udziału do dnia 3 grudnia 2018 r. na adres: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl