Uchwa艂y na Zgromadzenie 2021

Uchwa艂y regulaminowe na Zgromadzenie

Uchwa艂a nr (…)

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Okr臋gowej Rady Adwokackiej za 2020 rok.

Uchwa艂a nr (…)

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) po wys艂uchaniu wniosk贸w Komisji Rewizyjnej, przyjmuje i zatwierdza zamkni臋cia rachunkowe, tj. bilans Izby Adwokackiej w Lublinie, obejmuj膮cy okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., kt贸ry po stronie aktyw贸w i pasyw贸w zamyka si臋 kwot膮 6 922 124,45 z艂 (s艂ownie: sze艣膰 milion贸w dziewi臋膰set dwadzie艣cia dwa tysi膮ce sto dwadzie艣cia cztery z艂ote 45/100) oraz rachunek zysk贸w i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., kt贸ry zamyka si臋 zyskiem w kwocie 354 428,25 z艂 (s艂ownie: trzysta pi臋膰dziesi膮t cztery tysi膮ce czterysta dwadzie艣cia osiem z艂otych 25/100).

Uchwa艂a nr

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) dokonuje podzia艂u nadwy偶ki bilansowej za rok 2020 w ten spos贸b, 偶e przeznacza nadwy偶k臋 bilansow膮 za rok 2020 w kwocie 354.428,25 z艂. (s艂ownie: trzysta pi臋膰dziesi膮t ) na fundusz zapasowy Izby Adwokackiej w Lublinie.

Uchwa艂a nr 4

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) zatwierdza zamkni臋cia rachunkowe i udziela Okr臋gowej Radzie Adwokackiej absolutorium za rok 2020.

Uchwa艂a nr 5

I. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) postanawia:

1. ustali膰 wysoko艣膰 rocznych sk艂adek na potrzeby Izby na rok 2021 w nast臋puj膮cej wysoko艣ci:

a) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d i prawnik贸w zagranicznych wpisanych na list臋 prowadzon膮 przez Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w kwocie 1.980 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 165 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

b) od adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w wykonuj膮cych zaw贸d w kwocie 1.140 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c sto czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 95 z艂 (s艂ownie: dziewi臋膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

c) od adwokat贸w niewykonuj膮cych zawodu w kwocie 720 z艂 (s艂ownie: siedemset dwadzie艣cia z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 60 z艂 (s艂ownie: sze艣膰dziesi膮t z艂otych) miesi臋cznie,

d) od adwokat贸w wykonuj膮cych zaw贸d radcy prawnego lub komornika w kwocie 1.980 z艂 (s艂ownie: jeden tysi膮c dziewi臋膰set osiemdziesi膮t z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 165 z艂 (s艂ownie: sto sze艣膰dziesi膮t pi臋膰 z艂otych) miesi臋cznie,

e) od aplikant贸w adwokackich w kwocie 240 z艂 (s艂ownie: dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych) rocznie, p艂atnej w ratach po 20 z艂 (s艂ownie dwadzie艣cia z艂otych) miesi臋cznie,

ustalaj膮c jednocze艣nie, 偶e raty miesi臋czne sk艂adki winny by膰 uiszczane z g贸ry w terminie do 10-go dnia ka偶dego miesi膮ca, przy czym w przypadku op贸藕nienia w p艂atno艣ci naliczane s膮 odsetki ustawowe za op贸藕nienie.

2. zwolni膰 z obowi膮zku uiszczania sk艂adek na potrzeby Izby:

a) adwokat贸w emeryt贸w i rencist贸w niewykonuj膮cych zawodu oraz

b) kobiety adwokatki, w tym tak偶e niewykonuj膮ce zawodu, w okresie ci膮偶y od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym przedstawiono za艣wiadczenie lekarskie o ci膮偶y oraz w okresie 6 miesi臋cy po urodzeniu dziecka.

II. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lublinie na podstawie art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019, poz. 1513 ze zm.) uchwala bud偶et Izby adwokackiej w Lublinie obejmuj膮cy planowane przychody i wydatki w roku obrachunkowym 2021 zamykaj膮cy si臋 po stronie przychod贸w kwot膮 1 942 800,00z艂. (s艂ownie: milion dziewi臋膰set czterdzie艣ci dwa tysi膮ce osiemset z艂otych zero gr.), za艣 po stronie wydatk贸w kwot膮 1 940 359,00 z艂. (s艂ownie: milion dziewi臋膰set czterdzie艣ci tysi臋cy trzysta pi臋膰dziesi膮t dziewi臋膰 z艂otych zero gr.) i upowa偶nia Okr臋gow膮 Rad臋 Adwokack膮 w Lublinie do dokonywania 鈥 w razie uzasadnionej potrzeby 鈥 przesuni臋膰 艣rodk贸w pomi臋dzy poszczeg贸lnymi pozycjami zaplanowanych wydatk贸w w bud偶ecie Izby na rok 2021.

Udost臋pnij: