Wytyczne sanitarne do egzaminu 2021

Na stronie adwokatura.pl opublikowano informację o wytycznych sanitarnych do egzaminu w 2021 roku. Treść poniżej:

Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych dot. organizacji i przeprowadzania tegorocznego egzaminu adwokackiego, który planowany jest w dniach 18–21 maja 2021 r. W tym celu przygotowano wytyczne z dnia 15 kwietnia 2021 r., celem zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych i zdających egzamin adwokacki.

Z ramienia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej sprawa jest koordynowana przez adwokata Jerzego Ziębę i adwokata Marcina Derlacza.

Do pobrania:

Udostępnij: