Og艂oszenie o Egzaminie 2021

Egzamin adwokacki 2021

Minister Sprawiedliwo艣ci wyznaczy艂 termin egzaminu adwokackiego w 2021 roku na dzie艅 18 maja 2021 r. godz. 10.00 鈥 cz臋艣膰 pierwsza, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzie艅 19 maja 2021 r. godz. 10.00 鈥 cz臋艣膰 druga, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzie艅 20 maja 2021 r. godz. 10.00 鈥 cz臋艣膰 trzecia, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzie艅 21 maja 2021 r. godz. 10.00 鈥 cz臋艣膰 czwarta i pi膮ta, obejmuj膮ca rozwi膮zanie zada艅 z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego nale偶y sk艂ada膰 w terminie do dnia 3 kwietnia 2021 r. 鈥 przez osoby, o kt贸rych mowa w art. 66 ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 r. 鈥 przez osoby, kt贸re odby艂y aplikacj臋 adwokack膮. Zgodnie z art. 57 搂 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 鈥 Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z p贸藕n. zm.), je偶eli koniec terminu do wykonania czynno艣ci przypada na dzie艅 uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobot臋, termin up艂ywa nast臋pnego dnia, kt贸ry nie jest dniem wolnym od pracy ani sobot膮.

Op艂ata egzaminacyjna wynosi 2 240 z艂 (s艂ownie dwa tysi膮ce dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych).

Op艂at臋 nale偶y ui艣ci膰 na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci (Al. Ujazdowskie 11, 00 鈥 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: (imi臋 i nazwisko zdaj膮cego) 鈥 op艂ata za egzamin adwokacki w 2021 r.鈥.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego nale偶y do艂膮czy膰:

I.   w przypadku os贸b, kt贸re odby艂y aplikacj臋 adwokack膮:

1. za艣wiadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,

2. orygina艂 dowodu uiszczenia op艂aty za egzamin adwokacki.

II.   w przypadku os贸b, o kt贸rych mowa w art. 66 ust. 2 ustawy 鈥 Prawo o adwokaturze odpowiednio:

1.    kwestionariusz osobowy,

2.    偶yciorys,

3.    dokument za艣wiadczaj膮cy uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

4.    kopi臋 dokumentu potwierdzaj膮cego uko艅czenie wy偶szych studi贸w prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytu艂u magistra lub zagranicznych studi贸w prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5.    dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o kt贸rym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy 鈥 Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza s膮dowego, starszego referendarza s膮dowego, asystenta prokuratora lub asystenta s臋dziego, a w przypadku os贸b, kt贸re by艂y zatrudnione w S膮dzie Najwy偶szym, Trybunale Konstytucyjnym lub w mi臋dzynarodowym organie s膮dowym, w szczeg贸lno艣ci w Trybunale Sprawiedliwo艣ci Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Cz艂owieka i wykonywa艂y zadania odpowiadaj膮ce czynno艣ciom asystenta s臋dziego 鈥 r贸wnie偶 dokumenty okre艣laj膮ce zakres ich obowi膮zk贸w,

6.    dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o prac臋 lub um贸w cywilnoprawnych wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radc臋 prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, sp贸艂ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o kt贸rych mowa w art. 4a ust. 1 ustawy 鈥 Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, sp贸艂ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o kt贸rych mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

7.    dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej i wykonywania wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urz臋d贸w,

8.    dokument za艣wiadczaj膮cy o uko艅czeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty za艣wiadczaj膮ce co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urz臋dach organ贸w w艂adzy publicznej lub w pa艅stwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagaj膮cych wiedzy prawniczej czynno艣ci bezpo艣rednio zwi膮zanych z tworzeniem projekt贸w ustaw, rozporz膮dze艅 lub akt贸w prawa miejscowego,

9.    dokument za艣wiadczaj膮cy uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu s臋dziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,

10.  dokumenty potwierdzaj膮ce zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

11. orygina艂 dowodu uiszczenia op艂aty za egzamin adwokacki,

12. 3 zdj臋cia zgodnie z wymaganiami obowi膮zuj膮cymi przy wydawaniu dowod贸w osobistych.

Udost臋pnij: