Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Strona główna / Galerie / Obchody 95-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie

Obchody 95-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie

Czwartek, 20 03 2014, 11:48

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adw. Stanisław Estreich oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie mają zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystości poświęcone rocznicy 95-lecia Izby Adwokackiej w Lublinie, które odbędą się w dniach 27-29 marca 2014 roku w Lublinie.

Program obchodów:

27 marca 2014 r., czwartek

godz. 19.00 Zamek - Muzeum Lubelskie w Lublinie, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku
Koncert w wykonaniu:
Katarzyny Oleś-Blachy (sopran) - solistki Opery Krakowskiej, laureatki krajowych 
i międzynarodowych konkursów i festiwali,
Stanisława Kufluka (tenor) - solisty Opery Krakowskiej, laureata prestiżowych konkursów wokalnych,
Marty Mołodyńskiej (fortepian) - akompaniatorki Akademii Muzycznej w Krakowie, współpracującej z Operą Krakowską,
Roberta Kabary (skrzypce) - artysty koncertującego na najbardziej renomowanych scenach Europy i świata, laureata wielu międzynarodowych konkursów.

W programie utwory H. Wieniawskiego, H. Villa Lobos, S. Rachmaninowa, J. Offenbacha, F. Kreislera.

28 marca 2014 r., piątek

godz. 16.30 - Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem" Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie, ul. Uniwersytecka 1 - Otwarcie wystawy „STARTA PAMIĘĆ Stanisław Kalinowski 1888-1954. Lublinianin ze Lwowa"

godz. 19.00 - Archikatedra Lubelska
Uroczysta Msza święta w intencji Adwokatury Polskiej i Izby Adwokackiej w Lublinie, poświęcenie sztandaru Izby Adwokackiej w Lublinie.
Koncert organowy w wykonaniu światowej sławy wirtuoza prof. dr. hab. Andrzeja Białko.

W programie utwory J. S. Bacha, F. Mendelssohn'a - Barthold'ego, F. Liszta, M. Surzyńskiego, L. Boellmann'a.

29 marca 2014 r., sobota

Zamek - Muzeum Lubelskie w Lublinie
od godz. 10.00 - możliwość zwiedzania Kaplicy Trójcy Świętej oraz ekspozycji muzealnych godz. 11.00 - Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku
Konferencja poświęcona 95-leciu Izby Adwokackiej w Lublinie
1. Wprowadzenie - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie adw. Stanisław Estreich.
2. „Wystąpienie rocznicowe” - sędzia Ferdynand Rymarz.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
4. „Obecność Stanisława Kalinowskiego w Muzeum Lubelskim" - Barbara Oratowska 
kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”.
5. „Stanisław Kalinowski, człowiek wielkiej wiary” - Rafał Kalinowski wnuk Stanisława, autor albumu „Ścierajcie próżność moją... czyli życie i los Stanisława Kalinowskiego, Lublinianina ze Lwowa” - promocja książki.
6. Występ chóru Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej im. Wandy Kaniorowej.
7. Bankiet.

Komitet Honorowy

Wojewoda Lubelski
Wojciech Wilk

 

Metropolita Lubelski
ks. abp. Stanisław Budzik

 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Andrzej Zwara


Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Hetman


Prezydent Miasta Lublin
Krzysztof Żuk


Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Ferdynand Rymarz


Dyrektor Muzeum Lubelskiego
Zygmunt Nasalski

Powołanie samorządu adwokackiego w Lublinie na mocy Statutu tymczasowego palestry Państwa Polskiego z 1918 roku.

Pierwszym w niepodległym Państwie Polskim aktem prawnym regulującym organizację i tryb działania samorządu adwokackiego był dekret z dnia 24 grudnia 1918 r. w przedmiocie Statutu tymczasowego palestry Państwa Polskiego.


Na podstawie art. 3 przepisów przejściowych Statutu tymczasowego minister sprawiedliwości powołał spośród adwokatów, osobno dla każdego sądu apelacyjnego, komisje organizacyjne z zadaniem ustalenia pierwszej listy adwokatów i aplikantów adwokackich.


Z Lublina wpisano 23 adwokatów i 3 aplikantów, z Chełma – 1 adwokata, z Kielc – 12 adwokatów, z Radomia 16 – adwokatów i 1 aplikanta, z Opoczna – 1 adwokata, z Zamościa – 2 adwokatów, z Piotrkowa Trybunalskiego – 11 adwokatów i z Dąbrowy Górniczej – 1 adwokata. Listę otwierali adwokaci: Aleksander Wyszyński (późniejszy senator R P ), Teofil Ciświcki i Stefan Głuchowski – wszyscy z Lublina.


Pierwsze w historii Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Adwokackiej Komisja Organizacyjna zwołała do Lublina na dzień 29 marca 1919 r. Walne Zgromadzenie wybrało spośród siebie 10-osobową Radę Adwokacką, która ukonstytuowała się w sposób następujący: dziekan – adw. Roman Zaremba, wicedziekan – adw. Stefan Głuchowski, sekretarz – adw. Antoni Czarnowski i członkowie adw. adw.: Józef Szymoński, Stefan Dobrzyński, Marian Grzegorzewski, Tadeusz Przyłęcki, Antoni Zarzycki, Mieczysław Chądzyński i Józef Kohn.


Fragment artykułu F. Rymarza Adwokatura lubelska w okresie Dwudziestolecia Międzywojennego (1918-1939) „Szkice o dziejach adwokatury lubelskiej. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie”, ORA Lublin 2009.

Obecnie Izba Adwokacka w Lublinie liczy 590. adwokatów wykonujących zawód w Biłgoraju, Chełmie, Dęblinie, Hrubieszowie, Kazimierzu Dolnym, Krasnymstawie, Kraśniku, Lubartowie, Lublinie, Łęcznej, Niedrzwicy, Opolu Lubelskim, Poniatowej, Puławach, Rykach, Świdniku, Tomaszowie Lubelskim, Włodawie i Zamościu oraz 243 aplikantów adwokackich.

Organizatorem obchodów jest Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie, której w dziele tym partneruje Muzeum Lubelskie w Lublinie.

Patronat medialny objęli: TVP Lublin, Radio Lublin, Gazeta w Lublinie, Kurier Lubelski oraz Nasze Miasto.

W ramach obchodów 95-lecia nastąpi otwarcie wystawy w Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" zatytuowanej "Starta pamięć", a poświęconej postaci adw. Stanisława Kalinowskiego.

Stanisław Kalinowski - absolwent prawa Uniwersytetu Lwowskiego, przed I wojną sędzia sądów okręgowych we Lwowie, Buczaczu i Stanisławowie, a od 1915 r. sędzia Królewsko-Polskiego Sądu Okręgowego w Lublinie. Prezes Komisji Szacunkowej wyceniającej straty wojenne, od 1921 r. adwokat, wielokrotnie wybierany do władz Naczelnej Rady Adwokackiej i Lublskiej Izby Adwokackiej; wieloletni prezes tej ostatniej (1938-1948). Społecznik, współtwórca życia kulturalnego Lublina. Pełnił funkcję prezesa Instytutu Lubelskiego, w którego skład wchodziły: Towarzystwo "Muzeum Lubelskiej", Twarzystwo "Biblioteka im. H. Łopacińskiego" i Lubelskie Towarzystwo Nauk. Społecznie zajmował się opieką prawną nad tymi instytucjami.

Więzień-zakładnik na Zamku Lubelskim (1939-1940). Jako dziekan Tajnej Rady Adwokackiej zorganizował pomoc finansową dla rodzin adwokatów uwięzionych i pomordowanych przez Niemców. Uratował przed okupantem kolekcję złotych monet, najcenniejszy skarb Muzeum Lubelskiego; był bezpośrednio odpowiedzialny za ukrycie "Bitwy pod Grunwaldem" J. Matejki. Po II wojnie kierował pracami przy odbudowie katedry lubelskiej. Angażował się w pomoc potrzebującym, oficjalnie (PCK. RGO, CKOS, PKOS, Caritas) i prywatnie. W PRL pozbawiony praw obywatelskich i prawa wykonywania zawodu, zwolniony z Rady Adwokackiej, wyrzucany z mieszkania i pozbawiony prawa  zamieszkiwania w Lublinie.


PlakatZaproszenie od Dziekana ORAPatronatProgramSłowo o IzbieWystawa Pod ZegaremSłowo o Dziekanie St. KalinowskimPatronat medialny

Szukaj na stronie